Правила и условия

1. ВЪВЕДЕНИЕ:

1.1. С използването и/или посещаването на който и да е раздел от Joycasino.com (наричан оттук нататък "Уебсайт") или с откриването на акаунт в Уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от: Правила и условия, Политика за защита на лични данни, всички правила на игри, всякакви правила и условия на промоции, бонуси и специални предложения, които към съответния момент се намират на Уебсайта. Всички правила и условия, упоменати по-горе, се наричат заедно "Условията". Моля, прочетете внимателно Условията, преди да ги приемете. Ако не сте съгласен/а да приемете и да бъдете обвързан/а от Условията, моля, не си откривайте акаунт и/или преустановете използването на Уебсайта. Ако продължите да използвате Уебсайта, това означава, че приемате Условията. Условията влизат в сила на 1ви ноември 2012 г.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

2. СТРАНИ

2.1. Този сайт се управлява от Darklace Ltd., Arch. Makaroiu III, 135, EMELLE BUILDING, 4th floor, 3021 Лимасол, Кипър, под лиценза на Pomadorro N.V., компанията майка, която е едноличен собственик на Darklace Ltd. Pomadorro N.V., дружество със седалище в Кюрасао, Нидерландски Антили (Pomadorro N.V. E-Commerce Park Vredenberg / Landhuis Groot Kwartier Groot Kwarierweg 12, Curacao, +442088167903), която притежава пълен лиценз и се регулира от законодателството на тази страна. Използването на термините "нас", "наш", "ние" или "Компанията" означава съответната компания, с която имате взаимоотношения, както е посочено по-горе. Моля, изпращайте всичките си запитвания до bg_support@joycasino.com.

3. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

3.1. Компанията си запазва правото да изменя, модифицира, актуализира и променя всяко от Условията по различни причини, включително търговски, правни (с цел съответствие с нови закони или разпоредби) причини или причини, свързани с обслужване на клиентите. Най-актуалните Условия и тяхната дата на влизане в сила са достъпни на Уебсайта. Ние ще уведомим играча за всяко такова изменение, модифициране или промяна като публикуваме новата версия на Условията на Уебсайта. Отговорност на играча е да се увери, че е запознат/а с актуалните правила и условия на Условията и Компанията препоръчва на играча да проверява редовно за актуализации. Компанията си запазва правото да променя Уебсайта, услугите и софтуера и/или да променя изискванията към спецификацията на системата, необходими за достъп до услугите и използването им по всяко време и без предизвестие.

3.2. Ако дадена промяна е неприемлива за Вас, можете да спрете да използвате Уебсайта и/или да закриете Вашия Акаунт, като спазвате алинея 12 от Условията. Ако продължите да използвате която и да е част от Уебсайта след посочената дата на влизане в сила на Условията, ще се счита, че Вие се обвързвате и приемате актуализираните Условия, включително (за избягване на съмнение) всякакви допълнения, заличавания, замени или други промени в отличителните характеристики на Компанията в алинея 2.1 от Условията, независимо дали сте били уведомени и дали сте прочели актуализираните Условия.

4. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1. Не е разрешено използването на услугите при никакви обстоятелства от лица под 18 години или под възрастта за юридически валидно съгласие за участие в дейностите, включени в услугите, съгласно законодателството на съответната юрисдикция, в зависимост от това коя възраст е по-висока ("Пълнолетие"), като използването на услугите от всяко лице, което не е пълнолетно, ще се счита за нарушение на настоящите Условия. Компанията си запазва правото да поиска доказателство за възрастта във всеки един момент, за да провери дали услугите не се използват от лица, които не са навършили Пълнолетие. Компанията може да анулира акаунта на дадено лице и да изключи използването на услугите от това лице, ако не бъде предоставено доказателство за възрастта или ако Компанията подозира, че това лице, което използва услугите, не е навършило Пълнолетие.

4.2. Възможно е интернет хазартът да не е законен в някои юрисдикции. Вие разбирате и приемате, че Компанията не може да Ви осигури правни съвети или гаранции по отношение на използването на Услугите от Ваша страна и Компанията не дава никакви гаранции относно законността на Услугите във Вашата юрисдикция. Използването на услугите на Уебсайта е единствено по Ваш избор, преценка и на Ваш риск и Вие единствен/а носите отговорност да проверите дали това е законно във Вашата юрисдикция.

4.3. Компанията няма за цел да Ви осигурява възможност да нарушавате приложимото законодателство. Вие декларирате, гарантирате и приемате да проверите дали използването на услугите на Уебсайта от Ваша страна съответства на всички приложими закони, постановления и разпоредби. Компанията не носи отговорност за незаконно или неоторизирано използване на услугите на Уебсайта от Вас.

4.4. The Company forbids accounts to be opened by, or make any deposits nor used from, customers who are residents of United States of America, Spain, Italy, France, United Kingdom, Ukraine, Turkey, Portugal, Germany, Hungary. This list of jurisdictions may be changed by the Company from time to time with or without notice. You agree that you are not allowed to open an account, nor attempt to use Your Account, if you are resident or located in any of the listed jurisdictions, otherwise your account will be blocked. The company may at its sole discretion make a decision regarding deposit or balance withdrawals or any other funds placed on blocked accounts.

4.5. Вие носите пълна отговорност за всички приложими данъци и такси върху печалбите, генерирани от използването на Уебсайта. Ако печалбите са облагаеми във Вашата юрисдикция, от Вас се изисква да ги следите и да докладвате печалбите на съответните органи.

5. ОТКРИВАНЕ НА АКАУНТ

5.1. За да откриете акаунт ("Вашия Акаунт") за използване на услугите на Уебсайта, трябва да предоставите Вашия имейл адрес, да изберете парола и да попълните необходимата информация за завършване на регистрацията, като ни предоставите лична информация, включително Вашето име, дата на раждане и телефонен номер.

5.2. Вашето име във Вашия акаунт трябва да отговаря на Вашето истинско и законно име и самоличност. За да провери самоличността Ви, Компанията си запазва правото по всяко време да изиска задоволителни доказателства за самоличността (включително, но не ограничени до копия от валиден паспорт / лична карта и/или използвани карти за плащане). В случай че не предоставите тези документи, това може да доведе до блокиране на акаунта.

5.3. Вие удостоверявате, че сте предоставили точна, пълна и вярна информация за Вас при регистрацията и че ще поддържате точността на Вашата информация като своевременно актуализирате информацията от регистрацията, която се е променила. Неизпълнението на това условие може да доведе до закриване на акаунта, ограничения на акаунта или анулиране на транзакции (бонус, печалби).

5.4. Ако имате въпроси или ако срещнете някакви проблеми по време на регистрацията, можете да се свържете със Службата по поддръжка като изпратите имейл до bg_support@joycasino.com.

5.5. You may only open a single account at the Website. In all cases, only one account per customer, per household, per address, per shared computer and per shared IP address will be allowed to sign up and make use of the Casino. Any other account you open on the Website will be considered as the "Duplicate Account". You are obliged to inform the Company that you want to create a Duplicate account due to the original account access loss or any other important reason and receive a permission from the Company before the Duplicate account is created. In any other cases all Duplicate Accounts may be immediately closed by the Company and:

5.5.1. all transactions made from the Duplicate Account will be made void;

5.5.2. any returns, winnings or bonuses which you have gained or accrued during the time the Duplicate Account was active will be forfeited from you and a return may be claimed by us. Any funds withdrawn from the Duplicate account shall be returned to us on demand.

5.5.3. the Company is not obliged to compensate any funds from both bonus and real money balances of the Duplicate account. The Company reserves the right to make a decision, at its sole discretion, concerning the return of any lost funds that were used for bets made via the Duplicate Account.

