Obchodní podmínky

1. ÚVOD:

1.1. Používáním a/nebo návštěvou jakékoli části webu Joycasino.com (dále jen „web“) nebo otevřením účtu na webu se zavazujete k souhlasu s těmito dokumenty: Všeobecné podmínky, Zásady ochrany soukromí, veškerá herní pravidla, veškerá pravidla promočních akcí, bonusů a speciálních nabídek, které se mohou na webu objevit. Obsah všech výše uvedených dokumentů bude dále souhrnně označován jako „podmínky“. Než podmínky přijmete, důkladně si je přečtěte. Pokud s podmínkami nesouhlasíte a nechcete jimi být vázáni, neotevírejte si účet a/nebo přestaňte web používat. Vaše další používání webu bude považováno za souhlas s podmínkami. Podmínky nabývají účinnosti k 1. listopadu 2012.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1. Tento web provozuje společnost Darklace Ltd. se sídlem na Arch. Makaroiu III, 135, BUDOVA EMELLE, 4. patro, 3021 Limassol, Kypr pod licencí od společnosti Pomadorro N.V., což je nadřazená společnost a výhradní vlastník společnosti Darklace Ltd. Pomadorro N.V. má sídlo ve městě Curacao, Nizozemské Antily (Pomadorro N.V. E-Commerce Park Vredenberg / Landhuis Groot Kwartier Groot Kwarierweg 12, Curacao, +442088167903), disponuje všemi licencemi této země a řídí se všemi jejími zákony. Pokud se v podmínkách objeví výrazy „my“, „náš“, „naše“ nebo „společnost“, pak se tím rozumí výše specifikovaná relevantní společnost, se kterou máte uzavřenou smlouvu. Veškeré dotazy zasílejte na adresu cs_support@joycasino.com.

3. ZMĚNY PODMÍNEK

3.1. Společnost si vyhrazuje právo doplňovat, upravovat, aktualizovat a měnit veškeré podmínky z řady důvodů, mezi něž patří komerční a právní (v rámci dodržení nových zákonů a nařízení) důvody a důvody poskytování podpory zákazníkům. Nejaktuálnější verze podmínek s datem účinnosti naleznete na webu. Hráče na veškeré podobné dodatky, modifikace nebo změny upozorníme zveřejněním nové verze podmínek na webu. Je na zodpovědnosti hráče, aby si aktuální znění podmínek hlídal. Společnost proto hráčům doporučuje, aby podmínky pravidelně kontrolovali. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravovat web, služby a software a/nebo měnit požadavky na specifikaci systému nutného k přístupu a používání služeb.

3.2. Pokud pro vás bude jakákoli změna nepřijatelná, můžete web přestat používat a/nebo svůj účet uzavřít v souladu s 12. odstavcem podmínek. Pokud budete nadále pokračovat v používání kterékoli části webu po uvedeném datu platnosti podmínek, bude se předpokládat, že souhlasíte s přijetím upravených podmínek včetně (aby nedošlo k pochybnostem) všech doplnění, vyřazení, náhrad nebo jiných změn v otázce identity společnosti stanovené v odstavci 2.1 podmínek bez ohledu na to, zda jste upravené podmínky četli, nebo zda jste si změn povšimli.

4. ZÁKONNÉ POŽADAVKY

4.1. Osoby mladší 18 let nebo osoby, které v místě svého pobytu nedosáhly věku zákonné způsobilosti pro zapojení do aktivit poskytovaných v rámci služeb, přičemž vždy platí nejvyšší věková hranice (dále jen „věkově způsobilé“ osoby) nesmí za žádných okolností služby využívat a každá osoba využívající služby, která není věkově způsobilá, těchto služeb využívá v rozporu s těmito podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požadovat důkaz o datu narození za účelem zamezení věkově nezpůsobilým osobám v používání služeb. Společnost může v případě neposkytnutí důkazu o věku, nebo v případě, že má společnost podezření na využívání služeb věkově nezpůsobilou osobou, účet dotyčné osoby uzavřít nebo dotyčné osobě zamezit v používání služeb.

4.2. Hazardní hry hrané po Internetu nejsou v některých jurisdikcích legální. Vyjadřujete pochopení a souhlas, že společnost není schopna vám poskytovat žádné právní rady a záruky v souvislosti s používáním služeb a společnost zároveň žádným způsobem nezaručuje, že jsou služby ve vaší jurisdikci legální. Využívání služeb na webu je čistě vaší volbou, rozhodnutím a rizikem a je výhradně vaší zodpovědností, abyste si zjistili, zda jsou tyto služby ve vaší jurisdikci legální.

4.3. Společnost nemá v úmyslu vám umožňovat porušovat platné zákony. Prohlašujete a zaručujete, že vaše používání služeb na webu splňuje veškeré platné zákony, nařízení a regulace. Společnost nenese zodpovědnost za žádné vaše ilegální nebo neautorizované použití služeb na webu.

4.4. The Company forbids accounts to be opened by, or make any deposits nor used from, customers who are residents of United States of America, Spain, Italy, France, United Kingdom, Ukraine, Turkey, Portugal, Germany, Hungary. This list of jurisdictions may be changed by the Company from time to time with or without notice. You agree that you are not allowed to open an account, nor attempt to use Your Account, if you are resident or located in any of the listed jurisdictions, otherwise your account will be blocked. The company may at its sole discretion make a decision regarding deposit or balance withdrawals or any other funds placed on blocked accounts.

4.5. Nesete plnou zodpovědnost za všechny platné daně a poplatky vyplývající z tržeb získaných z používání webu. Pokud výhry ve vaší jurisdikci podléhají zdanění, musíte je sledovat a hlásit příslušným úřadům.

5. OTEVŘENÍ ÚČTU

5.1. Pokud si otevřete účet („váš účet“) za účelem používání webových služeb, měli byste zadat svou e-mailovou adresu, zvolit si heslo a vyplnit informace potřebné k dokončení registrace, mezi které patří osobní údaje včetně jména, data narození a telefonního čísla.

5.2. Jméno uvedené u vašeho účtu se musí shodovat s vaším skutečným jménem a identitou. Za účelem ověření vaší totožnosti si společnost vyhrazuje právo kdykoli vás požádat o předložení uspokojivého průkazu totožnosti (mimo jiné se jedná o kopii platného cestovního pasu / občanského průkazu a/nebo jakékoli použité platební karty). Neschopnost dodat příslušné dokumenty může mít za následek uzavření účtu.

5.3. Prohlašujete, že jste o sobě při registraci zadali přesné, úplné a pravdivé informace a prohlašujete, že přesnost těchto informací budete zachovávat včasnou aktualizací všech registračních údajů, které se změní. Pokud tak neučiníte, může dojít k uzavření nebo omezením účtu nebo k anulování některých transakcí (bonusy, výhry).

5.4. Pokud máte k registraci jakékoli otázky, nebo pokud v jejím průběhu narazíte na jakýkoli problém, můžete se e-mailem obrátit na naši podporu na adrese cs_support@joycasino.com.

5.5. You may only open a single account at the Website. In all cases, only one account per customer, per household, per address, per shared computer and per shared IP address will be allowed to sign up and make use of the Casino. Any other account you open on the Website will be considered as the "Duplicate Account". You are obliged to inform the Company that you want to create a Duplicate account due to the original account access loss or any other important reason and receive a permission from the Company before the Duplicate account is created. In any other cases all Duplicate Accounts may be immediately closed by the Company and:

5.5.1. all transactions made from the Duplicate Account will be made void;

5.5.2. any returns, winnings or bonuses which you have gained or accrued during the time the Duplicate Account was active will be forfeited from you and a return may be claimed by us. Any funds withdrawn from the Duplicate account shall be returned to us on demand.

5.5.3. the Company is not obliged to compensate any funds from both bonus and real money balances of the Duplicate account. The Company reserves the right to make a decision, at its sole discretion, concerning the return of any lost funds that were used for bets made via the Duplicate Account.

