Käyttöehdot

Kasinon käyttöehdot

1. JOHDANTO:

1.1. Vierailemalla ja/tai käyttämällä jotakin Joycasino.com-sivuston osiota (jäljempänä viitataan nimellä "nettisivusto") tai avaamalla tilin nettisivustolla, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Käyttöehdot, Tietoturva, pelien säännöt sekä nettisivustolla ajoittain esiintyvien mainosten, bonusten ja erikoistarjousten käyttöehdot. Kaikkiin edellä mainittuihin käyttöehtoihin viitataan yhteisesti termillä "Käyttöehdot". Lue Käyttöehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. Jos et hyväksy Käyttöehtoja ja sitoudu niitä noudattamaan, älä avaa tiliä ja/tai älä jatka nettisivuston käyttöä. Nettisivuston käytön jatkaminen tulkitaan Käyttöehtojen hyväksymiseksi. Käyttöehdot astuivat voimaan 1. marraskuuta 2012.

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

2. OSAPUOLET

2.1. Tätä sivua hallinnoi Darklace Ltd., Arch. Makaroiu III, 135, EMELLE BUILDING, 4th floor, 3021 Limassol Cyprus, jolle lisenssin on myöntänyt Pomadorro N.V., joka on emoyhtiö, joka omistaan kokonaan yhtiön Darklace Ltd. Pomadorro N.V., a Curacao, Netherlands Antilles (Pomadorro N.V. E-Commerce Park Vredenberg / Landhuis Groot Kwartier Groot Kwarierweg 12, Curacao, +442088167903), joka on Alankomaiden Antilleilla Curacaossa sijaitseva yritys, jolla on kyseisen maan myöntämä lisenssi ja jonka toimintaa säätelee kyseisen maan lainsäädäntö. Käyttöohjeissa mainitut termit ”meille”, ”meidän,” ”me” tai ”Yritys” viittaavat kyseiseen, edellä sopimuksessa mainittuun yritykseen. Mahdolliset kysymykset voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen fi_support@joycasino.com.

3. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

3.1. Yritys varaa itselleen oikeuden tarkistaa, muokata, päivittää ja muuttaa Käyttöehtoja monista eri syistä mukaan lukien kaupalliset ja lainsäädännölliset tarkoitukset (uusien lakien ja lainsäädännön mukaisesti) sekä asiakaspalvelun parantaminen. Uusimmat Käyttöehdot ja niiden voimassaoloaika on nähtävissä nettisivustolla. Ilmoitamme pelaajille Käyttöehtoihin tehdyistä tarkistuksista, muokkauksista tai muutoksista julkaisemalla Käyttöehdoista uuden version nettisivustollamme. On pelaajan omalla vastuulla varmistaa, että hän tuntee voimassa olevat Käyttöehdot. Yritys kehottaakin pelaajia tarkistamaan tehdyt päivitykset säännöllisesti. Yritys varaa itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta nettisivustoa, palveluja ja ohjelmistoa ja/tai muuttaa järjestelmävaatimuksia, jotka ovat edellytys palvelujen käytölle.

3.2. Jos käyttäjä ei hyväksy tehtyjä muutoksia, hän voi joko lopettaa nettisivuston käytön ja/tai sulkea tilin Käyttöehtojen kohdan 12 mukaisesti. Mikäli käyttäjä jatkaa nettisivuston käyttöä Käyttöehtojen ilmoitetun voimaantulopäivän jälkeen, se tulkitaan uudistettujen Käyttöehtojen sitovaksi hyväksymiseksi mukaan lukien (epäselvyyksien välttämiseksi) Käyttöehtojen kohdassa 2.1 mainitun Yrityksen identiteettiä koskevien lisäysten, poistojen, korvaavien ehtojen ja muiden muutosten hyväksyminen siitä huolimatta, onko käyttäjä huomioinut tai lukenut uudistettuja Käyttöehtoja.

4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET VAATIMUKSET

4.1. Minkä tahansa lainsäädännön mukaisesti alle 18-vuotias tai lainmukaisesti alaikäinen, sen mukaan kumpi on korkeampi ikäraja, ei saa käyttää palveluihin kuuluvia toimintoja missään olosuhteissa. Palveluja käyttävän alaikäisen henkilön katsotaan rikkovan näitä Käyttöehtoja. Yritys varaa itselleen oikeuden pyytää käyttäjää todistamaan ikänsä missä tahansa vaiheessa, jotta voidaan varmistua siitä, ettei alaikäinen käytä näitä palveluja. Yritys voi peruuttaa henkilön tilin ja estää henkilöä käyttämästä palveluja, jos henkilö ei toimita todistusta omasta iästään, tai jos Yritys epäilee palveluja käyttävän henkilön olevan alaikäinen.

4.2. Internet-pelaaminen ei ehkä olen laillista kaikkialla. Käyttäjän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä se, että Yritys ei voi toimittaa laillisia neuvoja tai vakuutuksia liittyen palvelujen käyttöön eikä Yritys ota kantaa siihen, onko palvelujen käyttäminen laillista käyttäjän oman lainsäädännön mukaan. Käyttäjä käyttää nettisivuston palveluja omasta halustaan, oman harkintansa ja riskinsä mukaan, ja käyttäjä on yksin vastuussa sen varmistamisesta, onko palvelujen käyttö sallittua hänen oman lainsäädäntönsä mukaan.

4.3. Yrityksen tarkoituksena ei ole saada sinua rikkomaan sovellettavaa lakia. Käyttäjä ilmoittaa, takaa ja vakuuttaa, että käyttää nettisivuston palveluja noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä, asetuksia ja määräyksiä. Yritys ei ole vastuussa, mikäli käyttäjä käyttää nettisivuston palveluja laittomasti tai ilman valtuutusta.