5.5.4 the Company does not accept any requests on fund returns which have been lost or initially deposited on the Duplicate Account in case if the Duplicate Account was created with intent of receiving bonuses and other promo offers from the Casino, as well as if a number of Duplicate Accounts was created with a purpose of receiving a return of the first deposits made on previously created Duplicate Accounts, which is considered to be an intentional abuse. If the Company decides at its sole discretion that the Duplicate Accounts were created only with a purpose of fraud and/or abuse of the following Terms and Conditions all funds deposited on this Duplicate Account will not be returned to the player.

6. ПРОВЕРКА НА ВАШАТА САМОЛИЧНОСТ; ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

6.1. С оглед на предоставените Ви права да използвате услугите, Вие декларирате, гарантирате, съгласявате се и приемате, че:

6.1.1. Вие не сте на възраст под 18 или под пълнолетната възраст за хазарт или хазартни игри съгласно законите или юрисдикцията, която е приложима за Вас;

6.1.2. Вие сте законният собственик на средствата във Вашия Акаунт и цялата информация, която сте предоставили на Компанията по време на процеса на регистрация или в даден момент след това, включително като част от транзакция за депозит на средства, е вярна, актуална, правилна и пълна и отговаря на името(ната) на кредитната(ите)/дебитната(ите) карта(и) или други акаунти за разплащане, които ще се използват за внасяне или получаване на средства във Вашия акаунт.

6.1.3. Вие сте напълно наясно, че съществува риск да изгубите пари, когато практикувате хазарт чрез услугите и носите пълна отговорност за всякаква такава загуба. Вие приемате, че използването на услугите от Ваша страна е по Ваш избор, преценка и на Ваш риск. Вие нямате право на претенции срещу Компанията във връзка с Вашите загуби.

6.1.4. Вие напълно разбирате методите, правилата и процедурите на услугите и интернет хазарта като цяло. Вие разбирате, че е Ваша отговорност да се уверите, че информацията за залаганията и игрите е правилна. Вие няма да извършвате действия или да демонстрирате поведение, което уронва репутацията на Компанията.

6.2. Съгласявайки се с Условията, Вие ни упълномощавате да предприемаме всякакви проверки, каквито изискваме ние или каквито се изискват от трети лица (включително регулаторни органи), за да потвърдим Вашата самоличност и данни за контакт ("Проверки").

6.3. По време на тези Проверки можем да ограничим тегленето на средства от Вашия Акаунт.

6.4. If any information that you have provided is untrue, inaccurate, misleading, does not match your ID or otherwise incomplete we reserve the right to terminate your account immediately and/or prevent you from using the services, in addition to any other action that we may choose to take.

6.5. Ако не можем да потвърдим, че сте пълнолетен/а, можем да блокираме Вашия Акаунт. Ако е факт, че сте били непълнолетен/а когато сте участвали в хазарт или сте играли игри, тогава:

6.5.1. Вашият Акаунт ще бъде закрит;

6.5.2. Всички направени транзакции през този период ще станат невалидни и всички свързани с това средства, внесени от Вас, ще бъдат върнати;

6.5.3. Всички залози или залагания, извършени през този период, ще Ви бъдат върнати; и

6.5.4. Всички печалби, които сте натрупали през този период, ще бъдат конфискувани и от Вас ще се изисква да ни върнете всички средства, които са били изтеглени от Вашия акаунт.

7. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА И СИГУРНОСТ

7.1. След като си откриете Акаунт, Вие не трябва да разкривате (съзнателно или случайно) Вашето потребителско име и парола на никой друг. Ако сте загубили или забравили детайлите за Вашия Акаунт, можете да възстановите паролата си като щракнете върху връзката "Напомняне на парола" под прозореца за регистрация.

7.2. Вие сте изцяло отговорен/а да пазите поверителността на Вашата парола и единствено Вие носите отговорност за всяко и всички действия, които се случват във Вашия акаунт. Вие носите отговорност за загуби, понесени от Вас или от трета страна от Вашия Акаунт.

7.3. Трябва да уведомите Компанията незабавно за всякакво неоторизирано използване или кражба на Вашия акаунт или друг вид нарушаване на сигурността. Вие се съгласявате да предоставите при поискване доказателства на Компанията за такава кражба или неоторизирано използване. Компанията не носи отговорност за никакви претърпени от Вас загуби в резултат от използването на Вашата парола от някой друг, със или без Вашето знание.

8. ДЕПОЗИТИ ВЪВ И ТЕГЛЕНЕ ОТ ВАШИЯ АКАУНТ

8.1. Ако желаете да участвате в залагане или игри чрез Уебсайта, трябва да внесете средства във Вашия Акаунт.

8.2. Вие декларирате, че:

8.2.1. всички средства, които внасяте във Вашия Акаунт, са незасегнати от каквато и да е незаконосъобразност и че по-конкретно те не произхождат от незаконна дейност или източник; и

8.2.2. всички плащания, направени във Вашия акаунт, са оторизирани и че няма да се опитвате да връщате плащане, извършено във Вашия акаунт, или да предприемате действие, което ще доведе до връщане на това плащане от трета страна с цел избягване на всякаква законна отговорност.

8.3. Компанията не приема депозити от трети страни, например приятел, роднина, партньор, съпруг или съпруга. Средствата трябва да бъдат внесени от сметка/система или кредитна карта, която е регистрирана на Ваше име. Ако по време на нашите проверки за сигурност установим такъв случай, всички печалби от казиното ще бъдат конфискувани и изпратени обратно на казиното, а първоначалният депозит ще бъде изпратен до законния собственик на сметката/кредитната карта.

8.4. Ако е необходим банков превод за връщане на парите на законния собственик, всички банкови такси се начисляват на получателя.

8.5. Имате право да използвате само един телефонен номер, ако желаете да добавите средства към Вашия Акаунт чрез платен SMS. Този телефонен номер трябва да бъде посочен във Вашия профил. Само половината от добавената сума постъпва във Вашия Акаунт. Компанията не разрешава на потребителите да вземат кредит от мобилните оператори, които разрешават такъв тип услуга, дори когато операторът е разрешил това. Не можете да внасяте чрез sms с такъв тип кредити с отрицателен баланс. Потребителите, нарушили това правило, се включват в черен списък и акаунтите на играчите се блокират без опция за теглене.

8.6. Не приемаме средства в брой, изпратени до нас. Ние си запазваме правото да използваме трети страни, обработващи електронни плащания и/или финансови институции за обработване на плащания, извършени от и към Вас във връзка с Вашето използване на услугите. Вие приемате да бъдете обвързани от Условията на такива трети страни, обработващи електронни плащания и/или финансови институции, доколкото тези Условия не противоречат на настоящите Условия.

8.7. С внасянето на средства, Вие се съгласявате, че няма да извършвате или да се опитвате да извършвате оспорвания на транзакции и/или да отказвате или връщате плащане, което сте извършили и че ще възстановите на Компанията всякакви оспорени транзакции, отказани или върнати плащания, които сте извършили, както и всякакви загуби, понесени от Компанията в резултат от това.

8.8. In case of suspicious or fraudulent payment, including the use of stolen credit cards or any other fraudulent activity (including any charge-back or other reversal of a payment) and including depositing with a purpose of money exchange between payment systems the Company reserves the right to block Your Account, reverse any made pay-out and recover any winnings.We are entitled to inform any relevant authorities or entities (including credit reference agencies) of any payment fraud or other unlawful activity and may employ collection services to recover payments. However, under no circumstances shall the Company be liable for any unauthorized use of credit cards, regardless of whether or not the credit cards were reported stolen.

8.9. Можем по всяко време да удържаме от положителното салдо по Вашия Акаунт за погасяване на задължения към нас, когато уреждаме залози или облози въз основа на дублиращи се акаунти, заговор, измама, мошеничество и криминално действие или грешки.

8.10. Вие потвърждавате и приемате, че Вашият Акаунт не е банкова сметка и поради тази причина не е застрахован, гарантиран, спонсориран или защитен по друг начин от банкова или друг вид системна застраховка. Освен това средства, внесени по Вашия акаунт, не натрупват лихва.