5.5.4 the Company does not accept any requests on fund returns which have been lost or initially deposited on the Duplicate Account in case if the Duplicate Account was created with intent of receiving bonuses and other promo offers from the Casino, as well as if a number of Duplicate Accounts was created with a purpose of receiving a return of the first deposits made on previously created Duplicate Accounts, which is considered to be an intentional abuse. If the Company decides at its sole discretion that the Duplicate Accounts were created only with a purpose of fraud and/or abuse of the following Terms and Conditions all funds deposited on this Duplicate Account will not be returned to the player.

6. OVĚŘENÍ VAŠÍ IDENTITY, POŽADAVKY S OHLEDEM NA PRANÍ PENĚZ

6.1. S ohledem na práva, která vám náleží s ohledem na používání služeb prohlašujete, zaručujete a smluvně se zavazujete k následujícímu:

6.1.1. Nejste mladší 18 let a zároveň jste překročili věkovou hranici, kterou ke způsobilosti k účasti na hazardních hrách určuje jurisdikce, která je pro vás právě platná.

6.1.2. Jste právoplatným vlastníkem peněz na vašem účtu a veškeré údaje, které jste společnosti poskytli v průběhu registrace nebo kdykoli později, včetně údajů poskytnutých v rámci vkladové transakce, jsou pravdivé, aktuální, správné a úplné a odpovídají jménu (jménům) na kreditní/debetní kartě (kartách) nebo jiných platebních prostředcích využitých k vložení nebo výběr prostředků na vašem účtu.

6.1.3. Jste si plně vědomi, že při hazardní hře za využití služby hrozí riziko ztráty peněz a nesete za veškeré tyto ztráty plnou zodpovědnost. Prohlašujete, že služby využíváte ze své vlastní vůle, vlastního uvážení a na vlastní riziko. V souvislosti s vlastními ztrátami nebudete vůči společnosti uplatňovat žádné nároky.

6.1.4. Jste si plně vědomi metod, pravidel a procesů v souvislosti se službami a hazardními hrami na Internetu obecně. Rozumíte, že je plně na vaší zodpovědnosti přesvědčit se, zda jsou všechny podrobnosti týkající se vašich sázek a her správné. Nebudete jednat tak, abyste poškodili reputaci společnosti.

6.2. Odsouhlasením podmínek nám dáváte povolení provést jakékoli kontroly, které uznáme za vhodné, nebo které po nás budou požadovat třetí strany (včetně regulačních orgánů), za účelem potvrzení vaší identity a kontaktních údajů („kontroly“).

6.3. Během těchto kontrol vám můžeme zamezit ve vybírání prostředků z vašeho účtu.

6.4. If any information that you have provided is untrue, inaccurate, misleading, does not match your ID or otherwise incomplete we reserve the right to terminate your account immediately and/or prevent you from using the services, in addition to any other action that we may choose to take.

6.5. Pokud nebudeme schopni ověřit, že jste věkově způsobilí, můžeme váš účet pozastavit. Pokud vyjde najevo, že jste v době provedené hazardních nebo herních transakcí nedosáhli věkové způsobilosti, pak:

6.5.1. Váš účet bude uzavřen a navíc.

6.5.2. Veškeré transakce provedené v této době budou anulovány a dojde k vrácení veškerých prostředků, které jste na svůj účet vložili.

6.5.3. Budou vám vráceny veškeré sázky provedené v dané době.

6.5.4. Veškeré výhry akumulované v této době vám budou zabaveny a budeme po vás požadovat vrácení všech prostředků, které jste si ze svého účtu vybrali.

7. UŽIVATELSKÉ JMÉNO, HESLO A ZABEZPEČENÍ

7.1. Po otevření svého účtu nesmíte (ať už úmyslně nebo náhodně) své uživatelské jméno a heslo prozradit nikomu dalšímu. Pokud jste podrobnosti ke svému účtu ztratili nebo zapomněli, můžete své heslo obnovit kliknutím na odkaz „Připomenout heslo“ pod přihlašovacím oknem.

7.2. Nesete plnou zodpovědnost za udržení důvěrnosti svého hesla a také máte plnou zodpovědnost za veškeré aktivity, které na vašem účtu proběhnou. Nesete zodpovědnost za škody, které si způsobíte sami, nebo které vám na vašem účtu způsobí třetí strana.

7.3. O neautorizovaném použití nebo krádeži svého účtu nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení musíte společnost okamžitě informovat. Souhlasíte, že na vyžádání poskytnete společnosti o této krádeži nebo neautorizovaném použití důkazy. Společnost neponese zodpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět poté, co někdo s vaším nebo bez vašeho vědomí použije vaše heslo.

8. VKLADY A VÝBĚRY NA VAŠEM ÚČTU

8.1. Pokud se chcete účastnit sázení nebo hraní na webu, musíte vložit na svůj účet peníze.

8.2. Zaručujete následující:

8.2.1. Veškeré peníze, které vložíte na svůj účet jsou zcela legální a v žádném případě nepochází z žádné ilegální činnosti nebo ilegálního zdroje.

8.2.2. Veškeré vklady na váš účet jsou autorizovány a nepokusíte se zvrátit žádnou platbu provedenou ve prospěch svého účtu ani nepodniknete žádné kroky, po kterých by tuto platbu mohla zvrátit třetí strana za účelem vyhnutí se legitimní zodpovědnosti.

8.3. Společnost nepřijímá vklady třetích stran, například ze strany přítele, příbuzného, partnera, manžela nebo manželky. Vklad musíte provést z účtu/systému nebo kreditní karty registrované na vlastní jméno. Pokud během našich bezpečnostních kontrol zjistíme, že k takovému jednání došlo, veškeré kasinové výhry budou anulovány a zaslány zpět kasinu a původní vklad bude zaslán právoplatnému vlastníku účtu/kreditní karty.

8.4. Pokud bude k vrácení peněz právoplatnému vlastníkovi nutné využít bankovního převodu, bude veškeré bankovní poplatky hradit příjemce.

8.5. Pokud chcete na svůj účet vložit peníze prostřednictvím placené zprávy SMS, můžete tak činit pouze z jednoho telefonního čísla. Toto telefonní číslo byste měli uvést ve svém profilu. Na váš účet bude připočtena pouze polovina přidané sumy. Společnost nedovoluje uživatelům, aby si brali půjčky od telefonních operátorů, kteří tuto službu poskytují, i kdyby tuto půjčku chtěl operátor poskytnout. Nelze provádět vklady prostřednictvím SMS, které jsou půjčkami. Uživatelé porušující toto pravidlo se dostanou na černou listinu a dotčené hráčské účty budou zablokovány bez možnosti výběru peněz.

8.6. Nepřijímáme hotovost zaslanou poštou. Vyhrazujeme si právo používat systémy na zpracování elektronických plateb třetích stran a/nebo finančních institucí za účelem zpracování plateb provedených vámi a ve váš prospěch v souvislosti s využíváním služeb. V rozsahu, aby nebyla dotčena tato pravidla, souhlasíte s dodržováním podmínek těchto třetích stran poskytujících systémy pro zpracování elektronických plateb a/nebo finančních institucí.

8.7. Vkladem peněz vyjadřujete, že se nepokusíte provést žádné vrácení transakce a/nebo nebudete stornovat žádné provedené platby a nahradíte společnosti všechny vrácené transakce, zamítnuté nebo vrácené platby a také společnosti nahradíte ztráty vzniklé v důsledku této činnosti.

8.8. In case of suspicious or fraudulent payment, including the use of stolen credit cards or any other fraudulent activity (including any charge-back or other reversal of a payment) and including depositing with a purpose of money exchange between payment systems the Company reserves the right to block Your Account, reverse any made pay-out and recover any winnings.We are entitled to inform any relevant authorities or entities (including credit reference agencies) of any payment fraud or other unlawful activity and may employ collection services to recover payments. However, under no circumstances shall the Company be liable for any unauthorized use of credit cards, regardless of whether or not the credit cards were reported stolen.