4.4. Yritys kieltää tilien avaamisen, tai talletusten tekemisen, asiakkailta jotka asuvat Yhdysvalloissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, Ukrainassa, Turkissa, Portugalissa, Saksassa tai Unkarissa. Edellämainittujen maiden rajoitukset saattavat muuttua Yrityksen toimesta ajoittan ilman erillistä ilmoitusta. Lupaudut hyväksymään sen, ettet saa avata pelitiliä tai käyttää luotua pelitiliä, mikäli asuinpaikkanasi on jokin edellämainituista maista tilin sulkemisen uhalla. Yritys pidättää oikeuden päätöksentekoon niille talletuksille ja kotiutuspyynnöille, jotka koskevat suljettuja pelitilejä.

4.5. Käyttäjä vastaa itse mahdollisista veroista ja muista maksuista, jotka saattavat johtua nettisivuston palvelujen käytöstä. Jos voitot ovat verotettavaa tuloa käyttäjän oman lainsäädännön mukaan, käyttäjä on velvollinen pitämään kirjaa ja ilmoittamaan voitoista asianomaiselle viranomaiselle.

5. TILIN AVAAMINEN

5.1. Tilin (”Tili”) avaaminen nettisivuston palvelujen käyttöä varten edellyttää sähköpostiosoitetta, salasanaa ja rekisteröinnissä vaadittavien henkilökohtaisten tietojen, kuten nimen, syntymäajan ja puhelinnumeron, ilmoittamista.

5.2. Tilin haltijan nimen on vastattava todellista ja laillista nimeä ja henkilöllisyyttä. Henkilöllisyyden varmistamista varten Yritys varaa itselleen oikeuden pyytää käyttäjää milloin tahansa todistamaan henkilöllisyytensä (mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta kopioon voimassa olevasta passista/henkilöllisyystodistuksesta ja/tai käytettävästä maksukortista). Tällaisen todistuksen toimittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tilin lopettamisen.

5.3. Käyttäjä vakuuttaa, että on toimittanut oikeat, täydelliset ja tarkat henkilötiedot rekisteröityessään ja ylläpitää tiedot ajan tasalla päivittämällä rekisteröitymistietojaan niiden muuttuessa. Päivityksen tekemättä jättäminen saattaa aiheuttaa tilin sulkemisen, tilin käytön rajoittamisen tai kaikkien rahansiirtojen mitätöimisen (bonukset, voitot).

5.4. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys tukipalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen fi_support@joycasino.com.

5.5 Käyttäjä voi avata nettisivustolla vain yhden tilin. Kirjautuminen ja Kasinon peleihin osallistuminen on mahdollista vain yhdellä tilillä asiakasta, kotitaloutta, osoitetta, jaettua tietokonetta ja jaettua IP-osoitetta kohti. Muita nettisivustolla avattuja tilejä pidetään kaksoistileinä. Mikäli haluat luoda toisen tilin, koska pääsy alkuperäiselle tilille on mahdotonta tai muusta tärkeästä syystä, pitää sinun ilmoittaa siitä ensiksi kasinolle ja saada lupa, ennen kuin luot uuden tilin. Suljemme välittömästi kaikki luvattomat kaksoistilit ja:

5.5.1. kaikki kaksoistililtä tehdyt rahansiirrot mitätöidään;

5.5.2. kaikki palautukset, voitot ja bonukset, jotka käyttäjä on hankkinut tai saanut kaksoistilin ollessa aktivoituna, määrätään menetetyiksi ja mahdollisesti vaaditaan takaisin, minkä lisäksi kaikki kaksoistililtä nostetut rahat on palautettava vaadittaessa Kasinolle.

5.5.3 Yritys ei ole velvollinen kompensoimaan kaksoistilin varoja bonusraha-saldoon taikka oikea rahan saldoon. Yritys varaa itselleen oikeuden päättää siitä palautetaanko kaksoistilillä käytettyjä rahoja, jotka on käytetty pelaamiseen.

5.5.4 Mikäli kaksoistili on luotu bonusten ja kampanjoiden hyödyntämiseksi, ei Yritys hyväksy pyyntöjä varojen palautuksille, jotka on hävitty tai talletettu kaksoistilille. Sama koskee myös useiden kaksoistilien luomista sillä tarkoituksella, että saataisiin voittoja ensimmäisistä talletuksista; jota pidetään tarkoituksenmukaisena väärinkäytöksenä. Mikäli Yritys on sitä mieltä, että tilit on luotu Käyttöehtojen vastaisesti väärinkäytöksiä varten, ei talletettuja rahoja palauteta pelaajalle.

6. HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN; RAHANPESUMÄÄRÄYKSET

6.1. Ottaen huomioon palvelujen käyttöön liittyvät oikeudet käyttäjä ilmoittaa, takaa ja vakuuttaa seuraavaa:

6.1.1. Käyttäjä ei ole alle 18-vuotias tai alaikäinen mitä tulee pelaamista koskeviin ikärajoihin noudatettavan lainsäädännön mukaan.

6.2.1. Käyttäjä on tilillä olevien rahojen laillinen omistaja ja käyttäjän kaikki Yritykselle joko rekisteröinnin aikana tai muussa yhteydessä toimittamat tiedot mukaan lukien rahansiirrossa tarvittavat tiedot ovat todenmukaisia, ajantasaisia, oikeita ja täydellisiä, ja ne vastaavat tilille tallettamiseen tai sieltä nostamiseen käytettävässä pankki-/luottokortissa tai muussa maksutilissä olevaa nimeä.

6.3.1. Käyttäjä on tietoinen, että pelaamiseen liittyy rahan menettämisen riski, ja hän on itse vastuussa tällaisista häviöistä. Käyttäjä käyttää palveluja omasta halustaan, oman harkintansa ja riskinsä mukaan. Käyttäjä ei esitä häviöiden vuoksi mitään vaateita Yritystä vastaan.

6.4.1. Käyttäjä ymmärtää täysin palvelujen ja nettipelaamisen yleiset menetelmät, säännöt ja toiminnot. Käyttäjä ymmärtää, että hän vastaa itse vetojensa ja peliensä tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä ei saa ryhtyä sellaisiin toimiin tai osoittaa sellaista käytöstä, joka vahingoittaa Yrityksen mainetta.