8.11. Правила и условия за плащания с 1 щракване. Вие се съгласявате да заплатите за всички стоки и/или услуги или други допълнителни услуги, които сте поръчали през Уебсайта, както и всякакви допълнителни разходи (ако са необходими), включително, но не ограничавайки се с всички възможни данъци, такси и др. Вие носите пълна отговорност за своевременните плащания за Уебсайта. Доставчикът на услугата по плащане единствено улеснява плащане на сумата, посочена от Уебсайта и не носи отговорност за плащането от страна на потребителя на Уебсайта на гореспоменатите допълнителни средства/разходи. След като щракнете върху бутон "Плати", транзакцията се счита за необратимо обработена и изпълнена. След като щракнете върху бутон “Плати”, Вие се съгласявате, че нямате право да отмените плащането или да поискате отмяната му. С подаването на заявка в Уебсайта, Вие потвърждавате и декларирате, че не нарушавате законодателството на никоя държава. Освен това, приемайки настоящите Правила (и/или Правила и условия), Вие, като притежател на карта, потвърждавате, че имате право да използвате Услугите, предлагани през Уебсайта. В случай че използвате услугите на Уебсайта, който предлага конкретни услуги, като например услуги, свързани с игри, Вие декларирате по правно обвързващ начин, че сте навършили или преминали възрастта за пълнолетие съгласно Вашата юрисдикция, за да можете да използвате Услугите, предоставяни от Уебсайта. Започвайки да използвате Услугите на Уебсайта, Вие поемате правна отговорност за това, че не нарушавате законодателството на никоя държава, където се използват тези Услуги и потвърждавате, че доставчикът на услуги по плащания не носи отговорност за никакви такива незаконни или неоторизирани нарушения. Със съгласието си да използвате Услугите на Уебсайта, Вие разбирате и приемате, че Вашите плащания се обработват от доставчика на услуги по плащания и че нямате законно право да откажете стоки и/или услуги, които вече сте закупили и нямате никаква друга възможност да отмените плащането. Ако желаете да се откажете от ползването на Услугите при Вашата следваща покупка на стоки и/или услуги или други инструменти на Уебсайта, можете да го направите от Вашия личен акаунт/профил в Уебсайта. Доставчикът на услуги по плащания не носи отговорност за неуспешна обработка на данните, свързани с Вашата карта за плащане или за отказ на банката да разреши плащането с Вашата карта за плащане. Доставчикът на услуги по плащания не носи отговорност за качеството, количеството, цената, правилата или условията на стоки и/или услуги или други инструменти, които са Ви предложени или закупени от Вас от Уебсайта чрез Вашата карта за плащане. Когато плащате за стоки и/или услуги от Уебсайта, Вие сте обвързани предимно от правилата и условията на Уебсайта. Моля, имайте предвид, че само Вие, като притежател на картата, носите отговорност за плащането на всички стоки и/или услуги, които сте поръчали през Уебсайта и за всякакви допълнителни разходи/такси, които могат да бъдат приложими за това плащане. Доставчикът на услуги по плащания действа единствено като изпълнител на плащането в размера, посочен от Уебсайта и не носи отговорност за ценообразуването, общите цени и/или общите суми. В случай на ситуация, при която не сте съгласни с гореспоменатите правила и условия и/или други съображения, Ви молим да не пристъпвате към плащането и ако е необходимо, да се свържете директно с администратора/поддръжката на Уебсайта.

8.12. Закупувайки периодични плащания, клиентът упълномощава Joycasino.com автоматично да таксува картата за плащане на клиента на интервали и в размера, избран от клиента, според наличните опции по време на процеса на закупуване. Клиентът се съгласява, че картата за плащане, посочена от клиента за периодични плащания към Joycasino.com, е и ще продължава да бъде свързана към акаунт, който е собственост на клиента и че клиентът ще поддържа достатъчна наличност в лимита на кредитната карта на клиента или достатъчна наличност в сметката, свързана към дебитната карта на Клиента, според приложимото, за извършване на периодичните плащания. Клиентът може да отмени периодичните плащания като се свърже с екипа по поддръжка на Joycasino.com на bg_support@joycasino.com най-малко пет (5) работни дни преди датата на следващото периодично плащане. Ако клиентът подаде искане за отмяна след този срок, отмяната ще влезе в сила едва за следващата дата на периодично плащане.

8.13. Можете да поискате да изтеглите средства от Вашия Акаунт по всяко време, при условие, че:

8.13.1. всички плащания, извършени към Вашия Акаунт, са потвърдени като получени и нито едно от тях не е оспорено, върнато или отменено по друг начин;

8.13.2. са изпълнени Проверките, упоменати в алинея 6 по-горе.

8.14. Когато отправяте искане за осребряване, трябва да се вземат под внимание следните неща:

8.14.1. all information in your Profile must be filled out and must contain at least one confirmed phone number;

8.14.2. средствата трябва да се изтеглят по същия начин, по който са внесени;

8.14.3. Съгласно разпоредбите на MasterCard, не ни е разрешено да връщаме средства във Вашата кредитна карта MasterCard. Поради тази причина, всяко искане за теглене, отправено след депозит с кредитна карта MasterCard, трябва да бъде извършено чрез различен метод на плащане;

8.14.4. Ако исканата сума надхвърля хиляда щатски долара (USD 1 000) или с друга цел на администрацията на казиното в случай на разследвания за измами, трябва да се извърши процедурата по идентифициране на играча чрез изпращане на копие или цифрова снимка от Вашите документи за самоличност, като паспорт или лична карта (страница от документа със снимка), сметка за комунални услуги (не се приема сметка за мобилен телефон). Ако сте направили депозити във Вашия акаунт с пластмасова карта, трябва също да ни изпратите копия от предната и задната страна на тази карта. Трябва да се виждат първите шест цифри и последните четири цифри от номера на картата (ако номерът на картата е щампован, имайте предвид, че същите цифри трябва да бъдат скрити на предната и задната страна на картата), CVV2 кодът трябва да бъде заличен.

8.14.5. When the withdrawal request is being created a player must have no active bonus rounds (freespins). In order to complete the money withdrawal you need to play all the active bonus rounds or cancel them.

8.14.6. The maximum amount a player can withdraw within a month is 100,000 USD, except in some particular cases pre-agreed with administration.

8.15. We reserve the right to withhold a fee of 5% from witdrawal amount in case funds requested to be withdrawn have not been put into play.

8.16. If the amount of money withdrawn is more than USD 1.000, EUR 1.000, NOK 4.000, SEK 4.000, RUR 50.000 the Company reserves the right to conduct an additional transaction review within 48 hours.

8.17.The Company has the right to appoint the payment solution providers to act, receive and/or pay funds on behalf of the Company. You must also note the general conditions of Use E-voucher applying to the Epro solution (v2.2) courtesy of EMP Corp as the Company's payment solution provider in some countries:

 • E-PRO is a payment solution provided by EMP Corp, an E-money agent, based on E-money and E-wallet.
 • E-PRO is an E-Voucher issued by EMP Corp, being resold by First Remit Limited (UK), a registered money service business with Her Majesty's Revenue and Customs certificate number 12679642 & fully authorized by the UK Financial Conduct Authority (FCA) as a payments institution, with reference 622935.
 • E-Pro e-Vouchers resold by First Remit will show in your card statement as "Online Payment".
 • An E-VOUCHER, constituting electronic money, is generated in the event of an intervention by EMP Corp to pay for the services offered on the MERCHANT SITE.
 • If the payment service provider is EMP Corp, the transaction will result in the creation and purchase of electronic money issued by an E-money Issuer, to be used to credit an E-wallet.

9. ПОСТАВЯНЕ НА ЗАЛОГ ИЛИ УЧАСТИЕ В ИГРА

9.1. Ваша отговорност е да се уверите, че данните за транзакцията, която извършвате, са правилни, преди да потвърдите залога.