8.9. Máme právo kdykoli využít jakýkoli kladný zůstatek na vašem účtu k vyrovnání jakékoli dlužné částky nebo k vyrovnání sázek v souvislosti s duplicitními účty, tajnou dohodou, podvody, trestnou činností nebo chybami.

8.10. Berete na vědomí, že váš účet není bankovním účet, a proto není pojištěn, garantován, sponzorován ani nijak chráněn žádnou bankovní ani jinou systémovou pojistkou. Z peněz vložených na svůj účet také nebudete mít žádný úrok.

8.11. Podmínky pro platby v systému 1-Сlick. Souhlasíte, že uhradíte veškeré zboží a/nebo služby nebo doplňkové služby objednané prostřednictvím webu a také veškeré (případné) další náklady včetně veškerých daní, poplatků apod. Za včasné zaplacení webu nesete plnou zodpovědnost. Poskytovatel platebních služeb pouze zajišťuje zaplacení částky uvedené webem a nenese zodpovědnost za to, zda uživatel webu uhradil výše zmíněné prostředky/výdaje. Po kliknutí na tlačítko „Zaplatit“ je transakce nezvratně považována za zpracovanou a provedenou. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ se zříkáte práva platbu zrušit nebo požadovat její zrušení. Umístěním objednávky na web potvrzujete a prohlašujete, že neporušujete legislativu žádné země. Přijetím těchto pravidel (a/nebo podmínek) pak vy, jakožto držitelé karty, potvrzujete, že máte právo služby nabízené webem používat. V případě, že použijete služby webu nabízejícího specifický produkt v podobě herních služeb, vydáváte tím právně závazné prohlášení, že jste dovršili věk způsobilosti stanovený vaší jurisdikcí pro používání služeb poskytovaných službou. Zahájením používání služeb webu přebíráte legální zodpovědnost za neporušování legislativy jakékoli země, kde je tato služba používána, a potvrzujete, že poskytovatel platebních služeb není zodpovědný za žádné nezákonné nebo neautorizované porušení. Souhlasem s používáním webových služeb vyjadřujete souhlas a pochopení se skutečností, že jakákoli vámi provedená platba je zpracována poskytovatelem platebních služeb a neexistuje žádné zákonné právo na vrácení zakoupeného zboží a/nebo služeb a neexistuje ani jiná možnost, jak platbu zrušit. Pokud chcete odmítnout používání služeb při příštích nákupech zboží a/nebo služeb nebo jiných produktů webu, můžete tak učinit ve svém osobním účtu/profilu na webu. Poskytovatel platebních služeb není zodpovědný za žádné nezpracování dat souvisejících s vaší platební kartou ani za to, že vydávající banka odmítne poskytnout autorizaci platby vaší platební kartou. Poskytovatel platebních služeb není zodpovědný za kvalitu, množství, cenu ani podmínky jakéhokoli zboží a/nebo služeb nebo jiných produktů, které vám budou na webu nabídnuty, nebo které zde zakoupíte s použitím své platební karty. Když na webu zaplatíte za jakékoli zboží a/nebo službu, jste primárně vázáni podmínkami webu. Vezměte na vědomí, že pouze vy, jakožto držitelé karty, nesete zodpovědnost za zaplacení veškerého zboží a/nebo služeb, které jste si prostřednictvím webu objednali, a musíte také uhradit veškeré další náklady/poplatky, které s touto platbou souvisí. Poskytovatel platebních služeb funguje pouze jako zprostředkovatel platby ve výši stanovené webem a nenese zodpovědnost za tvorbu cen, celkovou cenu a/nebo celkovou sumu. V případě, že nastane situace, kdy nebudete s výše uvedenými podmínkami souhlasit a/nebo k tomu nastanou jiné důvody, žádáme vás, abyste nepokračovali v platbě a v případě nutnosti přímo kontaktovali správce/podporu webu.

8.12. V případě nákupu opakovaných plateb dává zákazník kasinu Joycasino.com autorizaci automaticky strhávat prostředky z platební karty zákazníka v intervalu a částce zvolené zákazníkem na základě možností dostupných během procesu nákupu. Zákazník souhlasí, že platební karta poskytnutá zákazníkem kasinu Joycasino.com pro účely opakovaných karet je a i nadále bude spojená s účtem, jehož je zákazník vlastníkem, a prohlašuje, že bude v případě kreditní karty udržovat dostatečnou dostupnou částku a v případě debetní karty dostatečný zůstatek na účtu spojeném s debetní kartou zákazníka pro účely úhrady opakovaných plateb. Zákazník může opakované platby zrušit kontaktováním podpůrného týmu Joycasino.com na adrese cs_support@joycasino.com nejméně pět (5) pracovních dnů před datem splatnosti příští opakované platby. Pokud zákazník odešle žádost o zrušení po tomto datu, zrušení bude provedeno až k následujícímu datu splatnosti opakované platby.

8.13. O výběr prostředků ze svého účtu můžete požádat kdykoli při splnění následujících podmínek:

8.13.1. Veškeré platby provedené ve prospěch vašeho účtu byly potvrzeny jako uhrazené, nedošlo ke zrušení transakce ani k jinému pokusu o stornování platby.

8.13.2. Veškeré kontroly provedené v souladu s odstavcem 6 byly úspěšně dokončeny.

8.14. Při žádosti o výběr peněz je nutné zvážit několik bodů:

8.14.1. all information in your Profile must be filled out and must contain at least one confirmed phone number;

8.14.2. Prostředky musí být vybrány stejnou metodou, jakou byly vloženy.

8.14.3. Vzhledem k regulacím společnosti MasterCard nemáme dovoleno vracet prostředky na vaši kreditní kartu MasterCard. Z tohoto důvodu musí být všechny žádosti o výběr po vložení prostřednictvím kreditní karty MasterCard vyřízeny prostřednictvím alternativní platební metody.

8.14.4. Pokud požadovaná částka přesáhne jeden tisíc amerických dolarů (1 000 USD), nebo z jiného důvodu v případě prověřování podezření z podvodů, je nutné projít procesem ověření totožnosti hráče prostřednictvím ověření kopie nebo digitální fotografie průkazů totožnosti, mezi které patří cestovní pas, občanský průkaz (strana s fotografií), faktura za užitkové služby (fakturu za mobilní telefon nelze akceptovat). Pokud provedete vklad na svůj účet prostřednictvím plastové karty, musíte nám také zaslat kopie přední a zadní strany této karty. Musí být viditelné prvních šest číslic a poslední čtyři číslice čísla karty (pokud máte embosovanou kartu, musí být na zadní straně zakryty stejné číslice jako vpředu), kód CVV2 musí být zakryt.

8.14.5. When the withdrawal request is being created a player must have no active bonus rounds (freespins). In order to complete the money withdrawal you need to play all the active bonus rounds or cancel them.

8.14.6. The maximum amount a player can withdraw within a month is 100,000 USD, except in some particular cases pre-agreed with administration.

8.15. We reserve the right to withhold a fee of 5% from witdrawal amount in case funds requested to be withdrawn have not been put into play.

8.16. If the amount of money withdrawn is more than USD 1.000, EUR 1.000, NOK 4.000, SEK 4.000, RUR 50.000 the Company reserves the right to conduct an additional transaction review within 48 hours.

8.17.The Company has the right to appoint the payment solution providers to act, receive and/or pay funds on behalf of the Company. You must also note the general conditions of Use E-voucher applying to the Epro solution (v2.2) courtesy of EMP Corp as the Company's payment solution provider in some countries:

 • E-PRO is a payment solution provided by EMP Corp, an E-money agent, based on E-money and E-wallet.
 • E-PRO is an E-Voucher issued by EMP Corp, being resold by First Remit Limited (UK), a registered money service business with Her Majesty's Revenue and Customs certificate number 12679642 & fully authorized by the UK Financial Conduct Authority (FCA) as a payments institution, with reference 622935.
 • E-Pro e-Vouchers resold by First Remit will show in your card statement as "Online Payment".
 • An E-VOUCHER, constituting electronic money, is generated in the event of an intervention by EMP Corp to pay for the services offered on the MERCHANT SITE.
 • If the payment service provider is EMP Corp, the transaction will result in the creation and purchase of electronic money issued by an E-money Issuer, to be used to credit an E-wallet.