6.2. Käyttöehtoihin suostumalla käyttäjä valtuuttaa meidät tekemään tarvittavat tarkistukset tai kolmannen osapuolen vaatimat tarkistukset (mukaan lukien valvontaviranomaisten tarkistukset), joiden avulla voidaan varmistaa käyttäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot (myöh. Tarkastukset).

6.3. Tarkastusten aikana voimme rajoittaa rahojen nostamista käyttäjän tililtä.

6.4. Jos antamasi tiedot eivät ole tosia, ovat epätarkkoja, johtavat harhaan, eivät täsmää henkilöllisyystodistuksesi kanssa tai ovat muuten epätäydellisiä, varaamme oikeuden muun muassa sulkea pelitilisi, ja/tai estää sinua käyttämästä palvelua.

6.5. Jos emme pysty varmistamaan, että käyttäjä on täysi-ikäinen, tili saatetaan sulkea. Jos osoittautuu, että käyttäjä on ollut ala-ikäinen pelaamisen tai pelaamiseen liittyvien rahansiirtojen aikana:

6.5.1. Tili suljetaan;

6.5.2. ja kaikki tuona aikana tehdyt rahansiirrot mitätöityvät ja kaikki tapahtumiin liittyvät, talletetut rahat palautetaan;

6.5.3. ja kaikki tuona aikana tehdyt vedot ja asetetut panokset palautetaan; ja

6.5.4. kaikki tuona aikana saadut voitot määrätään menetetyiksi ja kaikki tililtä nostetut rahat vaaditaan maksettavaksi takaisin.

7. KÄYTTÄJÄNIMI, SALASANA JA TURVALLISUUS

7.1. Kun olet avannut tilin, et saa paljastaa (tahallaan tai tahattomasti) käyttäjänimeäsi tai salasanaasi muille. Jos kadotat tai unohdat tilisi tiedot, saat uuden salasanan napsauttamalla Salasana unohtunut -linkkiä kirjautumisikkunan alapuolella.

7.2. Käyttäjä on täysin vastuussa salasanan luottamuksellisesta säilyttämisestä, ja käyttäjä vastaa kaikista tilillä tapahtuvista toiminnoista. Käyttäjä on vastuussa itse tai kolmannen osapuolen aiheuttamista tappioista.

7.3. Käyttäjän on ilmoitettava Yritykselle välittömästi, mikäli hänen tiliään käytetään luvattomasti tai tili varastetaan tai muulla tavoin tilin turvallisuus vaarantuu. Pyydettäessä käyttäjä sitoutuu toimittamaan Yritykselle todisteet varkaudesta tai luvattomasta käytöstä. Yritys ei vastaa tappioista, jotka ovat seurausta toisen henkilön käyttäessä salasanaa käyttäjän tieten tai tietämättä.

8. TALLETUKSET TILILLE JA NOSTOT TILILTÄ

8.1. Jos käyttäjä haluaa osallistua nettisivun kautta vedonlyöntiin tai pelaamiseen, hänen on talletettava tililleen rahaa.

8.2. Käyttäjä takaa, että:

8.2.1. kaikki tilille talletetut rahat on hankittu laillisesti eivätkä ole peräisin laittomasta toiminnasta tai lähteestä; ja

8.2.2. kaikki tilille tehdyt maksut ovat vahvistettuja eikä käyttäjä yritä peruuttaa tilille tehtyä maksua eikä ryhdy sellaisiin toimiin, joiden kautta kolmas osapuoli voi peruuttaa maksun laillisten velvollisuuksien välttämiseksi.

8.3. Yritys ei hyväksy kolmannen osapuolen tekemiä talletuksia, esim. ystävältä, sukulaiselta, kumppanilta, aviomieheltä tai -vaimolta. Talletus on tehtävä käyttäjän nimelle rekisteröidyltä tililtä tai luottokortilta. Jos havaitsemme turvallisuustarkastuksessa, että tätä sääntöä ei ole noudatettu, kaikki kasinovoitot tuomitaan menetetyiksi ja palautetaan kasinolle. Alkuperäinen talletus palautetaan tilin/luottokortin oikealla omistajalle.

8.4. Jos rahan palautus oikealle omistajalle edellyttää pankkisiirtoa, vastaanottaja vastaa kaikista pankkikuluista.

8.5. Käyttäjä saa käyttää vain yhtä puhelinnumeroa lisätäkseen rahaa tililleen tekstiviestillä. Käyttäjän on ilmoitettava tämä puhelinnumero profiilissaan. Vain puolet summasta siirtyy tilille. Yritys ei salli käyttäjien ottavan lainaa matkapuhelinoperaattoreilta, jotka mahdollistavat tällaisen palvelun, vaikka operaattori sallisikin lainan ottamisen. Käyttäjä ei voi tallettaa tällaisesta lainasta saatua rahaa tekstiviestillä saldon ollessa negatiivinen. Tämän säännön rikkominen johtaa käyttäjän asettamiseen mustalle listalle, minkä lisäksi pelaajan tili lukitaan ilman mahdollisuutta nostaa rahoja.

8.6. Me emme hyväksy käteistä rahaa. Varamme itsellemme oikeuden käyttää kolmannen osapuolen elektronisia maksujärjestelmiä ja/tai rahoituslaitoksia käsittelemään palvelumme käyttöön liittyviä käyttäjän tekemiä ja hänen vastaanottamiaan rahasuorituksia. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällaisen kolmannen osapuolen elektronisen maksujärjestelmän ja/tai rahoituslaitoksen ehtoja siinä määrin kuin ne eivät riko näitä Käyttöehtoja vastaan.

8.7. Rahaa tallettaessaan käyttäjä sitoutumaa olemaan veloittamatta takaisin ja/tai kieltämättä tai peruuttamatta tehtyä maksua, minkä lisäksi käyttäjä korvaa Yritykselle mahdolliset takaisinveloitukset sekä kielletyt tai peruutetut maksut ja näiden seurauksena Yrityksen mahdollisesti kärsimät tappiot.

