First deposit bonus

05.10.2015 - 05.10.2025

валута мин. сума на депозит макс. сума на депозит бонус Залог вид залог възстановим ttl часа
USD 20 50 200% 25 бонус+депозит да 72
500 2000 100% 30 бонус+депозит да 72
EUR 20 50 200% 25 бонус+депозит да 72
500 2000 100% 30 бонус+депозит да 72
NOK 200 500 200% 25 бонус+депозит да 72
5000 20000 100% 30 бонус+депозит да 72
SEK 200 500 200% 25 бонус+депозит да 72
5000 20000 100% 30 бонус+депозит да 72
RUB 1000 2500 200% 25 бонус+депозит да 72
25000 100000 100% 30 бонус+депозит да 72
AUD 20 50 200% 25 бонус+депозит да 72
500 2000 100% 30 бонус+депозит да 72
CAD 20 50 200% 25 бонус+депозит да 72
500 2000 100% 30 бонус+депозит да 72
JPY 2000 5000 200% 25 бонус+депозит да 72
50000 200000 100% 30 бонус+депозит да 72
CNY 200 500 200% 25 бонус+депозит да 72
5000 20000 100% 30 бонус+депозит да 72

Second deposit bonus

05.10.2015 - 05.10.2025

валута мин. сума на депозит макс. сума на депозит бонус Залог вид залог възстановим ttl часа
USD 40 300 100% 25 бонус+депозит да 72
EUR 40 300 100% 25 бонус+депозит да 72
NOK 400 3000 100% 25 бонус+депозит да 72
SEK 400 3000 100% 25 бонус+депозит да 72
RUB 2000 15000 100% 25 бонус+депозит да 72
AUD 40 300 100% 25 бонус+депозит да 72
CAD 40 300 100% 25 бонус+депозит да 72
JPY 4000 30000 100% 25 бонус+депозит да 72
CNY 400 3000 100% 25 бонус+депозит да 72

Third deposit bonus

05.10.2015 - 05.10.2025

валута мин. сума на депозит макс. сума на депозит бонус Залог вид залог възстановим ttl часа
USD 50 400 50% 20 бонус+депозит да 72
EUR 50 400 50% 20 бонус+депозит да 72
NOK 500 4000 50% 20 бонус+депозит да 72
SEK 500 4000 50% 20 бонус+депозит да 72
RUB 2500 20000 50% 20 бонус+депозит да 72
AUD 50 400 50% 20 бонус+депозит да 72
CAD 50 400 50% 20 бонус+депозит да 72
JPY 5000 40000 50% 20 бонус+депозит да 72
CNY 500 4000 50% 20 бонус+депозит да 72

Fourth deposit bonus

05.10.2015 - 05.10.2025

валута мин. сума на депозит макс. сума на депозит бонус Залог вид залог възстановим ttl часа
USD 50 500 50% 20 бонус+депозит да 72
EUR 50 500 50% 20 бонус+депозит да 72
NOK 500 5000 50% 20 бонус+депозит да 72
SEK 500 5000 50% 20 бонус+депозит да 72
RUB 2500 25000 50% 20 бонус+депозит да 72
AUD 50 500 50% 20 бонус+депозит да 72
CAD 50 500 50% 20 бонус+депозит да 72
JPY 5000 50000 50% 20 бонус+депозит да 72
CNY 500 5000 50% 20 бонус+депозит да 72

Fifth deposit bonus

05.10.2015 - 05.10.2025

валута мин. сума на депозит макс. сума на депозит бонус Залог вид залог възстановим ttl часа
USD 50 750 25% 20 бонус+депозит да 72
EUR 50 750 25% 20 бонус+депозит да 72
NOK 500 7500 25% 20 бонус+депозит да 72
SEK 500 7500 25% 20 бонус+депозит да 72
RUB 2500 37500 25% 20 бонус+депозит да 72
AUD 50 750 25% 20 бонус+депозит да 72
CAD 50 750 25% 20 бонус+депозит да 72
JPY 5000 75000 25% 20 бонус+депозит да 72
CNY 500 7500 25% 20 бонус+депозит да 72

Правила

БОНУС ПАРИ - РЕЗЮМЕ

Можете да получите като награда бонуси или бонус пари, когато се регистрирате, за да се присъедините към нашето казино или във времето, в което сте член на нашето казино. Можете да се откажете от получаването на всички или който и да е конкретен бонус от нас по всяко време, като се свържете с нашия отдел Обслужване на клиенти на bg_support@joycasino.com или чрез нашия чат в реално време или чрез потребителския интерфейс на страницата Моят профил. Важно е напълно да разберете условията на всяка оферта за бонус, в която участвате. Този раздел съдържа общите правила и условия, свързани с всички бонуси в нашето казино. Освен това, всяка оферта за бонус може да съдържа допълнителни правила и условия, които ще Ви бъдат предоставени, когато бъдете поканени да участвате в офертата.