9. UMÍSTĚNÍ SÁZKY NEBO HRANÍ

9.1. Je na vaší zodpovědnosti, abyste se přesvědčili, že je jakákoli prováděná transakce správná dříve, než sázku potvrdíte.

9.2. Historii transakcí otevřete kliknutím na tlačítko „Pokladna“ na webu.

9.3. Vyhrazujeme si právo odmítnout požadovanou transakci jako celek nebo z části, a to na základě vlastního uvážení. Žádná transakce není přijatá, dokud od nás o této skutečnosti neobdržíte potvrzení. Pokud jste neobdrželi potvrzení o přijetí vaší transakce, měli byste se obrátit na podporu.

9.4. Sázky můžete kdykoli zrušit zasláním žádosti na službu podpory.

9.5. Vaše zrušení nerozhodnuté sázky se stane účinným ve chvíli, kdy vám zašleme potvrzení o zrušení. V případě, že vaše žádost o zrušení nebude přijata a zpracována v rozumné době, berete na vědomí, že vaše sázka může stále platit a může být přijata.

10. TAJNÁ DOHODA, PODVODY, ZPRONEVĚRA A TRESTNÁ ČINNOST

10.1. Následující činnosti nejsou dovoleny a představují porušení podmínek:

10.1.1. Poskytování informací třetím stranám.

10.1.2. Využívání neférových výhod nebo vlivu (souhrnně označování jako podvádění) včetně využívání závad, mezer či chyb v našem software, použití automatizovaných hráčů (označováni jako „boti“) nebo zneužívání „chyb“.

10.1.3. Provádění podvodných činností ve vlastní prospěch včetně používání kradených, zkopírovaných nebo jiným způsobem neautorizovaných kreditních nebo debetních karet jako zdroje vkladů na účet.

10.1.4. Účast na jakékoli trestné činnosti včetně praní peněz nebo jakékoli jiné činnosti s kriminálními důsledky.

10.1.5. Tajná dohoda nebo pokus o tajnou dohodu nebo úmysl účastnit se tajné dohody s jakýmkoli účelem, přímo nebo nepřímo, s jakýmkoli jiným hráčem v jakékoli hře, kterou na webu hrajete nebo budete hrát.

10.2. Jakékoli volné prostředky získané od společnosti (bonusy, věrnostní body atd.) také nesmí být žádným způsobem zneužívány.

10.3. Společnost přijme veškerá opatření k zabránění tajným dohodám nebo pokusům o ně, bude je odhalovat, bude odhalovat zapojené hráče a se zapojenými hráči bude situaci řešit. Neneseme zodpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vy nebo jiní hráči můžete utrpět v souvislosti s jednáním v rámci tajné dohody, v souvislosti s podvodnou nebo jinou ilegální činností a veškeré kroky, které v tomto ohledu přijmeme, jsou čistě na našem uvážení.

10.4. Pokud máte podezření, že je osoba zapojena do tajné dohody, podvodů nebo podvodné činnosti, jste povinni nám tuto skutečnost co možná nejdříve sdělit prostřednictvím e-mailu.

10.5. Pokud společnost pojme podezření, že se zapojujete, nebo že jste se zapojili do podvodného, nezákonného nebo nesprávného jednání, kam patří mimo jiné praní peněz a jiná porušení podmínek, váš přístup ke službám může být okamžitě ukončen a/nebo může dojít k zablokování vašeho účtu. Pokud bude váš účet za takových okolností uzavřen nebo zablokován, společnost nebude mít povinnost vám vracet jakékoli prostředky, které se mohou na vašem účtu nacházet. Společnost bude mít právo informovat příslušné úřady, ostatní poskytovatele online služeb a banky, společnosti vydávající kreditní karty, poskytovatele elektronických plateb nebo další finanční instituce o vaší totožnosti a podezření na nezákonné, podvodné nebo nečestné činnosti a je vaší povinností, abyste při vyšetřování těchto činností se společností plně spolupracovali.

10.6. Služby budete využívat pouze v dobré víře vůči společnosti a vůči ostatním hráčům využívajícím tyto služby. V případě, že společnost uzná, že služby nebo software využíváte ve zlé víře, společnost bude mít právo uzavřít váš účet a také všechny ostatní účty u společnosti a ponechá si veškeré peněžní prostředky, které se na nich budou nacházet. Tímto se výslovně vzdáváte veškerých možných budoucích nároků vůči společnosti v tomto ohledu.

11. DALŠÍ ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

11.1. Nesmíte používat žádné urážlivé nebo agresivní výrazy nebo obrazy, nesmíte nadávat, vyhrožovat, obtěžovat nebo zneužívat další osoby, včetně ostatních uživatelů, nebo se tímto způsobem chovat vůči zaměstnancům společnosti provozujícím nebo podporujícím web.

11.2. Nebudete web poškozovat ani zaplavovat informacemi, které by způsobily nefunkčnost webu, ani nebudete provádět žádné činnosti, které by mohly jakkoli ovlivnit fungování webu. Například se jedná (nikoli výlučně) o zavádění nebo propagaci virů, červů, logických bomb nebo provádění podobných činností. Je přísně zakázáno zasílat jednu zprávu vícekrát a „spamovat“. Nesmíte nijak zasahovat do jakýchkoli údajů obsažených na webu ani je odstraňovat nebo jinak měnit.

11.3. Web budete používat pouze pro osobní zábavní účely. Nemáte právo reprodukovat web ani jeho část v žádné podobě, aniž byste nejdříve získali náš písemný souhlas.

11.4. Nesmíte se pokusit získat neautorizovaný přístup k webu, serverům, kde je web uložen, ani k žádnému jinému serveru, počítači nebo databázi napojenou na web. Nesmíte na web útočit prostřednictvím útoku typu odepření služby ani žádným jiným způsobem. V případě porušení tohoto ustanovení budeme takovéto porušení hlásit příslušným policejním orgánům a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takovéhoto porušení okamžitě přicházíte o právo web používat.

11.5. Neneseme zodpovědnost za žádné ztráty nebo poškození způsobené útokem typu odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může mít vliv na vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný materiál chráněný zákonem v souvislosti s používáním webu, stahováním jakýchkoli materiálů z webu nebo z webů odkázaných na našem webu.

10.6. Je zakázáno prodávat nebo převádět účty mezi hráči a úmyslně prohrávat žetony ve hrách za účelem převodu žetonů k jinému hráči. K úmyslné prohře nebo ztrátě žetonů dojde ve chvíli, kdy prohrajete rozdání nebo hru za účelem převodu peněz jinému uživateli.

12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ

12.1. Svůj účet můžete kdykoli uzavřít (včetně odstranění uživatelského jména a hesla) zasláním e-mailu na adresu cs_support@joycasino.com.

12.2. Dokud od nás neobdržíte potvrzení, že jsme uzavřeli váš účet, nesete nadále zodpovědnost za veškerou aktivitu na svém účtu mezi okamžikem odeslání e-mailu a okamžikem, kdy společnost váš účet uzavře.

12.3. Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatky za náklady způsobené před zrušením vašeho účtu. V případě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu vám nebudou vráceny žádné prostředky ani žádné jiné kredity (např. v podobě bonusů, věrnostních bodů apod.), které nebudou převedeny na hotovost a nebudou vám nahrazeny ani jinak, a ke svému účtu už nebudete mít žádný přístup.

12.4. Po uzavření vašeho účtu nebude mít podle těchto podmínek žádná ze stran vůči druhé straně žádné povinnosti s výjimkou práv a povinností nabytých před tímto ukončením.

12.5 The Company may block or\and terminate Your Account (including your username and password) immediately without notice:

12.5.1. Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodneme ukončit poskytování služeb obecně nebo konkrétně pro vaši osobu.