8.8. Jos havaitsemme epäilyttävän tai vilpillisen maksusuorituksen, mukaanlukien varastetun luottokortin käyttöön tai muuhun vilpilliseen toimintaan (liittyen tallettamiseen, rahan kotiuttamiseen tai valuutanvaihtoon maksujärjestelmiemme välillä) varaamme oikeuden Sulkea pelaajan pelitili, jäädyttää pelaajan varat sekä vaatia pelaajaa palauttamaan jo suoritettu voitonmaksu. Meillä on oikeus ilmoittaa asianmukaisille viranomaisille tai muille tahoille (mukaan lukien luotonantajat) mahdollisesta maksupetoksesta tai muusta laittomasta toiminnasta, minkä lisäksi saatamme periä maksut takaisin. Yritys ei ole missään olosuhteissa vastuussa luottokorttien luvattomasta käytöstä täysin siitä riippumatta, onko luottokortti ilmoitettu varastetuksi vai ei.

8.9. Saatamme milloin tahansa kuitata velaksi olevat saatavamme tilin saldon ollessa positiivinen, kun järjestelemme uudelleen kaksoistileihin, vehkeilyyn, huijaamiseen, petokseen, rikolliseen toimintaan tai virheisiin liittyviä vetoja.

8.10. Käyttäjä on tietoinen ja ymmärtää, että tili ei ole pankkitili, joten sitä ei ole vakuutettu, taattu, rahoitettu eikä muulla tavalla suojattu pankkien tai muiden laitosten vakuutuksilla. Käyttäjän tilille tallettamalle summalle ei myöskään makseta korkoa.

8.11. Pikamaksujen käyttöehdot Käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki nettisivuston kautta tilatut tuotteet ja/tai palvelut ja muut lisäpalvelut sekä kaikki mahdolliset kulut (tarvittaessa) mukaan lukien kaikki mahdolliset verot, maksut jne. niihin kuitenkaan rajoittumatta. Käyttäjä vastaa maksujen maksamisesta ajoissa nettisivustolle. Maksupalvelun tarjoaja toteuttaa vain nettisivuston summaa vastaavan maksun eikä vastaa edellä mainituista lisäkuluista nettisivuston käyttäjän puolesta. Kun käyttäjä napsauttaa Maksa-painiketta, maksu katsotaan peruttamattomasti käsitellyksi ja toteutuneeksi. Kun käyttäjä napsauttaa Maksa-painiketta, hän sitoutuu olemaan peruuttamatta tai olemaan pyytämättä peruuttamaan maksua. Tekemällä nettisivuston tilauksen käyttäjä vahvistaa, ettei riko minkään maan lainsäädäntöä. Nämä säännöt (ja/tai Käyttöehdot) hyväksymällä käyttäjä vahvistaa luottokortin omistajana, että on oikeutettu käyttämään nettisivuston tarjoamia palveluja. Kun käyttäjä käyttää nettisivuston tarjoamia erityisiä pelipalveluja, hän samalla vahvistaa lain mukaan sitovasti, että on saavuttanut tai ylittänyt tietyn täysi-ikäisyyden rajan, jota pidetään käyttäjän oman lainsäädännön mukaan edellytyksenä nettisivuston tarjoamien palvelujen käytölle. Nettisivuston palveluja käyttämällä käyttäjä takaa, ettei riko minkään sellaisen maan lainsäädäntöä, jossa palvelu on käytössä. Samalla hän vahvistaa, ettei maksupalvelun tarjoaja ole vastuussa laittomasta tai luvattomasta väärinkäytöstä. Nettisivuston palveluja käyttäessään käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että maksuja käsittelee maksupalvelun tarjoaja ja ettei käyttäjällä ole lakisääteistä oikeutta peruuttaa jo ostettuja tuotteita ja/tai palveluja eikä muuta keinoa peruuttaa maksua. Jos käyttäjä haluaa estää palvelujen käytön nettisivuston seuraavan tuotteen ja/tai palvelun oston yhteydessä, hän voi toteuttaa toimen henkilökohtaisen tilinsä/profiilinsa kautta. Maksupalvelun tarjoaja ei ole vastuussa maksukorttiin liittyvien tietojen käsittelyyn liittyvästä virheestä eikä siitä, että pankki kieltäytyy vahvistamasta maksukortilla tehtyä maksua. Maksupalvelun tarjoaja ei ole vastuussa nettisivuston tarjoamien ja nettisivulta maksukortilla ostettujen tuotteiden ja/tai palvelujen laadusta, määrästä, hinnasta tai käyttöehdoista. Kun käyttäjä maksaa nettisivuston tuotteista ja/tai palveluista, häntä sitovat nettisivuston Käyttöehdot. Huomaa, että vain käyttäjä kortin omistajana on vastuussa kaikkien nettisivuston kautta tilattujen tuotteiden ja/tai palvelujen maksamisesta ja muista maksuun liittyvistä lisäkuiluista. Maksupalvelun tarjoaja vain toteuttaa maksun nettisivuston ilmoittaman summan mukaan eikä ole näin ollen vastuussa hinnoittelusta, kokonaishinnasta eikä kokonaissummasta. Mikäli tulee tilanne, jota käyttäjä ei hyväksy edellä mainittujen Käyttöehtojen mukaisesti ja/tai muita syitä, kehotamme olemaan jatkamatta maksun tekemistä ja tarvittaessa ottamaan suoraan yhteyttä nettisivuston hallinnoijaan/tukipalveluun.