9.2. Можете да видите Вашата история на транзакции като щракнете върху "Касиер" на Уебсайта.

9.3. Ние си запазваме правото да откажем цялата или част от заявената от Вас транзакция по всяко време, единствено по наша преценка. До получаване на потвърждение от нас, транзакцията не се счита за приета. Ако не сте получили потвърждение, че Вашата транзакция е приета, трябва да се свържете с Поддръжка.

9.4. Можете да отменяте залози по всяко време, като изпратите искане до службата по поддръжка.

9.5. Вашата отмяна на непокрит залог влиза в сила, след като Ви изпратим потвърждение за отмяната. В случай че Вашето искане за отмяна не бъде получено и обработено своевременно, Вие приемате, че Вашият залог може да остане в сила и достъпен за приемане.

10. ЗАГОВОР, ИЗМАМА, МОШЕНИЧЕСТВО И КРИМИНАЛНО ДЕЙСТВИЕ

10.1. Следните действия са забранени и представляват съществено нарушение на Условията:

10.1.1. предоставяне на информация на трети страни;

10.1.2. използване на нечестно предимство или влияние (известно като измама), включително използване на бъгове, пропуски или грешки в нашия софтуер, използването на автоматизирани играчи (наричани още "ботове"); или използването на "грешка";

10.1.3. предприемане на измамни действия във Ваша полза, включително използването на открадната, клонирана или друг вид неоторизирана кредитна или дебитна карта като източник за депозити към акаунта;

10.1.4. участие в каквито и да е криминални действия, включително изпиране на пари и всякакво друго действие с криминални последствия;

10.1.5. заговор със или опит за заговор и намерение за участие, пряко или косвено, в каквато и да е схема на заговор с друг играч в хода на дадена игра, която играете или планирате да играете на Уебсайта.

10.2. Всички свободни средства, получени от Компанията (бонуси, допълнителни точки и др.) също не могат да бъдат обект на злоупотреба по никакъв начин.

10.3. Компанията ще предприеме всички разумни действия, за да предотвратява заговор или опити за заговор; за да установява такива случаи и съответните играчи; и за да предприема действия спрямо съответните играчи съгласно настоящите условия. Ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или щета, понесена от Вас или от друг играч в резултат от заговорническа, измамна или друг вид незаконна дейност или мамене и всяко действие, което предприемем в тази връзка, ще бъде единствено по наша преценка.

10.4. Ако подозирате дадено лице в заговор, измама или предприемане на измамно действие, трябва във възможно най-кратък срок да ни докладвате за това по имейл.

10.5. Ако Компанията заподозре, че Вие може да участвате или сте участвали в измамна, незаконна или незаконосъобразна дейност, включително, без ограничение, дейности по изпиране на пари или поведение, което по друг начин нарушава Условията, Вашият достъп до услугите може да бъде прекратен незабавно и/или Вашият акаунт може да бъде блокиран. Ако Вашият акаунт е прекратен или блокиран при такива обстоятелства, Компанията не е задължена да Ви възстанови каквито и да е средства от Вашия акаунт. Компанията има право да уведоми съответните органи, други онлайн доставчици на услуги и банки, компании за кредитни карти, доставчици на услуги по електронни плащания или други финансови институции за Вашата самоличност и за всяко подозирано незаконно, измамно или незаконосъобразно действие и Вие следва да сътрудничите изцяло с Компанията за разследването на всяко такова действие.

10.6. Трябва да използвате услугите добросъвестно спрямо Компанията и останалите играчи, които използват услугите. В случай че Компанията счете, че сте използвали услугите или софтуера недобросъвестно, Компанията има право да прекрати Вашия акаунт и всички останали акаунти при Компанията, които са Ваша собственост, като Компанията има право да задържи всички суми в тези акаунти. С настоящото изрично се отказвате от всякакви бъдещи претенции спрямо Компанията в тази връзка.

11. ДРУГИ ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

11.1. Не е разрешено използването на обиден или агресивен език или изображения; ругаенето, заплахите, тормоза или насилието спрямо другите, включително спрямо други потребители, както и такова поведение спрямо персонала на Компанията, който управлява или поддържа Уебсайта.

11.2. Не е разрешено да компроментирате или заливате Уебсайта с информация, която води до неизправност на Уебсайта, нито да предприемате действия, които могат да засегнат функционирането на Уебсайта по какъвто и да е начин, например (но не ограничени до) пускане или разпространение на вируси, червеи, логически бомби или други подобни действия. Строго забранени са всякакви многократни изпращания или "спам". Не е разрешено да се намесвате, да подправяте, да отстранявате или по друг начин да променяте всяка информация, достъпна на Уебсайта.

11.3. Вие трябва да използвате Уебсайта единствено за лично развлечение и нямате право да възпроизвеждате Уебсайта или част от него под каквато и да е форма, без предварително изрично съгласие от нас.

11.4. Вие не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Уебсайта, сървърите, където се съхранява Уебсайта или сървър, компютър или база данни, свързана с Уебсайта. Не трябва да атакувате Уебсайта чрез атака за отказ на услуга или друг подобен вид атака. В случай на нарушение на тази разпоредба, ще докладваме всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще съдействаме на тези органи, като им разкрием Вашата самоличност. В случай на такова нарушение, Вашето право да използвате Уебсайта се прекратява незабавно.

11.5. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от атака за отказ на услуга, вируси или друг вид технологично вреден материал, който може да зарази Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг вид собствени материали, които сте понесли в резултат от използването на Уебсайта или теглене на материал, публикуван на Уебсайта или на който и да е уебсайт, свързан към Уебсайта.

10.6. Забранена е продажбата или прехвърлянето на акаунти между играчи или умишлена загуба на чипове или игри с цел прехвърляне на чипове на друг играч. За умишлена загуба на играта или чип се приема, когато изгубите дадено раздаване или игра с цел прехвърляне на средства на друг потребител.

12. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1. Можете да прекратите Вашия акаунт (включително Вашето потребителско име и парола) по всяко време, като ни изпратите имейл на bg_support@joycasino.com.

12.2. Докато не получите потвърждение от нас, което уведомява, че сме закрили Вашия Акаунт, Вие продължавате да носите отговорност за всяко действие във Вашия Акаунт от момента, в който сте ни изпратили имейл до момента на прекратяване на Вашия акаунт от Компанията.

12.3. Компанията си запазва правото да начислява такси, допълнителни такси или разходи, направени преди да анулирате Вашия Акаунт. В случай че Вашият акаунт бъде прекратен, преустановен или анулиран, не се предоставя възстановяване на средства, нито превеждане или обръщане в парични средства на друг вид кредити (например бонуси, допълнителни точки и др.) или друга форма на възстановяване и Вие няма да имате повече достъп до Вашия Акаунт.

12.4. След прекратяване на Вашия Акаунт, при спазване на всички права и задължения, които са се натрупали преди прекратяването, никоя от страните няма никакви задължения към другата страна съгласно настоящите Условия.

12.5 The Company may block or\and terminate Your Account (including your username and password) immediately without notice:

12.5.1. ако поради някаква причина решим да прекратим предоставянето на услугите като цяло или конкретно на Вас;

12.5.2. ако Вашият Акаунт по някакъв начин е свързан със съществуващ акаунт, който е бил прекратен.