12.5.2. Pokud bude váš účet jakýmkoli způsobem napojen na jakýkoli jiný účet, který byl ukončen.

12.5.3. Pokud je váš účet napojen na existující zablokované účty, nebo s nimi souvisí, můžeme váš účet ukončit bez ohledu na povahu tohoto vztahu s ohledem na registrační údaje poskytnuté na dotčených účtech, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který uznáme za vhodný. Pokud není v podmínkách uvedeno jinak, bude vám zůstatek z vašeho účtu po ukončení vrácen v rozumné lhůtě, přičemž máme právo si vždy odečíst jakoukoli částku, kterou nám dlužíte.

12.5.4. Pokud se pokusíte manipulovat nebo zjistit informace související se zdrojovým kódem našeho software, nebo se jinak zapojíte do tajné dohody.

12.5.5. Pokud zasáhnete, nebo se pokusíte jakýmkoli způsobem zasáhnout do našeho software.

12.5.6. Pokud pácháte jakýkoli přestupek, například pokusem o připojení k webu z jurisdikce, ke je hraní hazardních her ilegální.

12.5.7. Pokud zveřejníte nějaké skutečně nebo potenciálně hanlivé, urážlivé, rasistické, škodlivé nebo obscénní texty nebo materiály.

12.6. Pokud bude váš účet nepřetržitě neaktivní po dobu 6 (šest) nebo více měsíců, můžeme váš účet uzavřít nebo pozastavit bez předchozího upozornění. V případě takového uzavření účtu budou podmínky automaticky ukončeny ke dni, kdy k takovémuto ukončení dojde.

12.7. Váš neaktivní účet bude ukončen elektronickým oznámením (nebo pokusem o něj) za využití kontaktních údajů. V případě ukončení z naší strany, s výjimkou, kdy dojde k ukončení v souladu s odstavcem 10 (Tajná dohoda, podvody, zpronevěra a trestná činnost) nebo odstavcem 17 (Porušení podmínek) těchto podmínek, vám veškerý zbývající zůstatek na vašem účtu vrátíme. Pokud se nám nepodaří vás najít, budou prostředky odevzdány příslušnému úřadu pro regulaci hazardu nebo společnosti.

13. ZMĚNY WEBU

13.1. Výhradně na základě vlastního uvážení můžeme upravovat nebo doplňovat veškeré služby poskytované webem za účelem udržování webu.

14. SELHÁNÍ TECHNIKY

14.1. Kdykoli dojde k neočekávaným systémovým chybám, závadám nebo problémům v software nebo hardware používanému k provozu webu, učiníme veškerá opatření k nápravě problému. Neneseme žádnou zodpovědnost za selhání techniky způsobená vaším vybavením použitým pro přístup k webu nebo za chyby související s vaším poskytovatelem připojení k internetu.

15. CHYBY A OPOMENUTÍ

15.1. Může nastat řada případů, kdy je přijata sázka nebo platba s chybou ze strany společnosti (například dojde k nesprávnému uvedení podmínek dané hry v důsledku jasné chyby nebo chybně zadaných dat, což může být způsobeno selháním počítače nebo naší chybou v otázce uvedené výše výher/návratnosti nebo v důsledku chyby při manuálním nebo automatickém zadávání).

15.2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout, zastavit, zrušit nebo omezit jakoukoli sázku.

15.3. Pokud nesprávně obdržíte jakoukoli výhru v důsledku lidské nebo jiné chyby, závady nebo mezery v software, nebo v důsledku selhání relevantních herních produktů nebo software v souladu s pravidly dané hry („Chyby“), pak vám společnost není povinna tyto výhry vyplatit, zároveň máte povinnost společnost na chybu okamžitě upozornit a souhlasíte, že vrátíte veškeré výhry, které vám byly v důsledku takové chyby vyplaceny.

15.4. My (včetně našich zaměstnanců a agentů) ani naši partneři nebo dodavatelé neneseme zodpovědnost za žádné ušlé výhry způsobené chybou na naší nebo vaší straně.

15.5. Společnost a její poskytovatelé licencí, distributoři, nadřízené nebo dceřiné společnosti, a žádní související představitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci nemají zodpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené zachycením nebo zneužitím informací zasílaných prostřednictvím Internetu.

16. VYLOUČENÍ NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI

16.1. Prohlašujete, že se můžete svobodně rozhodnout, zda chcete služby na webu používat a činíte tak dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

16.2. O web se budeme starat s vysokou mírou dovednosti a péče a výslovně dle těchto podmínek. S ohledem na web nebo produkty nabízené na webu neposkytujeme žádné jiné záruky ani sliby a tímto se zříkáme (do míry dovolené zákonem) veškerých souvisejících povinností.

16.3. Společnost nenese smluvní, majetkovou, nedbalostní ani jinou zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly mimo jiné ztrátou dat, zisků, práce, příležitosti, dobré vůle nebo reputace nebo přerušením obchodního styku nebo jakýmkoli jiným způsobem, který nelze nyní předpovídat, v jakékoli souvislosti s vaším použitím jakéhokoli odkazu obsaženého na webu. Společnost není zodpovědná za obsah žádných internetových stránek odkazovaných prostřednictvím webu nebo služeb.

17. PORUŠENÍ PODMÍNEK

17.1. Budeme po vás požadovat plné uhrazení všech nároků, zodpovědností, nákladů nebo výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení) a všech dalších poplatků souvisejících s vaším porušením těchto podmínek.

17.2. Souhlasíte, že plně očistíte a obhájíte společnost, její partnery a příslušné napojené společnosti a jejich zástupce, vedoucí pracovníky a zaměstnance od jakýchkoli požadavků na náhradu zodpovědností, škod, ztrát, nákladů a výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a všech dalších nákladů, které jakýmkoli způsobem vzniknou v souvislosti s:

17.2.1. Jakýmkoli vaším porušením podmínek.

17.2.2. Vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv jakékoli třetí strany.

17.2.3. Vaším využitím služeb nebo s využitím služeb jinou osobou za využití vašich identifikačních údajů, ať už s vaším nebo bez vašeho svolení.

17.2.4. Přijetím jakékoli výhry.

17.3. V případě, že podmínky porušíte obzvláště závažným způsobem, máme tato práva, která však nemusíme využít:

17.3.1. Sdělit vám (za využití kontaktních údajů), že porušujete podmínky a požádat vás, abyste s jejich porušováním přestali.

17.3.2. Pozastavit váš účet a znemožnit sázení a hraní her na webu.

17.3.3. Uzavřít váš účet s předchozím upozorněním nebo bez něj.

17.3.4. Zabavit z vašeho účtu částku rovnou všem výplatám, bonusům nebo výhrám, které jste získali v souvislosti se závažným porušením.

17.4. Máme právo zrušit vaše uživatelské jméno a heslo, pokud nesplníte kterékoli z předchozích ustanovení podmínek.

18. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

18.1. Obsah webu je chráněn zákonem o duševním vlastnictví a veškeré další chráněné materiály jsou majetkem společnosti, nebo jsou použity na základě licence vydané příslušnými vlastníky. Veškerý materiál ke stažení nebo tisku obsažený na webu může být stažen pouze na jeden osobní počítač a smí být vytištěn výhradně pro osobní a nekomerční použití.

18.2. Používání webu za žádných okolností neposkytuje žádnému uživateli žádnou část práv na duševní vlastnictví (např. copyright, know-how nebo obchodní značky) vlastněných společností nebo jakoukoli třetí stranou.

18.3. Jakékoli použití nebo reprodukce jakýchkoli obchodních názvů, obchodních značek, log nebo jiných kreativních materiálů obsažených na tomto webu je zakázáno.

18.4. Vy sami nesete zodpovědnost za jakékoli škody nebo náklady plynoucí ve spojení s provedením jakýchkoli zakázaných činností. Jakmile se dozvíte, že jakákoli osoba provádí jakoukoli ze zakázaných činností, okamžitě na tuto skutečnost společnost upozorníte a poskytnete jí přiměřenou součinnost při vyšetřování, které může být v souvislosti s vašimi informacemi zahájeno.