8.12. Toistuvien maksujen kautta käyttäjä valtuuttaa Joycasino.comin veloittamaan käyttäjän maksukorttia automaattisesti sovituin välein käyttäjän valitsemalla summalla oston aikana valittujen vaihtoehtojen mukaan. Asiakas takaa, että Joycasino.comille kohdistettujen toistuvien maksujen yhteydessä määritetty maksukortti on nyt ja jatkossa liitetty käyttäjän omistamaan tiliin ja että käyttäjä varmistaa luottokorttinsa luottovaran säilymisen tai pankkikortin osalta takaa riittävät varat tilillään. Käyttäjä voi peruuttaa toistuvat maksut ottamalla yhteyttä Joycasino.comin tukipalveluun osoitteessa fi_support@joycasino.com vähintään viisi (5) arkipäivää ennen seuraavan toistuvan maksun eräpäivää. Jos käyttäjä toimittaa peruutuspyynnön tämän ajan jälkeen, peruutus astuu voimaan vasta seuraavan eräpäivän yhteydessä.

8.13. Käyttäjä voi nostaa rahoja tililtään milloin tahansa edellyttäen, että:

8.13.1. kaikki tilille tehdyt maksut on vahvistettu oikeiksi eikä maksuja on veloitettu takaisin eikä peruutettu;

8.13.2. kaikki edellä olevassa kohdassa 6 mainitut Tarkastukset on saatu päätökseen.

8.14. Käyttäjän on huomioitava seuraavat seikat pyytäessään rahojen nostoa:

8.14.1. profiilin kaikki tiedot pitää täyttää ja sen tulee sisältää vähintään yksi vahvistettu puhelinnumero;

8.14.2. rahat on nostettava samalla tavalla kuin ne on talletettukin.

8.14.3. MasterCardin määräysten mukaan emme voi palauttaa rahoja MasterCard-luottokortille. Näin ollen MasterCard-luottokortilta tehdyn talletuksen jälkeen rahat on palautettava vaihtoehtoisen maksutavan kautta.

8.14.4. Jos pyydetty nostosumma ylittää tuhat Yhdysvaltojen dollaria (USD 1 000) tai jos kasino haluaa muusta syystä petostutkimukseen liittyen, tarkistamme pelaajan henkilöllisyyden pyytämällä tätä lähettämään kopion tai digitaalisen valokuvan henkilöllisyystodistuksestaan, kuten passista tai ajokortista (valokuva) tai vesi-, sähkö- tai muu kotitalouslasku (matkapuhelinlaskua ei hyväksytä). Jos käyttäjä tallettaa rahaa tililleen maksukortilla, hänen on lähetettävä meille kopiot maksukortin etu- ja takapuolesta. Kuvassa on oltava näkyvissä maksukortin kuusi ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa (jos maksukortin numerot ovat koholla, samojen numeroiden on näyttävä sekä etu- että takapuolella). CVV2-koodi on oltava peitettynä.

8.14.5. Kun kotiutuspyyntö on tehty, pelaajalla ei voi olla ilmaiskierroksia aktiivisena. Suorittaaksesi kotiutuspyynnön loppuun, sinun tulee pelatas kaikki jo aktivoidut ilmaiskierrokset tai peruuttaa aktivoidut ilmaiskierrokset.

8.14.6. Maksimisumma, jonka pelaaja voi nostaa kuukaudessa on 100 000 USD, paitsi tietyissä poikkeustapauksissa, joista on sovittu etukäteen Kasinon kanssa.

8.15. Me varaamme oikeuden pidättää 5 % maksun nostosummasta, mikäli nostettavia rahoja ei ole pelattu.

8.16. Jos kotiutuksen summa on enemmän kuin: USD 1.000, EUR 1.000, NOK 4.000, SEK 4.000, RUR 50.000 Yritys pidättää oikeuden ylimääräiseen 48 tunnin käsittelyaikaan.

8.17.Yrityksellä on oikeus määrätä maksunvälittäjä toimimaan, vastaanottamaan ja/tai maksamaan varoja yrityksen puolesta.

 • E-PRO on EMP Corp:n toimivallan alla toimiva maksumenetelmä, E-raha-agentti, joka perustuu sähköiseen rahaan ja sähköiseen lompakkoon.
 • E-PRO on E-maksukuitti joka toimii EMP Corp:n alaisuudessa, jota jälleenmyy First Remit Limited (UK), joka on rekisteröity rahapalvelutoimija Hänen Majesteettinsa Revenue ja Customs sertifikaattinumerolla 12679642 & ja on täysin sallittu toimimaan Iso-Britannian rahakäytöshallinnon alaisuudessa (FCA) maksuinstituutiona, referaationumerolla 622935.
 • E-PRO sähköiset maksuliput, jotka myy First Remit, näkyvät korttimaksujen tapahtumalistassa nimellä "Online-maksu"
 • E-Maksulippu, joka käyttää sähköistä muotoa valuutasta, luodaan siinä vaiheessa kun EMP Corp tulee mukaan maksutapahtumaan PALVELUNTARJOAJAN SIVUSTOLLA.
 • Jos maksuntarjoaja on EMP Corp, johtaa kauppa sähköisen valuutan luomiseen ja ostamiseen, jonka on myöntänyt E-rahan myöntävä taho, jota käytetään sähköisen lompakon tilitykseen.

9. VEDONLYÖNTI JA PELAAMINEN

9.1. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että tapahtuman tiedot ovat oikein ennen vedon vahvistamista.

9.2. Pääset tarkastelemaan tapahtumahistoriaa napsauttamalla nettisivustolla kohtaa Kassa.

9.3. Varaamme itsellemme oikeuden kieltää tapahtuma joko kokonaan tai osittain milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Tapahtuma on hyväksytty vasta, kun käyttäjä saa meiltä vahvistuksen. Jos käyttäjä ei saa vahvistusta tapahtuman hyväksymisestä, hänen on otettava yhteys tukipalveluun.

9.4. Käyttäjä voi peruuttaa vedon milloin tahansa lähettämällä pyynnön tukipalveluun.

9.5. Toteutumattoman vedon peruutus astuu voimaan, kun lähetämme käyttäjälle peruutusvahvistuksen. Jos peruutuspyyntöä ei vastaanoteta ja käsitellä ajoissa, käyttäjä on tietoinen, että veto saattaa jäädä voimaan odottamaan hyväksyntää.