12.5.3. Ако Вашият Акаунт е свързан със съществуващи блокирани акаунти, можем да прекратим Вашия Акаунт, независимо от характера на тази свързаност и данните за регистрация, предоставени в тези акаунти; както и поради всякаква друга причина, каквато сметнем за уместна. Освен ако в настоящите условия не е посочено друго, след прекратяване, балансът по Вашия Акаунт ще Ви бъде възстановен в рамките на приемлив срок от Вашето искане, като винаги се взема предвид нашето право да удържим суми, които ни дължите;

12.5.4. ако направите опит за манипулация или проверка на информация, свързана с кода на софтуера или ако участвате в заговор;

12.5.5. ако подправите или се опитате да подправите софтуера по някакъв начин;

12.5.6. ако извършвате престъпление, например като се опитвате да получите достъп до Уебсайта от юрисдикция, където практикуването на игрите е незаконно;

12.5.7. ако публикувате действително или потенциално клеветнически, обиден, расистки, вреден или нецензурен текст или материал;

12.6. Ако Вашият Акаунт остане неактивен за непрекъснат период от 6 (шест) месеца или повече, можем да закрием или блокираме Вашия Акаунт без предизвестие. В случай на такова закриване на акаунт, Условията се прекратяват автоматично от датата на влизане в сила на прекратяването.

12.7. Вашият неактивен Акаунт ще бъде прекратен с електронно предизвестие (или опит за предизвестие), като се използват Вашите данни за контакт. В случай на такова прекратяване от наша страна, освен ако това закриване и прекратяване не е извършено в съответствие с алинея 10 (Заговор, измама, мошеничество и криминално действие) или алинея 17 (Нарушаване на Условията) на тези Условия, ще Ви възстановим баланса по Вашия Акаунт. Ако не можем да Ви открием, средствата ще бъдат преведени на съответния орган по хазарта или на Компанията.

13. ПРОМЯНА В УЕБСАЙТА

13.1. Възможно е по наша преценка да променим или изменим всяка услуга, предлагана през Уебсайта, по всяко време, с цел поддържане на Уебсайта.

14. НЕИЗПРАВНОСТ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

14.1. При всяка проява на неочаквани грешки в системата, бъгове или проблеми в софтуера или хардуера, който използваме за управляване на Уебсайта, ще предприемем незабавни действия, за да отстраним проблема. Не поемаме никаква отговорност за неизправности в информационните технологии, които са причинени от Вашето оборудване, което сте използвали за достъп до Уебсайта или за грешки, свързани с Вашия доставчик на интернет услуги.

15. ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ

15.1. Възможни са обстоятелства, при които е приет залог или е извършено плащане с грешки от страна на Компанията (например грешка в посочените условия за залог по дадена игра за Вас в резултат от очевидна грешка или грешка при въвеждане на данни или в резултат на неизправност на компютър, като е възможно също да допуснем грешка относно размера на печалбите/възстановяванията, които са Ви изплатени в резултат от грешка при ръчно или автоматично въвеждане).

15.2. Компанията си запазва правото да отказва, ограничава, анулира или лимитира всеки залог.

15.3. Ако сте получили печалба по грешка в резултат от човешка грешка или бъг, дефект или грешка в софтуера или поради това, че съответният продукт за игри или софтуер не е работел в съответствие с правилата на съответната игра ("Грешки"), тогава Компанията не е задължена да Ви изплати тези печалби и Вие трябва незабавно да информирате Компанията за грешката, като Вие приемате да възстановите всякакви такива печалби, които са Ви изплатени в резултат от такава грешка.

15.4. Нито ние (включително нашите служители или посредници), нито нашите партньори или доставчици носят отговорност за каквито и да е загуби, включително загуби на печалби, които са резултат от Грешка от наша или от Ваша страна.

15.5. Компанията и съответните ѝ лицензианти, дистрибутори, централи, филиали, клонове и всичките ѝ длъжностни лица, директори и служители не носят отговорност за каквито и да е загуби или щети, които са резултат от засичане на или злоупотреба с каквато и да е информация, предадена през интернет.

16. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

16.1. Вие приемате, че сте свободен/а да избирате дали да използвате услугите на Уебсайта и го правите единствено по свое желание, преценка и на собствен риск.

16.2. Ще предоставим Уебсайта със съответните умения и грижи и по същество съгласно описаното в Условията. Не даваме никакви други обещания или гаранции по отношение на Уебсайта или продуктите, предлагани през Уебсайта и с настоящото изключваме (доколкото това е разрешено от закона) всякакви гаранции по подразбиране в тази връзка.

16.3. Компанията не носи отговорност поради договор, закононарушение, небрежност или по друга причина за каквито и да е загуби или щети, включително, но не ограничени до загуба на данни, пропуснати ползи, загуба на търговска дейност, възможности, имидж или репутация, както и за прекъсване на търговска дейност или загуби, които в момента не могат да бъдат предвидени от нас, които произтичат от или по някакъв начин са свързани с използването от Ваша страна на връзка, която се съдържа в Уебсайта. Компанията не носи отговорност за съдържанието на която и да е интернет страница, която има връзка в Уебсайта или чрез услугите.

17. НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА

17.1. От Вас се изисква да покриете изцяло всякакви искове, задължения, разходи или разноски (включително възнаграждения за правни услуги), както и всякакви други такси, които са възникнали в резултат от нарушаването на Условията от Ваша страна.

17.2. Вие приемате напълно да обезщетявате, защитавате и предпазвате Компанията, партньорите ѝ по предлагане на услуги с бранда на компанията и техните съответни длъжностни лица, директори и служители незабавно и при поискване от всякакви искове, претенции, задължения, щети, загуби, разходи и разноски, включително възнаграждения за правни услуги и всякакви други такси, независимо от характера и начина, по който са възникнали, които са резултат от:

17.2.1. нарушение на Условията от Ваша страна;

17.2.2. нарушение на закон или правата на трета страна от Ваша страна;

17.2.3. използването на услугите от Вас или използването им от друго лице, получило достъп до услугите чрез Вашите потребителски данни, независимо дали това се с случило със или без Вашето разрешение; или

17.2.4. приемане на всякакви печалби.

17.3. В случаи на съществено нарушение на Условията, ние си запазваме правото, но не е задължително да:

17.3.1. Ви уведомим (чрез Вашите Данни за контакт), че сте в нарушение на Условията и да изискаме от Вас да спрете да извършвате нарушението;

17.3.2. блокираме Вашия Акаунт, като по този начин нямате възможност да поставяте залози или да играете игри на Уебсайта;

17.3.3. закрием Вашия Акаунт със или без предизвестие от нас;

17.3.4. изтеглим от Вашия Акаунт размера на всякакви изплащания, бонуси или печалби, които сте получили в резултат от съществено нарушение;

17.4. Имаме правото да деактивираме Вашето потребителско име и парола, ако не спазите някоя от разпоредбите в Условията.

18. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

18.1. Съдържанието на Уебсайта е обект на авторски права и други права за собственост, които са собственост на Компанията или се използват под лиценз от трети страни, които са собственици на съответните права. Всички материали, които се съдържат в Уебсайта и които могат да се изтеглят или разпечатат, могат да се изтеглят единствено в един персонален компютър и могат да се разпечатват единствено с цел лично ползване, което не е с търговска цел.

18.2. Използването на Уебсайта при никакви обстоятелства не предоставя на потребителя каквато и да е част от правата върху интелектуална собственост (например авторско право, ноу-хау или търговски марки), собственост на Компанията или на трета страна.

18.3. Забранено е всякакво използване или възпроизвеждане на търговски наименования, търговски марки, лога или друг творчески материал, който е показан на този уебсайт.

18.4. Вие единствен/а носите отговорност за всякакви щети, разходи или разноски, които произтичат от или са свързани с извършването на каквито и да е забранени действия. Вие следва да уведомите Компанията незабавно, ако установите извършването на забранените действия от някое лице и трябва да осигурите съответното съдействие на Компанията при всякакви разследвания, които тя би могла да проведе с оглед информацията, предоставена от Вас в тази връзка.

19. ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

19.1. От нас се изисква да спазваме изискванията за защита на личните данни в начина, по който Компанията използва лична информация, събрана по време на посещението Ви на Уебсайта. Следователно, ние приемаме много сериозно задълженията си, свързани с начина, по който използваме Вашата лична информация. Компанията обработва цялата лична информация, предоставена от Вас, при стриктно спазване на Политиката за защита на личните данни.