19. VAŠE OSOBNÍ INFORMACE

19.1. Máme povinnost podřídit se požadavkům na ochranu dat v souvislosti s osobními údaji získanými společností v průběhu vaší návštěvy na webu. Naše povinnosti v souvislosti s používáním vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Společnost bude zacházet se všemi osobními údaji, které nám poskytnete, přesně v souladu se zásadami ochrany soukromí.

19.2. Poskytnutím informací souhlasíte s naším právem zpracovávat vaše osobní údaje pro účely popsané v podmínkách nebo pro účely správy webu nebo pro účely vyhovění zákonu nebo regulačním povinnostem.

19.3. Zásadou společnosti je neprozrazovat jakékoli osobní informace komukoli s výjimkou zaměstnanců, kteří potřebují přistupovat k vašim datům za účelem poskytování služby.

19.4. Uložíme si kopie veškeré vaší komunikace s vámi (včetně kopií všech e-mailů), abychom měli uloženy přesné záznamy informací, které jste nám poskytli.

20. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE NA WEBU

20.1. Společnost používá soubory cookie za účelem zajištění určitých funkcí webu. Soubor cookie je malý textový soubor, který je umístěn na váš počítač ve chvíli, kdy vstoupíte na web, a umožňuje nám vás rozpoznat, když se na web vrátíte. Další informace o odstranění nebo kontrole souborů cookie naleznete na adrese www.aboutcookies.org. Vezměte na vědomí, že odstranění našich souborů cookie nebo zákaz používání souborů cookie může znemožnit přístup k určitým oblastem webu nebo k používání jeho funkcí.

21. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

21.1. Pokud si chcete v souvislosti s webem stěžovat, měli byste se v první řadě co možná nejdříve se svou stížností obrátit na podpůrnou službu.

21.2. V případě jakéhokoli sporu souhlasíte, že při posuzování jakéhokoli tvrzení budou nejvyšší důkazní roli hrát záznamy na serveru.

21.3. Souhlasíte s tím, aby náš generátor náhodných čísel rozhodoval o výsledků her hraných na webu a výsledky všech těchto her přijímáte. Pokud dojde k jakékoli neshodě mezi výsledky hry na vašem počítači a výsledky na našem serveru, budou výsledky na našem serveru konečné a závazné. Pokud dojde k nesouladu mezi údajem na obrazovce a zůstatkem vašeho účtu, bude za zůstatek vašeho účtu považována hodnota uvedená na serveru společnosti a toto rozhodnutí bude konečné a závazné. Vzdáte se veškerých prostředků, které se na vašem účtu objeví v důsledku lidské chyby nebo technické závady.

22. INTERPRETACE

22.1. Tyto podmínky byly původně sepsány v anglickém jazyce a jakákoli jejich interpretace bude vycházet z původního anglického textu. Pokud budou podmínky nebo oznámení související s podmínkami přeloženy do jakéhokoli jiného jazyka, bude mít vždy přednost anglická verze.

23. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

23.1. Vyhrazujeme si právo převádět, přiřazovat, licencovat nebo poskytovat podmínky jako celek nebo po částech jakékoli osobě (bez vašeho souhlasu) v případě, že po takovém přiřazení budou platit stejné podmínky nebo podmínky, které pro vás nebudou méně výhodné.

24. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

24.1. Společnost neponese zodpovědnost za žádná selhání ve splnění nebo zdržení ve splnění povinností vyplývajících z těchto podmínek způsobených vnějšími událostmi mimo naši kontrolu, kam patří mimo jiné zásahy vyšší moci, válka, občanské nepokoje, přerušení veřejných komunikačních sítí nebo služeb, stávka nebo útoky typu DDOS a podobné internetové útoky, které mohou mít nepříznivý účinek („vyšší moc“).

24.2. Poskytování našich služeb bude po dobu trvání účinku vyšší moci pozastaveno a toto pozastavení bude trvat ještě po skončení účinku vyšší moci až do odstranění jejích důsledků. V rámci možností se pokusíme událost způsobenou vyšší mocí odstranit nebo se pokusíme najít řešení, abychom splnili povinnosti společnosti i navzdory události vyšší moci.

25. ZŘEKNUTÍ SE

25.1. Pokud nebudeme trvat na přísném dodržení jakýchkoli povinností z vaší strany, nebo pokud nevyužijeme práva nebo opatření, na která máme nárok, nejedná se o zřeknutí se takových práv nebo opatření a nezbavuje vás to povinnosti tyto povinnosti dodržovat.

25.2. Pokud nevyužijeme jakéhokoli práva, nezříkáme se tím žádného souvisejícího práva. Pokud se zřekneme možnosti využít jakékoli ustanovení těchto podmínek, ustanovení platí až do chvíle, než vás o tomto zřeknutí výslovně a písemně informujeme.

26. ODDĚLITELNOST

26.1. Pokud se jakákoli část podmínek ukáže být neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, pak bude daná podmínka nebo ustanovení do příslušné míry odděleno od zbytku podmínek a ustanovení, který bude platit i nadále do nejvyšší míry povolené zákonem. V takových případech bude neplatná nebo nevymahatelná část upravena v souladu s platnými zákony tak, aby co možná nejblíže odrážela náš původní záměr.

27. ROZHODNÉ PRÁVO

27.1. Podmínky se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemských Antil a zároveň se neodvolatelně vzdáváte podřizujete rozhodnutím soudů Nizozemských Antil v souvislosti s rozhodováním jakýchkoli sporů (včetně veškerých odvolání a protinároků) v souvislosti s vytvořením, platností, účinností, interpretací nebo vymáháním zákonných vztahů stanovených těmito podmínkami, nebo které z podmínek vyplývají jinak.

28. ODKAZY

28.1. Web může obsahovat odkazy na ostatní weby, které jsou mimo kontrolu společnosti a nejsou kryty těmito podmínkami. Společnost nenese zodpovědnost za obsah webů třetích stran ani za akce nebo opomenutí jejich vlastníků ani za obsah reklam třetích stran a sponzorských sdělení na těchto webech. Hypertextové odkazy na ostatní weby jsou poskytovány jen pro informaci. Veškeré tyto odkazy používáte na vlastní riziko.

29. VĚRNOSTNÍ BODY

29.1. Společnost odměňuje své věrné a pravidelné hráče možností získávat hráčské body („věrnostní body“), které si mohou převést na své účty a získat skutečné peníze do hry zdarma s možností vyhrát skutečné peníze. Věrnostní body začnete akumulovat od své první hry a umístění první sázky.

29.2. V závislosti na počtu sázek provedených v různých hrách rozdělených do kategorií podle násobiče získáte určitý počet věrnostních bodů:

 • 1/100 - všechny slotové hry
 • 1/100 - blackjack, poker, video poker
 • 0 - ruleta
 • 0 – baccarat, casinowar, reddog.

Pokud budete například hrát na slotovém přístroji, pak za vsazení 100 dolarů obdržíte 1 (jeden) věrnostní bod.

29.3. V závislosti na věrnostních bodech akumulovaných v průběhu hry budete odměněni určitým statutem:

 • Nováček (požadovaný počet věrnostních bodů je 0 až 10)
 • Pravidelný hráč (požadovaný počet věrnostních bodů je 10 až 50)
 • VIP (požadovaný počet věrnostních bodů je 50 až 500)
 • VIP ZLATÁ (požadovaný počet věrnostních bodů je 500 až 5000)
 • VIP PLATINOVÁ (požadovaný počet věrnostních bodů je 5000 až 25000)
 • Veterán (požadovaný počet věrnostních bodů začíná na 25000).