10. VEHKEILY, HUIJAUS, PETOS JA RIKOLLINEN TOIMINTA

10.1. Seuraavat toiminnot eivät ole sallittuja vaan aiheuttavat Käyttöehtojen sopimusrikkomuksen:

10.1.1. tietojen tarjoaminen kolmansille osapuolille;

10.1.2. vilpillisen edun tai vaikutuksen hyödyntäminen (huijaaminen) mukaan lukien salakuuntelulaitteiden, porsaanreikien tai ohjelmistovirheiden hyväksikäyttäminen, konepelaajien (bottien) käyttäminen tai virheen hyödyntäminen;

10.1.3. vilpilliset toimet oman edun tavoittelemista varten mukaan lukien varastettujen, kloonattujen tai muulla tavoin luvattomasti hankittujen pankki- tai luottokorttien käyttäminen tilitalletusten yhteydessä;

10.1.4. osallistuminen rikolliseen toimintaan mukien lukien rahanpesu ja muut toimet, joilla on rikosoikeudellisia seuraamuksia;

10.1.5. vehkeily tai vehkeily-yritys aikomuksena osallistua suoraan tai epäsuorasti vehkeilysuunnitelmaan toisen pelaajan kanssa nettisivustolla pelattavan pelin aikana.

10.2. Yritykseltä saadut ilmaiset varat (bonukset, ilmaispisteet jne.) eivät saa olla väärinkäytön kohteena.

10.3. Yritys ryhtyy kaikkiin perusteltuihin toimiin estääkseen vehkeilyn tai sen yrityksen, havaitakseen tällaiset tilanteet ja niistä vastuussa olevat pelaajat sekä selvittääkseen tilanteet pelaajien kanssa asianmukaisesti. Emme vastaa tappioista tai vahingoista, jotka mahdollisesti koituvat käyttäjälle tai muille pelaajille vehkeilyn, petoksen ja muulla tavoin laittoman toiminnan tai huijaamisen tuloksena tai tilanteeseen liittyvien, oman harkintamme mukaisten toimien seurauksena.

10.4. Jos käyttäjä epäilee toisen henkilön vehkeilevän, huijaavan tai harjoittavan petollista toimintaa, hänen on ilmoitettava tilanteesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse.

10.5. Jos Yritys epäilee, että käyttäjä on osallisena tai on ollut osallisena vilpillisessä, laittomassa tai muulla tavoin sopimattomassa toiminnassa mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta, rahanpesu, tai muulla tavoin toiminut näiden Käyttöehtojen vastaisesti, hänen pääsynsä palveluihin saatetaan välittömästi estää ja/tai tili saatetaan sulkea. Jos tili suljetaan tai sen käyttö estetään tällaisessa tilanteessa, Yrityksellä ei ole velvollisuutta palauttaa käyttäjälle tilillä olevia varoja. Yrityksellä on oikeus ilmoittaa asianmukaisille viranomaisille, muille online-palveluntarjoajille ja pankeille, luottokorttiyrityksille, elektronisten maksupalvelujen tarjoajille ja muille rahoituslaitoksille käyttäjän henkilöllisyys ja epäillyt laittomat, vilpilliset tai sopimattomat toimet. Käyttäjän edellytetään toimivan yhteistyössä Yrityksen kanssa näitä toimia tutkittaessa.

10.6. Käyttäjä käyttää palveluja hyvässä uskossa sekä Yritystä että palveluja käyttäviä muita pelaajia kohtaan. Mikäli Yritys on sitä mieltä, että käyttäjä on käyttänyt palveluja tai ohjelmistoa petollisessa tarkoituksessa, Yrityksellä on oikeus lopettaa tili ja kaikki muut mahdolliset tilit, joita käyttäjällä Yrityksessä on. Yrityksellä on oikeus pidättää itselleen tilillä olevat varat. Käyttäjä luopuu näiltä osin tulevista kanteista Yritystä vastaan.

11. MUUT KIELLETYT TOIMET

11.1. Käyttäjä ei saa käyttää loukkaavaa tai aggressiivista kieltä tai kuvia, kiroilla, uhkailla, ahdistella tai häiritä muita, mukaan lukien muita käyttäjiä, tai käyttäytyä tällä tavoin nettisivustoa hallinnoivaa tai tukipalveluja tarjoavaa Yrityksen henkilökuntaa kohtaan.

11.2. Käyttäjä ei saa turmella tai tukkia nettisivustoa tiedoilla, jotka aiheuttavat nettisivuston virhetoiminnon, eikä käyttäjä saa ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka millään tavoin häiritsevät nettisivuston toimintaa, esimerkiksi (mutta siihen rajoittumatta) virusten, matojen, ehdollisten pommien tai vastaavien levittäminen. Kaikki useille vastaanottajille suunnatut lähetykset (roskaposti) on kielletty. Käyttäjä ei saa muuttaa tai muulla tavoin käsitellä tai poistaa nettisivustolla olevia tietoja.

11.3. Käyttäjä käyttää nettisivustoa henkilökohtaisena viihteenään eikä hänellä ole lupaa monentaa nettisivustoa tai sen osaa millään tavalla ilman etukäteen myöntämäämme kirjallista lupaa.

11.4. Käyttäjä ei saa pyrkiä luvattomasti hankkimaan pääsyä nettisivustolle, nettisivuston palvelimille tai muille nettisivustoon liittyville palvelimille, tietokoneille tai tietokantoihin. Käyttäjä ei saa hyökätä nettisivustoa vastaan palvelunestohyökkäyksellä tai muulla vastaavalla hyökkäyksellä. Mikäli tätä ehtoa vastaan rikotaan, ilmoitamme tällaisesta rikkeestä välittömästi asianmukaiselle viranomaiselle ja toimimme yhteistyössä näiden viranomaisten kanssa kertomalla heille käyttäjän henkilöllisyyden. Tällaisen rikkeen tapahtuessa käyttäjän oikeus käyttää nettisivustoa päättyy välittömästi.