19.2. С предоставянето на тази информация, Вие приемате нашето право да обработваме Вашата лична информация за целите, описани в Условията или с цел администриране на Уебсайта или спазване на правните или нормативните задължения.

19.3. Политика на Компанията е да не разкрива лична информация на никого, освен на служителите, на които им е необходим достъп до Вашите данни, за да Ви предоставят услугата.

19.4. Ще пазим копия от цялата Ви комуникация с нас (включително копия от имейли), за да водим точни записи на информацията, която сме получили от Вас.

20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ В УЕБСАЙТА

20.1. Компанията използва "бисквитки", за да осигури определени функции на Уебсайта. Бисквитката е малък текстов файл, който се запаметява във Вашия компютър, когато посетите Уебсайта и който ни дава възможност да разпознаваме кога се връщате в Уебсайта. За повече информация относно изтриването или контролирането на бисквитките, посетете www.aboutcookies.org. Моля, имайте предвид, че при изтриване на нашите бисквитки или деактивирането им, е възможно да не можете да получите достъп до определени области или да използвате определени функции на Уебсайта.

21. ОПЛАКВАНИЯ И ИЗВЕСТИЯ

21.1. Ако желаете да направите оплакване относно Уебсайта, като първа стъпка трябва във възможно най-кратък срок да се свържете със службата по поддръжка относно Вашето оплакване.

21.2. С случай на спор, Вие се съгласявате, че записите на сървъра ще послужат като последна инстанция при определяне на резултата от всяка претенция.

21.3. Вие приемате, че нашият генератор на произволни числа ще определя резултата от игрите, които се играят на Уебсайта и приемате резултатите от всички такива игри. Ако има някакво несъответствие между резултатите от играта на Вашия компютър и резултатите на нашия сървър, резултатите на нашия сървър се приемат за окончателни и обвързващи. Ако има някакво несъответствие между показаното на Вашия екран и баланса във Вашия акаунт, балансът, показан на сървъра на Компанията, се счита за баланса във Вашия акаунт и това определяне се счита за окончателно и обвързващо. Вие се отказвате от всички суми, които са показани във Вашия акаунт и които са резултат от човешка грешка или техническа неизправност.

22. ТЪЛКУВАНЕ

22.1. Оригиналният текст на Условията е написан на английски език и всяко тяхно тълкуване следва да се основава на оригиналния текст на английски език. Ако Условията или дадени документи или известия, свързани с тях, са преведени на друг език, версията на английски език се счита за водеща.

23. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

23.1. Ние си запазваме правото да прехвърляме, възлагаме и преотстъпваме или залагаме Условията, изцяло или частично, на друго лице (без Ваше съгласие), при условие, че всяко такова прехвърляне е при същите условия или условия, които не са във Ваш ущърб.

24. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

24.1. Компанията не носи отговорност за всяко неизпълнение или забавяне в изпълнението на нашите задължения съгласно Условията, което се дължи на събития извън нашия разумен контрол, включително, без ограничение, природни бедствия, война, граждански безредици, прекъсване на обществените мрежи за комуникация или услуги, промишлен спор или атаки за отказ на услуга и подобни интернет атаки, които биха могли да имат неблагоприятен ефект ("Форс мажор").

24.2. Счита се, че изпълнението на нашите задължения се преустановява за продължителността на форс мажорното събитие и срокът за изпълнение на задължението ни се удължава с продължителността на този период. Ние ще положим всички усилия форс мажорното събитие да приключи или да намерим решение, чрез което задълженията на Компанията да могат да бъдат изпълнени, въпреки форс мажорното събитие.

25. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

25.1. В случай че не настояваме за стриктно изпълнение на Вашите задължения или не упражним правата или компенсациите, на които имаме право, това не следва да се приема за отказ от тези права или компенсации и не Ви освобождава от спазването на тези задължения.

25.2. Отказ от права от наша Страна при неизпълнение не следва да се приема за отказ от права при последващо неизпълнение. Никой отказ от права по разпоредбите на Условията от наша страна не се счита за валиден, освен ако не е изрично упоменат като отказ от права и ако не Ви е съобщен в писмен вид, в съответствие с горните разпоредби.

26. РАЗДЕЛНОСТ НА КЛАУЗИТЕ

26.1. Ако някое от Условията бъде определено за невалидно, незаконно или неприложимо до някаква степен, това условие или разпоредба се разделя до съответната степен от останалите условия и разпоредби, които продължават да бъдат в сила до степен, до която това е разрешено от закона. В такива случаи, частта, която е определена като невалидна или неприложима, следва да бъде изменена по начин, съответстващ на приложимото законодателство и отразяващ възможно най-близо Нашето първоначално намерение.

27. ВОДЕЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27.1. Условията се ръководят от и следва да се тълкуват в съответствие със законите на Нидерландските Антили и Вие окончателно се подчинявате, в полза на Компанията, на изключителната юрисдикция на съдилищата в Нидерландските Антили за уреждане на всякакви спорове (включително искове за компенсация и насрещни искове), които могат да възникнат във връзка със създаването, валидността, влизането в сила, тълкуването или изпълнението на правоотношенията, установени чрез Условията или които произтичат от Условията.

28. ВРЪЗКИ

28.1. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които също са извън контрола на Компанията и не са обхванати от Условията. Компанията не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни или действията или бездействията на техните собственици, нито за съдържанието на реклами на трети страни и спонсорство в тези уебсайтове. Хиперлинковете към други уебсайтове са предоставени единствено с информативна цел. Използването на тези връзки е на Ваш собствен риск.

29. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

29.1. Компанията възнаграждава своите лоялни и редовни играчи, като им предоставя възможност да печелят игрални точки ("Допълнителни точки"), които можете да прехвърлите във Вашия Акаунт и така да получите реални средства безплатно, с които да играете с реални залози и възможност да спечелите реални пари. От момента, в който започнете да играете и поставите Вашия първи залог, ще започнете да трупате допълнителни точки.

29.2. В зависимост от броя на направените залози при различни игри, които са разделени в категории с коефициент, получавате определен брой Допълнителни точки:

 • 1/100 - всички слотове;
 • 1/100 - блекджек, покер, видео покер;
 • 0 – рулетка;
 • 0 – бакара, Казино война, реддог.

Ако например играете на слот машина, тогава при поставяне на залози за общо 100 долара, Вие получавате 1 (една) допълнителна точка.

29.3. В зависимост от броя натрупани Допълнителни точки по време на игра, Вие ще получите съответния статут:

 • Новак (необходимият брой Допълнителни точки е от 0 до 10);
 • Редовен (необходимият брой Допълнителни точки е от 10 до 50);
 • VIP (необходимият брой Допълнителни точки е от 50 до 500);
 • VIP GOLD (необходимият брой Допълнителни точки е от 500 до 5000);
 • VIP PLATINUM (необходимият брой Допълнителни точки е от 5000 до 25000)
 • Бос (необходимият брой Допълнителни точки започва от 25000).

29.4. Ако не потвърдите Вашия имейл адрес, можете да не получите възможност да обмените Допълнителните точки към Вашия паричен баланс.

29.5. В зависимост от статута на играча, Компанията предлага различни ставки на обмен на Допълнителни точки за начисляване към потребителските акаунти.

Щ.Д.