1.1 БОНУСИ – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

За всички бонуси важат следните правила. Когато имате бонус във Вашия акаунт:

Сумата на бонуса ще бъде поставена в Баланс на бонусите и ще се съхранява отделно от Вашия Паричен баланс.

Когато поставите залог, залогът ще бъде удържан от Вашия Паричен баланс. Ако няма останали средства във Вашия Паричен баланс, тогава залозите ще бъдат удържани от Вашия Баланс на бонусите.

Всички печалби, които получавате, ще бъдат поставени във Вашия Баланс на бонусите и не могат да се изтеглят, докато не изпълните Изискванията за залагане за този бонус.

Самата сума на бонуса не може да се изтегли, докато не сте изпълнили Изискванията за залагане. В някои случаи бонусът не може да се осребри, като в тези случаи сумата на бонуса не може да се изтегли никога.

Когато изпълните Изискванията за залагане, сумата във Вашия Баланс на бонусите, която е свързана към активния бонус, ще бъде прехвърлена във Вашия Паричен баланс и след това може да се изтегли по всяко време.

Не всички залози се признават към изискванията за залагане, като например залозите на рулетка с нисък риск. Вижте по-долу за повече информация.

Моля, уверете се, че сте прочели всички останали условия по-долу, които са свързани с бонуси.

За дадено конкретно събитие може да бъде получен само един Бонус, освен ако не сме посочили друго, като в даден момент във Вашия Акаунт може да бъде активен само един Бонус.

1.2 ВАШИЯТ ПАРИЧЕН БАЛАНС И ВАШИЯТ БАЛАНС НА БОНУСИТЕ

Бонусът се приема като „безплатен залог” и не е равностоен на парична стойност. Не се разрешава парична алтернатива, замяна, прехвърляне или преотстъпване на Бонус, в който и да е момент, освен съгласно посоченото в настоящите условия.

Когато получите Бонус, той ще бъде добавен към „Баланса на бонусите” във Вашия Акаунт.

Не можете да теглите никакви суми от Вашия Баланс на бонусите. Когато внасяте собствени парични средства, те ще бъдат добавени към „Паричния баланс” на Вашия Акаунт. Можете да теглите всякакви суми от Паричния баланс на Вашия Акаунт, но ако го направите, Вие се отказвате от всички суми, останали във Вашия Баланс на бонусите. Важно съобщение: чрез създаване на заявка за изплащане Вие автоматично се отказвате от всякакви суми в Баланса на бонусите. Дори ако Вашата заявка за изплащане бъде отменена от нашия финансов отдел поради една или друга причина (например проверка за измама и други), Бонус парите няма да бъдат добавени обратно към Вашия Баланс на бонусите.

1.3 ЗАЛАГАНЕ И ТЕГЛЕНИЯ, КОГАТО ИМАТЕ БОНУС

Паричните средства, които внасяте, ще се използват за поставяне на залози за Услугата(ите). Единствено ако няма останали средства във Вашия Паричен баланс, тогава Вашите залози ще бъдат финансирани автоматично от Вашия Баланс на бонусите. Всички печалби, които получите, когато имате активен Бонус във Вашия Акаунт, ще бъдат добавени към Вашия Баланс на бонусите и могат да се изтеглят единствено след изпълнение на Изискванията за залагане.

Моля, имайте предвид, че когато изберете да получавате Бонуси от нас и генерирате печалби от тези Бонуси, които надхвърлят пет хиляди долара, и след това поискате да ги изтеглите, ние си запазваме правото да ограничим това теглене до максимум пет хиляди долара за период от 7 дни. Останалата сума ще бъде поставена обратно във Вашия Акаунт за игри.

Всички тегления зависят от изпълнението на всички условия, посочени по-горе и потвърждение на всички поискани документи за самоличност.