11.5. Emme vastaa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muista teknisesti haitallisista materiaaleista, jotka saattavat vaikuttaa käyttäjän tietokoneeseen, ohjelmistoihin, dataan tai muuhun yksityiseen materiaaliin ja jotka ovat seurausta nettisivuston tai siihen liittyvän nettisivuston käytöstä tai nettisivustolle lähetetyn materiaalin lataamisesta.

10.6. On kiellettyä myydä tai siirtää tilejä pelaajien kesken tai tarkoituksellisesti hävitä pelimerkkejä tai pelejä pelimerkkien siirtämiseksi toiselle pelaajalle. Pelin tai pelimerkkien tarkoituksellinen häviäminen tarkoittaa, että häviät käden tai pelin siirtääksesi rahaa toiselle käyttäjälle.

12. TILIN KESTO JA LOPETUS

12.1. Käyttäjä voi lopettaa tilinsä (mukaan lukien käyttäjänimen ja salasanan) milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen fi_support@joycasino.com.

12.2. Käyttäjä on vastuussa tilin toiminnoista sähköpostin lähettämisestä tilin lopettamiseen, kunnes saa meiltä vahvistuksen tilin sulkemisesta.

12.3. Yritys pidättää itselleen oikeuden kerätä maksut, lisämaksut ja kulut, jotka koituivat ennen tilin lopettamista. Kun tili on lopetettu, keskeytetty tai peruutettu, hyvityksiä ei makseta eikä muita tuloja (esim. bonuksia, ilmaispisteitä jne.) myönnetä eikä muunneta käteiseksi tai muulla tavoin hyvitetä. Käyttäjällä ei ole enää mitään pääsyä tilille.

12.4. Käyttäjän tilin lopettamisen jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole velvoitteita toista kohtaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti koskien ennen tilin lopettamista tapahtuneita oikeuksia ja velvollisuuksia.

12.5 Yritys voi sulkea tai poistaa pelitilisi (mukaanlukien myös käyttäjänimen ja salasanan) välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

12.5.1. jos jostain syystä päätämme lopettaa palvelujen tarjoamisen yleisesti tai nimenomaisesti käyttäjälle;

12.5.2. jos tili liittyy jollain tavalla jo lopetettuun tiliin.

12.5.3. Jos tili liittyy olemassa olevaan lukittuun tiliin, saatamme lopettaa tilin ja kyseisten tilien yhteydessä ilmoitetut rekisteröintitiedot suhteen luonteesta riippumatta tai muusta tarpeelliseksi katsomastamme syystä. Tilin lopettamisen yhteydessä tilillä oleva saldo palautetaan käyttäjälle pyynnöstä kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon oikeutemme vähentää saldosta meille velaksi oleva summa;

12.5.4. jos käyttäjä yrittää manipuloida tai vahvistaa tietoja, jotka koskevat ohjelmistokoodia tai liittyvät vehkeilyyn;

12.5.5. jos käyttäjä sekaantuu tai yrittää sekaantua ohjelmistoon millään tavalla;

12.5.6. jos käyttäjä tekee rikkomuksen yrittäessään esim. päästä nettisivustolle lainsäädäntöalueelta, jossa pelaaminen on laitonta;

12.5.7. jos käyttäjä julkaisee halventavia, loukkaavia, rasistisia, häiriköiviä tai säädyttömiä lausuntoja tai materiaalia;

12.6. Jos tili on poissa käytöstä yhtäjaksoisesti kuuden (6) kuukauden ajan, saatamme sulkea tai keskeyttää tilin käytön ilman etukäteisilmoitusta. Mikäli tili tällä tavoin suljetaan, näiden Käyttöehtojen voimassaolo päättyy automaattisesti siitä päivästä lähtien, kun tilin lopettaminen astuu voimaan.

12.7. Poissa käytöstä oleva tili lopetetaan elektronisella ilmoituksella (tai yrittämällä tehdä tällainen ilmoitus) käyttäjän yhteystietojen perusteella. Mikäli lopetamme tilin tällä perusteella, lukuun ottamatta tilannetta, jossa lopettaminen tehdään näiden Käyttöehtojen kohdan 10 (Vehkeily, huijaus, petos ja rikollinen toiminta) tai kohdan 17 (Käyttöehtojen rikkominen) mukaisesti, palautamme tilillä olevan saldon käyttäjälle. Jos emme pysty paikallistamaan käyttäjää, rahat kohdistetaan asianmukaiselle peliviranomaiselle tai Yritykselle.

13. NETTISIVUSTON MUUTTAMINEN

13.1. Me voimme oman harkintamme mukaan muuttaa tai tarkistaa nettisivuston kautta tarjottuja palveluja milloin tahansa tarkoituksenamme ylläpitää nettisivustoa.

14. TIETOTEKNIIKKAHÄIRIÖ

14.1. Mikäli tapahtuu odottamaton järjestelmävirhe, ohjelmistovika tai muu ongelma nettisivuston hallinnointiin käytettävässä ohjelmistossa tai laitteistossa, ryhdymme välittömästi toimiin vian korjaamiseksi. Emme ota vastuuta tietotekniikkahäiriöistä, jotka johtuvat käyttäjän omasta laitteistosta, jolla nettisivustoa käytetään, tai käyttäjän oman Internet-palveluntarjoajan virheistä.

15. VIRHEET JA LAIMINLYÖNNIT

15.1. Saattaa olla useita erilaisia tilanteita, joissa veto hyväksytään tai maksusuoritus tehdään virheellisesti Yrityksen puolelta (esimerkiksi ilmoitamme virheellisesti vedonlyönnin ehdot selkeän virheen tai tiedonsyöttövirheen vuoksi tai johtuen tietokonehäiriöistä, minkä lisäksi saatamme maksaa virheellisen summan voittoina/palautuksina johtuen manuaalisen tai automaattisen tietojensyötön virheestä).