 
USD
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:1
  Редовен 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Бос 25000 – ∞ 8:1
       
EUR
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:1
  Редовен 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Бос 25000 – ∞ 8:1
       
NOK
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:8
  Редовен 10 – 50 12:8
  VIP 50 – 500 11:8
  VIP Gold 500 – 5000 10:8
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:8
  Бос 25000 – ∞ 8:8
       
SEK
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:9
  Редовен 10 – 50 12:9
  VIP 50 – 500 11:9
  VIP Gold 500 – 5000 10:9
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:9
  Бос 25000 – ∞ 8:9
       
RUB
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:58
  Редовен 10 – 50 12:58
  VIP 50 – 500 11:58
  VIP Gold 500 – 5000 10:58
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:58
  Бос 25000 – ∞ 8:58
       
AUD
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:1
  Редовен 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Бос 25000 – ∞ 8:1
       
CAD
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:1
  Редовен 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Бос 25000 – ∞ 8:1
       
JPY
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:112
  Редовен 10 – 50 12:112
  VIP 50 – 500 11:112
  VIP Gold 500 – 5000 10:112
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:112
  Бос 25000 – ∞ 8:112
       
CNY
  СТАТУС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
       
  Новак 0 – 10 12:7
  Редовен 10 – 50 12:7
  VIP 50 – 500 11:7
  VIP Gold 500 – 5000 10:7
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:7
  Бос 25000 – ∞ 8:7
       

29,6. Допълнителните точки, спечелени от Вас, могат да се използват като входна такса за турнири и могат да бъдат изплатени в някои случаи като промоции на посочените дати и се записват към Вашия Акаунт. Можете да видите наличните Допълнителни точки в раздел Профил във Вашия Акаунт.

29.7. Компанията си запазва правото да отстрани от Вашия акаунт всички натрупани Допълнителни точки, които не са използвани в продължение на 6 (шест) или повече месеца.

29.8. If the Company believes that a player is abusing or attempting to abuse a lack of the information in Terms and Conditions stated by the Company, comp points or other promotion through such forbidden methods as

29.8.1. creating new accounts in order to receive welcome bonuses from the Casino;

29.8.2. creating a number of accounts in order to receive regular gift offers from the Casino on all of the created accounts simultaneously;

29.8.3. making deposits only to activate paid gift offers on the following pattern: a player makes deposit to activate a gift, player activates the gift, player requests a withdrawal, player receives a withdrawal, player makes bets with bonus money received with the activated gift;

29.8.4. and other alike attempts to benefit through bonuses, promotions offered by the Company; then

29.8.5. the Company reserves the right at its sole discretion to deny, withhold or cancel withdrawals, comp-points or other promotion from the player and rescind any policy with respect to the player, either temporarily or permanently, or terminate access to the services and/or block player’s Account. The Company shall be under no obligation to return a player any funds that may be present on any of his/her Accounts or has been lost in the game.

29.9. Any promotions conducted by the Company shall not be treated as an obligation to the player. The Company takes no responsibility for errors in promo events conducted by third parties, as, for example, game providers. The Company does everything possible to avoid such errors, but takes no responsibility for their occurrence.

30. БОНУС ПАРИ - РЕЗЮМЕ

Можете да получите като награда бонуси или бонус пари, когато се регистрирате, за да се присъедините към нашето казино или във времето, в което сте член на нашето казино. Можете да се откажете от получаването на всички или който и да е конкретен бонус от нас по всяко време, като се свържете с нашия отдел Обслужване на клиенти на bg_support@joycasino.com или чрез нашия чат в реално време или чрез потребителския интерфейс на страницата Моят профил. Важно е напълно да разберете условията на всяка оферта за бонус, в която участвате. Този раздел съдържа общите правила и условия, свързани с всички бонуси в нашето казино. Освен това, всяка оферта за бонус може да съдържа допълнителни правила и условия, които ще Ви бъдат предоставени, когато бъдете поканени да участвате в офертата.

30.1.1 БОНУСИ – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

За всички бонуси важат следните правила. Когато имате бонус във Вашия акаунт:

Сумата на бонуса ще бъде поставена в Баланс на бонусите и ще се съхранява отделно от Вашия Паричен баланс.

Когато поставите залог, залогът ще бъде удържан от Вашия Паричен баланс. Ако няма останали средства във Вашия Паричен баланс, тогава залозите ще бъдат удържани от Вашия Баланс на бонусите.

Всички печалби, които получавате, ще бъдат поставени във Вашия Баланс на бонусите и не могат да се изтеглят, докато не изпълните Изискванията за залагане за този бонус.

Самата сума на бонуса не може да се изтегли, докато не сте изпълнили Изискванията за залагане. В някои случаи бонусът не може да се осребри, като в тези случаи сумата на бонуса не може да се изтегли никога.

Когато изпълните Изискванията за залагане, сумата във Вашия Баланс на бонусите, която е свързана към активния бонус, ще бъде прехвърлена във Вашия Паричен баланс и след това може да се изтегли по всяко време.

Не всички залози се признават към изискванията за залагане, като например залозите на рулетка с нисък риск. Вижте по-долу за повече информация.

Моля, уверете се, че сте прочели всички останали условия по-долу, които са свързани с бонуси.

За дадено конкретно събитие може да бъде получен само един Бонус, освен ако не сме посочили друго, като в даден момент във Вашия Акаунт може да бъде активен само един Бонус.

30.1.2 ВАШИЯТ ПАРИЧЕН БАЛАНС И ВАШИЯТ БАЛАНС НА БОНУСИТЕ

Бонусът се приема като „безплатен залог” и не е равностоен на парична стойност. Не се разрешава парична алтернатива, замяна, прехвърляне или преотстъпване на Бонус, в който и да е момент, освен съгласно посоченото в настоящите условия.

Когато получите Бонус, той ще бъде добавен към „Баланса на бонусите” във Вашия Акаунт.

Не можете да теглите никакви суми от Вашия Баланс на бонусите. Когато внасяте собствени парични средства, те ще бъдат добавени към „Паричния баланс” на Вашия Акаунт. Можете да теглите всякакви суми от Паричния баланс на Вашия Акаунт, но ако го направите, Вие се отказвате от всички суми, останали във Вашия Баланс на бонусите. Важно съобщение: чрез създаване на заявка за изплащане Вие автоматично се отказвате от всякакви суми в Баланса на бонусите. Дори ако Вашата заявка за изплащане бъде отменена от нашия финансов отдел поради една или друга причина (например проверка за измама и други), Бонус парите няма да бъдат добавени обратно към Вашия Баланс на бонусите.

30.1.3 ЗАЛАГАНЕ И ТЕГЛЕНИЯ, КОГАТО ИМАТЕ БОНУС

Паричните средства, които внасяте, ще се използват за поставяне на залози за Услугата(ите). Единствено ако няма останали средства във Вашия Паричен баланс, тогава Вашите залози ще бъдат финансирани автоматично от Вашия Баланс на бонусите. Всички печалби, които получите, когато имате активен Бонус във Вашия Акаунт, ще бъдат добавени към Вашия Баланс на бонусите и могат да се изтеглят единствено след изпълнение на Изискванията за залагане.

Моля, имайте предвид, че когато изберете да получавате Бонуси от нас и генерирате печалби от тези Бонуси, които надхвърлят пет хиляди долара, и след това поискате да ги изтеглите, ние си запазваме правото да ограничим това теглене до максимум пет хиляди долара за период от 7 дни. Останалата сума ще бъде поставена обратно във Вашия Акаунт за игри.

Всички тегления зависят от изпълнението на всички условия, посочени по-горе и потвърждение на всички поискани документи за самоличност.

Когато изпълните Изискванията за залагане за активния бонус, Балансът на бонусите, свързан с активния Бонус (който представлява всички натрупани печалби или останала сума от бонус) се прехвърля към Вашия Паричен баланс и може да се изтегли.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че ако изтеглите средства от Вашия Паричен баланс, преди да сте изпълнили Изискванията за залагане, Вие се отказвате от всички Бонуси и всички натрупани печалби.

Моля, имайте също предвид, че ако балансът на Вашите бонуси достигне "нула" (0) в даден момент, тогава Бонусите се считат за осребрени и вече не са обект на Изискванията за залагане.