Когато изпълните Изискванията за залагане за активния бонус, Балансът на бонусите, свързан с активния Бонус (който представлява всички натрупани печалби или останала сума от бонус) се прехвърля към Вашия Паричен баланс и може да се изтегли.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че ако изтеглите средства от Вашия Паричен баланс, преди да сте изпълнили Изискванията за залагане, Вие се отказвате от всички Бонуси и всички натрупани печалби.

Моля, имайте също предвид, че ако балансът на Вашите бонуси достигне "нула" (0) в даден момент, тогава Бонусите се считат за осребрени и вече не са обект на Изискванията за залагане.

1.4 ВИДОВЕ БОНУСИ

Условията на конкретните Бонуси ще посочват дали даден Бонус може да се изтегли или не може да се осребри. Бонусите, които могат да се изтеглят, са тези, при които сумата на Бонуса, заедно с всякакви други натрупани печалби, се прехвърлят във Вашия Паричен баланс след изпълнение на Изискванията за залагане. Бонусите, които не могат да се осребрят, са тези, при които първоначалната сума на Бонуса никога не се прехвърля към Вашия Паричен баланс (но всички натрупани печалби се прехвърлят, след изпълнение на Изискванията за залагане).

1.5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНЕ

Изисквания за залагане на даден Бонус означава общата сума на залозите, които трябва да заложите, преди Бонусът и всички натрупани печалби да се прехвърлят към Вашия Паричен баланс и да могат да бъдат изтеглени. Изискванията за залагане за всеки Бонус са посочени в конкретните условия за Бонуса и представляват умножената сума на Бонуса или Бонуса плюс сумата на Депозита. Изискването за залагане за Бонуси ще бъде посочено в конкретните условия за съответния Бонус. Не всички залози се приспадат към Изискванията за залагане. Залозите за Блекджек, Аркадни игри (Heads or Better, Dice Twister и др.), игри на видео покер (Jacks or Better, Aces and Faces и др.), игрите Бакара, Казино Холдем, 2 Ways Royal, Craps и Sic Bo допринасят с 5% от действителните залози за тези игри към Вашите Изисквания за залагане. Повечето от Слот игрите допринасят със 100%, рулетките допринасят с 0%. Тези проценти могат да се променят от време на време, затова Ви молим да се свържете с нашия екип за поддръжка всеки път, за да научите приноса на дадена игра към залозите.

Процентът от залозите, които допринасят към изискванията за залагане, може да бъде различен при други оферти за бонус, но това ще бъде изяснено в условията за тези конкретни оферти. Моля, прочетете внимателно изискванията за залагане за всяка оферта за бонус, която получите.

1.6 ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН БОНУС В ЕДИН АКАУНТ

Бонусите се обработват един след друг. Когато най-ранният Бонус е "Изпълнен" или "Отменен" (вижте Клаузата по-долу за значението на тези термини), следващият по ред Бонус става "Активен".

Има четири различни етапа спрямо даден Бонус и те са както следва:

Активен – Бонус, с който сте започнали да играете, но спрямо който все още не сте изпълнили Изискванията за залагане. Докато имате активен Бонус във Вашия Акаунт, не можете да теглите сумата на бонуса и/или печалби.

Чакащ – Втори или следващ Бонус във Вашия Акаунт, с който все още не сте започнали да играете. Чакащият бонус не може да се изтегли.

Изпълнен – Бонус, при който са изпълнени Изискванията за залагане. Сумата на бонуса и всички натрупани печалби се прехвърлят автоматично във Вашия Паричен баланс и могат да се изтеглят.

Отменен – Активен или Чакащ бонус може да бъде отменен и отстранен от Вашия Баланс на Бонусите при някой от следните случаи: (a) Ако не сте изпълнили Изискванията за залагане в рамките на определения срок; или (b) Ако решите да изтеглите парична сума от Вашия Акаунт, преди да сте изпълнили Изискванията за залагане; или (c) Ако сте нарушили настоящото Споразумение или правилата и условията на промоцията.

Когато даден Бонус е отменен, тогава Вашият баланс на бонусите се нулира и Вие нямате никакви бъдещи задължения, свързани с отменения Бонус.

1.7 ЗЛОУПОТРЕБА С ПРОМОЦИЯ

Нашето казино си запазва правото периодично да преглежда записите за транзакции и регистрите по каквато и да е причина. Ако при такъв преглед се окаже, че даден играч участва в стратегии, които по преценка на нашето казино представляват злоупотреба, ние си запазваме правото да отменим правото на съответния играч да се възползва от промоцията.