29.4. Pokud nepotvrdíte svou e-mailovou adresu, nebudete mít možnost převádět věrnostní body na peněžní zůstatek.

29.5. V závislosti na statutu hráče poskytuje společnost odlišné převodní poměry pro převod na uživatelské účty.

USD
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:1
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Veterán 25000 – ∞ 8:1
       
EUR
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:1
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Veterán 25000 – ∞ 8:1
       
NOK
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:8
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:8
  VIP 50 – 500 11:8
  VIP Gold 500 – 5000 10:8
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:8
  Veterán 25000 – ∞ 8:8
       
SEK
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:9
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:9
  VIP 50 – 500 11:9
  VIP Gold 500 – 5000 10:9
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:9
  Veterán 25000 – ∞ 8:9
       
RUB
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:58
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:58
  VIP 50 – 500 11:58
  VIP Gold 500 – 5000 10:58
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:58
  Veterán 25000 – ∞ 8:58
       
AUD
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:1
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Veterán 25000 – ∞ 8:1
       
CAD
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:1
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Veterán 25000 – ∞ 8:1
       
JPY
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:112
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:112
  VIP 50 – 500 11:112
  VIP Gold 500 – 5000 10:112
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:112
  Veterán 25000 – ∞ 8:112
       
CNY
  STATUS VĚRNOSTNÍ BODY
       
  Nováček 0 – 10 12:7
  Pravidelný hráč 10 – 50 12:7
  VIP 50 – 500 11:7
  VIP Gold 500 – 5000 10:7
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:7
  Veterán 25000 – ∞ 8:7
       
 

29.6. Získané věrnostní body lze využít k zaplacení vstupného do turnajů a v některých případech je lze ve stanovené datum v rámci promoční akce převést na váš účet. Dostupné věrnostní body si na svém účtu můžete prohlížet v sekci Profil.

29.7. Společnost si vyhrazuje právo odebrat z vašeho účtu veškeré akumulované věrnostní body, které zůstanou po dobu 6 (šesti) a více měsíců nevyužité.

29.8. If the Company believes that a player is abusing or attempting to abuse a lack of the information in Terms and Conditions stated by the Company, comp points or other promotion through such forbidden methods as

29.8.1. creating new accounts in order to receive welcome bonuses from the Casino;

29.8.2. creating a number of accounts in order to receive regular gift offers from the Casino on all of the created accounts simultaneously;

29.8.3. making deposits only to activate paid gift offers on the following pattern: a player makes deposit to activate a gift, player activates the gift, player requests a withdrawal, player receives a withdrawal, player makes bets with bonus money received with the activated gift;

29.8.4. and other alike attempts to benefit through bonuses, promotions offered by the Company; then

29.8.5. the Company reserves the right at its sole discretion to deny, withhold or cancel withdrawals, comp-points or other promotion from the player and rescind any policy with respect to the player, either temporarily or permanently, or terminate access to the services and/or block player’s Account. The Company shall be under no obligation to return a player any funds that may be present on any of his/her Accounts or has been lost in the game.

29.9. Any promotions conducted by the Company shall not be treated as an obligation to the player. The Company takes no responsibility for errors in promo events conducted by third parties, as, for example, game providers. The Company does everything possible to avoid such errors, but takes no responsibility for their occurrence.

30. BONUSOVÉ PENÍZE – SHRNUTÍ

Při registraci do našeho kasina nebo během členství v našem kasinu můžete obdržet bonusy nebo bonusové peníze. Přijímání bonusů můžete kdykoli odmítnout kontaktováním našeho oddělení podpory zákazníků na adrese cs_support@joycasino.com nebo prostřednictvím živého chatu, popř. přes uživatelské rozhraní na stránce Můj profil. Je důležité, abyste plně pochopili podmínky jednotlivých bonusových nabídek, kterých využijete. Tato část obsahuje obecné podmínky související se všemi bonusy v rámci našeho kasina. Každá bonusová nabídka může navíc obsahovat další podmínky, které vám budou sděleny ve chvíli, kdy vás k nabídce přizveme.

30.1.1 BONUSY - PODROBNOSTI

Všechny bonusy vychází z následujících pravidel. Když máte na svém účtu bonus:

Bonusová částka se vloží do vašeho bonusového zůstatku a bude udržována odděleně od hotovostního zůstatku.

Když vsadíte, bude sázka odečtena z vašeho hotovostního zůstatku. Pokud vyčerpáte svůj hotovostní zůstatek, pak se sázky začnou odečítat z vašeho bonusového zůstatku.

Veškeré přijaté výhry budou přičteny k bonusovému zůstatku a nebude možné je vybrat, dokud nesplníte sázkové požadavky daného bonusu.

Bonusovou částku samotnou také nelze vybrat až do splnění sázkových požadavků. V některých případech je bonus nevyplatitelný, což znamená, že bonusovou částku nelze vybrat nikdy.

Když splníte sázkové požadavky, bude suma z vašeho bonusového zůstatku související s aktivním bonusem převedena do hotovostního zůstatku, odkud ji můžete vybrat kdykoli.

Některé sázky se do plnění sázkových povinností nezapočítávají, například se jedná o sázky na ruletě s nízkým rizikem. Další podrobnosti naleznete níže.

Nezapomeňte si přečíst všechny ostatní podmínky související s bonusy.

Pokud neuvedeme jinak, uděluje se pro každou jednotlivou událost nejvýše jeden bonus. V jeden okamžik může být na vašem účtu aktivní pouze jeden bonus.

30.1.2 HOTOVOSTNÍ ZŮSTATEK A BONUSOVÝ ZŮSTATEK

Bonus je považován za ‚sázku zdarma‘ a nemá ekvivalentní hotovostní hodnotu. Mimo případů uvedených v těchto podmínkách není žádný bonus alternativou, náhradou, převodem ani udělením peněžních prostředků.

Když obdržíte bonus, bude přičten k „bonusovému zůstatku“ na vašem účtu.

Prostředky z bonusového účtu nelze vybírat. Když vložíte vlastní finanční prostředky, budou přičteny k „hotovostnímu zůstatku“ vašeho účtu. Můžete vybrat jakoukoli část svého hotovostního zůstatku, ale pokud tak učiníte, vzdáte se veškerého zbývajícího bonusového zůstatku. Důležitá poznámka: při vytvoření požadavku na výběr se automaticky vzdáváte veškerého bonusového zůstatku. I když naše finanční oddělení požadavek na výběr z nějakého důvodu zruší (např. kontrola podvodu apod.), bonusové peníze nebudou připsány zpět k vašemu bonusovému zůstatku.

30.1.3 SÁZENÍ A VYBÍRÁNÍ, POKUD MÁTE BONUS

Vložená hotovost bude použita k sázení na služby. Ve chvíli, kdy na vašem hotovostním účtu nebudou zbývat žádné prostředky, budou vaše sázky automaticky hrazeny z hotovostního zůstatku. Pokud obdržíte s aktivním bonusem na svůj účet jakoukoli výhru, přičte se k bonusovému zůstatku a výběr bude možné provést až po splnění sázkových podmínek.

Vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete od nás přijímat bonusy a díky těmto bonusům vyhrajete částku převyšující pět tisíc dolarů, kterou se pak rozhodnete vybrat, vyhrazujeme si právo tento výběr omezit na maximum pěti tisíc dolarů v jakémkoli 7denním období. Zbývající částku obdržíte zpět na svůj hráčský účet.

Všechny výběry závisí na splnění všech výše uvedených podmínek a ověření platnosti všech požadovaných identifikačních dokumentů.

Když splníte sázkové podmínky aktivního bonusu, bonusový zůstatek související s aktivním bonusem (ať u se jedná o akumulované výhry nebo zbývající bonusový zůstatek) bude převeden na hotovostní zůstatek a bude možné jej vybrat.

PAMATUJTE, že pokud vyberete prostředky z hotovostního účtu před splněním sázkových podmínek, vzdáváte se veškerých bonusů a veškerých akumulovaných výher.

Také vezměte na vědomí, že pokud bonusový zůstatek kdykoli klesne na „nulu“ (0), pak budou bonusy považovány za vybrané a již se na ně nebudou vztahovat sázkové požadavky.