30.1.4 ВИДОВЕ БОНУСИ

Условията на конкретните Бонуси ще посочват дали даден Бонус може да се изтегли или не може да се осребри. Бонусите, които могат да се изтеглят, са тези, при които сумата на Бонуса, заедно с всякакви други натрупани печалби, се прехвърлят във Вашия Паричен баланс след изпълнение на Изискванията за залагане. Бонусите, които не могат да се осребрят, са тези, при които първоначалната сума на Бонуса никога не се прехвърля към Вашия Паричен баланс (но всички натрупани печалби се прехвърлят, след изпълнение на Изискванията за залагане).

30.1.5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНЕ

Изисквания за залагане на даден Бонус означава общата сума на залозите, които трябва да заложите, преди Бонусът и всички натрупани печалби да се прехвърлят към Вашия Паричен баланс и да могат да бъдат изтеглени. Изискванията за залагане за всеки Бонус са посочени в конкретните условия за Бонуса и представляват умножената сума на Бонуса или Бонуса плюс сумата на Депозита. Изискването за залагане за Бонуси ще бъде посочено в конкретните условия за съответния Бонус. Не всички залози се приспадат към Изискванията за залагане. Залозите за Блекджек, Аркадни игри (Heads or Better, Dice Twister и др.), игри на видео покер (Jacks or Better, Aces and Faces и др.), игрите Бакара, Казино Холдем, 2 Ways Royal, Craps и Sic Bo допринасят с 5% от действителните залози за тези игри към Вашите Изисквания за залагане. Повечето от Слот игрите допринасят със 100%, рулетките допринасят с 0%. Тези проценти могат да се променят от време на време, затова Ви молим да се свържете с нашия екип за поддръжка всеки път, за да научите приноса на дадена игра към залозите.

Процентът от залозите, които допринасят към изискванията за залагане, може да бъде различен при други оферти за бонус, но това ще бъде изяснено в условията за тези конкретни оферти. Моля, прочетете внимателно изискванията за залагане за всяка оферта за бонус, която получите.

30.1.6 ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН БОНУС В ЕДИН АКАУНТ

Бонусите се обработват един след друг. Когато най-ранният Бонус е "Изпълнен" или "Отменен" (вижте Клаузата по-долу за значението на тези термини), следващият по ред Бонус става "Активен".

Има четири различни етапа спрямо даден Бонус и те са както следва:

Активен – Бонус, с който сте започнали да играете, но спрямо който все още не сте изпълнили Изискванията за залагане. Докато имате активен Бонус във Вашия Акаунт, не можете да теглите сумата на бонуса и/или печалби.

Чакащ – Втори или следващ Бонус във Вашия Акаунт, с който все още не сте започнали да играете. Чакащият бонус не може да се изтегли.

Изпълнен – Бонус, при който са изпълнени Изискванията за залагане. Сумата на бонуса и всички натрупани печалби се прехвърлят автоматично във Вашия Паричен баланс и могат да се изтеглят.

Отменен – Активен или Чакащ бонус може да бъде отменен и отстранен от Вашия Баланс на Бонусите при някой от следните случаи: (a) Ако не сте изпълнили Изискванията за залагане в рамките на определения срок; или (b) Ако решите да изтеглите парична сума от Вашия Акаунт, преди да сте изпълнили Изискванията за залагане; или (c) Ако сте нарушили настоящото Споразумение или правилата и условията на промоцията.

Когато даден Бонус е отменен, тогава Вашият баланс на бонусите се нулира и Вие нямате никакви бъдещи задължения, свързани с отменения Бонус.

30.1.7 ЗЛОУПОТРЕБА С ПРОМОЦИЯ

Нашето казино си запазва правото периодично да преглежда записите за транзакции и регистрите по каквато и да е причина. Ако при такъв преглед се окаже, че даден играч участва в стратегии, които по преценка на нашето казино представляват злоупотреба, ние си запазваме правото да отменим правото на съответния играч да се възползва от промоцията.

Ако Казиното научи за потребител, който е приел бонус или промоция с единствена цел създаване на положителна очаквана стойност по възвръщане на бонус чрез използване на известни практики, насочени към обезпечаване на парично изплащане на въпросния бонус, ние ще предприемем споменатите по-долу действия и ще наложим незабавно изключване от тази и бъдещи промоции.

С цел абсолютна яснота ние сме идентифицирали определени практики, които считаме за злоупотреба по отношение на получаването на бонуси:

Потребителят да прави залози, които нямат никаква или имат съвсем минимална възможност за възвръщаемост, с единствена цел увеличаване на техния обем на залагане с минимално очакване за загуба/печалба, ще бъдат счетени за игра с предимство и ще доведат до незабавен отказ на бонуса, всички печалби по бонуса и задържането на всякакви действителни парични средства, загубени спрямо Казиното при това действие. Ясно изразен пример за такъв вид игра би било едновременно залагане на черно и червено на рулетка или покриване на голямо болшинство от залозите на масата. Това условие не е ограничено само до този пример: всеки залог, поставен с явно намерение за постигане на висок обем на залог с минимално очакване за печалба, ще бъде счетен за злоупотреба спрямо офертата.

Потребител, залагащ на раздавания с висока стойност (повече от $5), с единствена цел бързо увеличаване на бонусните печалби, след което драстично намалява стойността на залога си (по-малко от половината), без да е намалил значително печалбата си, ще бъде счетен за прилагащ неестествени или преимуществени модели на залагане. Тези случаи могат да доведат до предприемане на упоменатите по-долу действия, но всеки случай ще бъде разследван и ще бъдат предприети съответните мерки според случая. Ние категорично Ви съветваме да се въздържате от този вид игра.

Комбинации от горепосочените: ВСЕКИ потребител, за когото се установи, че използва стратегия, с която поставя високостойностни залози, докато играе в която и да е игра със специфично бонусно тегло, намалено до 30% или по-малко, след което продължава да поставя залози със стойност по-малка от текущия си среден залог, докато сменя играта на други с по-високо тегло, ще бъде незабавно дисквалифициран от бонус и ще се наложи да понесе долуспоменатите мерки.

Запазваме си правото да отменим и/или анулираме всякакви бонуси и печалби, които считаме, че са получени чрез злоупотреба със системата. Акаунтите на играча, извършил злоупотребата, могат да бъдат прекратени незабавно.

Важно съобщение: за да се защитим от високорисково залагане на бонуси, всеки залог трябва да е по-малък или равен на 20% от първоначалната сума на активния бонус; ако по време на залагане на бонуса играчът постави залог, по-висок от 20% от първоначалната сума на активния бонус, този залог ще допринесе със само 20% от първоначалната сума на активния бонус към изискванията за залагане.

На играчи, за които се установи, че злоупотребяват с оферти за Бонуси, може да бъде забранено да получават всякакви следващи Бонуси.

Моля, имайте предвид, че ТРЯБВА да бъде предоставен валиден телефон за контакт при регистрация, тъй като е възможно да Ви се обадим за потвърждение като част от удостоверяването на Вашата самоличност. Ако не можем да се свържем с Вас на номера, който сте предоставили, всички натрупани печалби от използването на оферта за бонус могат да бъдат конфискувани и Вашият акаунт може да бъде прекратен.

Запазваме си правото да променяме правилата и условията на всяка промоционална оферта за Бонус по всяко време, като играчът носи отговорност периодично да проверява за промени и актуализации.

Казино Слот Chain Mail от Quickfire Лого
Chain Mail
Добавяне към любими
Казино Слот Space Wars от Netent Лого
Space Wars
Добавяне към любими
Казино Слот Super Nudge 6000 от Netent Лого
Super Nudge 6000
Добавяне към любими
Казино Слот Mustang Money от Quickfire Лого
Mustang Money
Добавяне към любими
Казино Слот The Super Eighties от Netent Лого
The Super Eighties
Добавяне към любими
Казино Слот Spell of Odin от Quickfire Лого
Spell of Odin
Добавяне към любими
Добре дошли!

За да започнете да играете, моля Записване или Влизане

Играйте сега