Ако Казиното научи за потребител, който е приел бонус или промоция с единствена цел създаване на положителна очаквана стойност по възвръщане на бонус чрез използване на известни практики, насочени към обезпечаване на парично изплащане на въпросния бонус, ние ще предприемем споменатите по-долу действия и ще наложим незабавно изключване от тази и бъдещи промоции.

С цел абсолютна яснота ние сме идентифицирали определени практики, които считаме за злоупотреба по отношение на получаването на бонуси:

Потребителят да прави залози, които нямат никаква или имат съвсем минимална възможност за възвръщаемост, с единствена цел увеличаване на техния обем на залагане с минимално очакване за загуба/печалба, ще бъдат счетени за игра с предимство и ще доведат до незабавен отказ на бонуса, всички печалби по бонуса и задържането на всякакви действителни парични средства, загубени спрямо Казиното при това действие. Ясно изразен пример за такъв вид игра би било едновременно залагане на черно и червено на рулетка или покриване на голямо болшинство от залозите на масата. Това условие не е ограничено само до този пример: всеки залог, поставен с явно намерение за постигане на висок обем на залог с минимално очакване за печалба, ще бъде счетен за злоупотреба спрямо офертата.

Потребител, залагащ на раздавания с висока стойност (повече от $5), с единствена цел бързо увеличаване на бонусните печалби, след което драстично намалява стойността на залога си (по-малко от половината), без да е намалил значително печалбата си, ще бъде счетен за прилагащ неестествени или преимуществени модели на залагане. Тези случаи могат да доведат до предприемане на упоменатите по-долу действия, но всеки случай ще бъде разследван и ще бъдат предприети съответните мерки според случая. Ние категорично Ви съветваме да се въздържате от този вид игра.

Комбинации от горепосочените: ВСЕКИ потребител, за когото се установи, че използва стратегия, с която поставя високостойностни залози, докато играе в която и да е игра със специфично бонусно тегло, намалено до 30% или по-малко, след което продължава да поставя залози със стойност по-малка от текущия си среден залог, докато сменя играта на други с по-високо тегло, ще бъде незабавно дисквалифициран от бонус и ще се наложи да понесе долуспоменатите мерки.

Запазваме си правото да отменим и/или анулираме всякакви бонуси и печалби, които считаме, че са получени чрез злоупотреба със системата. Акаунтите на играча, извършил злоупотребата, могат да бъдат прекратени незабавно.

Важно съобщение: за да се защитим от високорисково залагане на бонуси, всеки залог трябва да е по-малък или равен на 20% от първоначалната сума на активния бонус; ако по време на залагане на бонуса играчът постави залог, по-висок от 20% от първоначалната сума на активния бонус, този залог ще допринесе със само 20% от първоначалната сума на активния бонус към изискванията за залагане.

На играчи, за които се установи, че злоупотребяват с оферти за Бонуси, може да бъде забранено да получават всякакви следващи Бонуси.

Моля, имайте предвид, че ТРЯБВА да бъде предоставен валиден телефон за контакт при регистрация, тъй като е възможно да Ви се обадим за потвърждение като част от удостоверяването на Вашата самоличност. Ако не можем да се свържем с Вас на номера, който сте предоставили, всички натрупани печалби от използването на оферта за бонус могат да бъдат конфискувани и Вашият акаунт може да бъде прекратен.

Запазваме си правото да променяме правилата и условията на всяка промоционална оферта за Бонус по всяко време, като играчът носи отговорност периодично да проверява за промени и актуализации.

Отиди нагоре
Казино Слот Esqueleto Explosivo от Nyx Лого
Esqueleto Explosivo
Добавяне към любими
Казино Слот South Park  от Netent Лого
South Park
Добавяне към любими
Казино Слот Space Wars  от Netent Лого
Space Wars
Добавяне към любими
Казино Слот Bullseye от Quickfire Лого
Bullseye
Добавяне към любими
Маса за игра - Blackjack Player Choice Образ
Blackjack Player Choice
Добавяне към любими
Казино Слот Dracula от Netent Лого
Dracula
Добавяне към любими
Добре дошли!

За да започнете да играете, моля Записване или Влизане

Играйте сега