30.1.4 TYPY BONUSŮ

Podmínky konkrétního bonusu vás informují, zda je bonus vyplatitelný nebo nevyplatitelný. Vyplatitelné bonusy jsou takové bonusy, kdy je bonusová částka spolu s akumulovanými výhrami převedena po splnění sázkových podmínek na hotovostní zůstatek. Nevyplatitelné bonusy jsou takové, kdy původní částka bonusu na hotovostní zůstatek nebude převedena nikdy (ale akumulované výhry budou převedeny po splnění sázkových podmínek).

30.1.5 SÁZKOVÉ PODMÍNKY

Sázkové podmínky bonusu určují, jakou částku musíte prosázet, než budou akumulované výhry převedeny na váš hotovostní zůstatek, odkud můžete vybírat. Sázkové podmínky jednotlivých bonusů jsou uvedeny v podmínkách konkrétního bonusu a budou vyjádřeny jako násobek bonusové částky, případně jako násobek bonusu sečteného s vloženou částkou. Sázkové požadavky bonusů budou stanoveny v podmínkách pro daný bonus. Do sázkových požadavků se nezapočítávají všechny sázky. Sázky ve hrách Blackjack, Arcade (Heads or Better, Dice Twister atd.), Video pokeru (Jacks or Better, Aces and Faces atd.), Baccaratu, Casino Hold'em, 2 Ways Royal, Craps a Sic Bo se započítávají do sázkových požadavků 5 % skutečně prosázené částky. Většina ostatních slotových her se započítává 100 %, ruleta se započítává 0 %. Tyto procentuální hodnoty se mohou čas od času měnit, a proto pokaždé kontaktujte náš tým technické podpory, abyste zjistili způsob započítávání sázek z určité hry.

Procentuální podíl sázek podílejících se na plnění sázkových podmínek se může u ostatních bonusových nabídek lišit. Tato skutečnost bude upřesněna v podmínkách konkrétní nabídky. U každého bonusu, který můžete obdržet, se pečlivě seznamte se sázkovými požadavky.

30.1.6 VÍCE BONUSŮ NA STEJNÉM ÚČTU

Bonusy se udělují jeden po druhém. Jakmile je nejbližší bonus ‚splněný‘ nebo ‚zrušený‘ (význam těchto termínů je vysvětlen níže), další bonus v řadě se stane ‚aktivním‘.

Bonus se může nacházet ve čtyřech různých stavech, a sice:

Aktivní - Bonus, jehož odehrávání jste již zahájili, ale zatím jste nesplnili sázkové požadavky. Když máte na svém účtu aktivní bonus, nemůžete vybrat žádnou bonusovou částku ani žádné výhry.

Čekající - Druhý nebo následující bonus na vašem účtu, který jste zatím nezačali odehrávat. Čekající bonus nelze vybrat.

Splněný - Bonus, jehož sázkové požadavky byly splněny. Bonusová částka a akumulované výhry budou automaticky převedeny k hotovostnímu zůstatku a lze je vybrat.

Zrušený - Aktivní nebo čekající bonus lze zrušit a odebrat z bonusového zůstatku, pokud: (a) Pokud jste nesplnili sázkové požadavky v rámci definovaného období, nebo (b) Pokud se rozhodnete vybrat jakoukoli částku ze svého účtu před splněním sázkových požadavků, nebo (c) Pokud porušíte tuto smlouvu nebo promoční podmínky.

Pokud zrušíte bonus, pak vás bonusový zůstatek klesne na 0 a zrušený bonus se vás přestane týkat.

30.1.7 ZNEUŽÍVÁNÍ PROMOČNÍCH AKCÍ

Naše kasino si vyhrazuje právo čas od času z libovolného důvodu kontrolovat záznamy transakcí. Pokud po takovéto kontrole vyjde najevo, že hráč využívá strategie, které naše kasino na základě svého výhradního uvážení považuje za zneužití, vyhrazujeme si právo takovému hráči přístup k promočním akcím zastavit.

Pokud kasino zjistí, že kterýkoli uživatel přijal bonus nebo se účastní promoční akce s výhradním účelem vytvořit kladnou očekávanou hodnotu návratu bonusu s použitím známých metod zaměřených na zabezpečení výplaty daného bonusu, podnikneme níže uvedená opatření a provedeme okamžité vyloučení z této i z budoucích promočních akcí.

Za účelem absolutní srozumitelnosti jsme jednotlivě uvedli metody, které pokládáme za zneužití s ohledem na udělené bonusy:

Podávání sázek, které nemají nebo mají jen minimální možnost návratu, s výhradním účelem zvýšit prosázený objem při minimálním očekávání ztráty/výhry se považuje za hraní s výhodou a vede k okamžitému zrušení bonusu, veškerých výher z bonusu a zadržení všech reálných peněz prohraných během procesu v kasinu. Jasným příkladem takového typu hry je současné sázení na černou i červenou v ruletě nebo pokrytí velké většiny tabulky. Tato podmínka není omezena na tento jediný příklad: za zneužití nabídky se považuje každá sázka podaná se zjevným úmyslem dosáhnout vysokého objemu sázek při minimálním očekávání výhry.

Uživatel, který vsadí vysoké částky (vyšší než $5) s výhradním účelem prudce zvýšit bonusový zůstatek a pak prudce sníží svou vsazenou částku (na méně než polovinu), aniž by se přiměřeně zmenšily jeho prostředky, bude považován za uživatele používajícího nepřirozené a zvýhodněné postupy sázení. Takové případy mohou vést k níže uvedeným opatřením, ale každý případ bude prozkoumán a řešen individuálně. Od tohoto typu hry důrazně odrazujeme.

Kombinace výše uvedených případů: KAŽDÝ uživatel, u něhož bude zjištěno, že používá strategii, podle které podává vysoké sázky, když hraje jakoukoli hru se zhodnocením bonusu 30 % nebo méně, a pak pokračuje v podávání sázek v hodnotě nižší než jeho aktuální průměrná sázka, když přejde na hry s vyšším zhodnocením, bude okamžitě vyloučen z bonusu a budou na něj v plné míře uplatněna níže uvedená opatření.

Důležité upozornění: Pro ochranu proti vysoce rizikovému protáčení bonusu musí být každá sázka menší nebo rovna 20 % původní částky aktivního bonusu. Pokud během protáčení bonusu podá hráč sázku vyšší než 20 % původní částky aktivního bonusu, přispívá taková sázka k požadavku na protočení jen ve výši 20 % původní částky aktivního bonusu.

Vyhrazujeme si právo zrušit a/nebo stornovat jakékoli bonusy a výhry, kterých bylo dle našeho názoru dosaženo zneužitím systému. Účty zneužívajících hráčů mohou být okamžitě uzavřeny.

Hráčům zneužívajícím bonusové nabídky může být zamezen přístup k dalším bonusům.

Pamatujte, že při registraci MUSÍTE uvést platné telefonní číslo, protože vám můžeme zavolat za účelem ověření vaší identity. Pokud se nám nepodaří vás na poskytnutém čísle kontaktovat, pak mohou být výhry akumulované na účtu využívajícím bonusovou nabídku anulovány a váš účet může být uzavřen.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky jakékoli bonusové promoční nabídky. Je povinností hráče, aby změny podmínek a aktualizace pravidelně kontroloval.

Kasino Automaty Hry The Wild Chase od Quickspin Logo
The Wild Chase
Přidat do oblíbených položek
Kasino Automaty Hry Wild Turkey od Netent Logo
Wild Turkey
Přidat do oblíbených položek
Kasino Automaty Hry Stickers od Netent Logo
Stickers
Přidat do oblíbených položek
Kasino Automaty Hry Basketball Star od Quickfire Logo
Basketball Star
Přidat do oblíbených položek
Kasino Automaty Hry Toki Time od Nyx Logo
Toki Time
Přidat do oblíbených položek
Kasino Automaty Hry The Spin Lab od Nyx Logo
The Spin Lab
Přidat do oblíbených položek
Vítejte!

Abyste mohli začít hrát Registrovat se nebo Přihlásit se

Hrát nyní