15.2. Yritys varaa itselleen oikeuden kieltää, rajoittaa, peruuttaa tai vähentää vetoja.

15.3. Jos käyttäjä saa voittoja johtuen inhimillisestä virheestä tai ohjelmiston viruksesta, toimintahäiriöstä tai viasta tai kyseisen pelin tai sen sääntöjenmukaisesti toimivan ohjelmiston virheestä (”Virheet”), Yritys ei ole vastuullinen maksamaan käyttäjälle tällaisia voittoja. Käyttäjän on ilmoitettava virheestä välittömästi Yritykselle ja suostuttava palauttamaan voitot, joka on maksettu tällaisen virheen tai vian perusteella.

15.4. Me (mukaan lukien työntekijämme ja edustajamme) tai meidän yhteistyökumppanimme tai toimittajamme emme ole vastuussa tappioista mukaan lukien sellaisten voittojen tappioista, jotka ovat seurausta meidän tai käyttäjän tekemästä virheestä.

15.5. Yritys ja sen lisenssinhaltijat, jakelijat, vanhemmat, emo- ja tytäryhtiöt ja niiden kaikki toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät eivät ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat johtua Internetissä välitettävän tiedon sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.

16. VASTUUVAPAUTUS

16.1. Käyttäjä ymmärtää, että hän voi vapaasti päättää, käyttääkö hän nettisivuston tarjoamia palveluja toimien omalla vastuullaan, oman harkintansa ja riskin mukaisesti.

16.2. Tarjoamme nettisivuston käyttöön perustelluin taidoin ja huolellisin toimin Käyttöehtojen mukaisesti. Emme anna muita lupauksia tai takuita koskien nettisivustoa tai nettisivuston kautta tarjottavia tuotteita, joten täten kieltäydymme näiltä osin kaikesta vastuusta (lainsäädännön sallimalla tavalla).

16.3. Yritys ei ole sopimuksen, oikeudenloukkauksen, huolimattomuuden tai muun syyn vuoksi vastuussa tappioista ja vahingoista mukaan lukien, niin kuitenkaan rajoittumatta, tietojen, voittojen, liiketoiminnan, toimintamahdollisuuksien, goodwillin ja maineen katoamisen sekä liiketoiminnan keskeytyminen tai muut tappiot, joita emme voi ennalta arvata ja jotka johtuvat tai liittyvät jollain tavoin tämän nettisivuston tai sen linkkien käyttöön. Yritys ei vastaa nettisivuston linkin tai sen palvelujen kautta avautuvan toisen Internet-sivuston sisällöstä.

17. KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMINEN

17.1. Käyttäjä on velvollinen kattamaan kaikki vaateet, vastuut, kustannukset ja lisäkulut (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut) ja muut mahdolliset lisäkustannukset, joita saattaa syntyä käyttäjän rikkoessa näitä Käyttöehtoja.

17.2. Käyttäjä sitoutuu syystä riippumatta täysin vapauttamaan vastuusta, puolustamaan ja pitämään viattomana yritystä, sen White Label -yhteistyökumppaneita ja niitä edustavia yrityksiä sekä niiden toimihenkilöitä, johtajia ja työntekijöitä kaikkia vaateita, vastuita, vahinkoja, tappioita, kuluja ja kustannuksia, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja muut mahdolliset kustannukset, vastaan, jotka saattavat nousta esiin seuraavien toimien seurauksena:

17.2.1. käyttäjä itse rikkoo Käyttöehtoja;

17.2.2. käyttäjä rikkoo kolmannen osapuolen lainsäädäntöä tai muita oikeuksia;

17.2.3. käyttäjän tai muun henkilön hänen käyttäjätunnuksillaan luvallisesti tai luvatta tekemästä palvelujen käytöstä; tai

17.2.4. voittojen hyväksymisestä.

17.3. Jos käyttäjä rikkoo törkeästi Käyttöehtoja, me varaamme itsellemme oikeuden, siihen kuitenkaan välttämättä ryhtymättä:

17.3.1. toimittaa käyttäjälle huomautus (yhteystietojen mukaan) Käyttöehtojen rikkomisesta ja pyytää käyttäjää lopettamaan väärinkäyttö;

17.3.2. keskeyttää tilin käyttö ja estää näin vetojen tekemisen tai pelien pelaamisen nettisivustolla;

17.3.3. sulkea tili mahdollisesti ilman etukäteisilmoitusta;

17.3.4. nostaa käyttäjän tililtä summa, bonukset tai voitot, jotka vastaavat tärkeän rikkomuksen tuloksena saavutettua hyötyä;

17.4. Pidätämme itsellemme oikeuden poistaa käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä, jos käyttäjä ei noudata Käyttöehtoja.

18. TEOLLISOIKEUDET

18.1. Nettisivuston sisältö on tekijänoikeuslainsäädännön ja muiden omistusoikeuslakien alainen, ja sen omistaa Yritys tai sitä käyttää kolmas osapuoli lisenssin kautta. Kaikki ladattava tai tulostettava nettisivuston materiaali voidaan ladata yhdelle henkilökohtaiselle tietokoneelle ja tulostaa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

18.2. Nettisivuston käyttö ei missään olosuhteissa johda Yrityksen tai kolmannen osapuolen omistaman teollisoikeuden myöntämiseen (esim. tekijänoikeuden, tietotaidon tai tuotemerkkien) käyttäjälle.

18.3. Nettisivustolla esiintyvien tuotenimien, tuotemerkkien, logojen ja muiden luovien materiaalinen käyttö ja jäljentäminen on kielletty.

18.4. Käyttäjä on vastuussa vahingoista, kuluista ja kustannuksista, jotka johtuvat tai liittyvät syyllistymisestä kiellettyihin toimintoihin. Käyttäjän on ilmoitettava Yritykselle välittömästi tultuaan tietoiseksi toisen henkilön syyllistymisestä kiellettyyn toimintoon ja tarjottava Yritykselle kohtuullista apua asiaan liittyvissä mahdollisissa tutkimuksissa.

19. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

19.1. Meillä on velvollisuus noudattaa tietosuojakäytäntöjä koskien tapaa, jolla Yritys käyttää nettisivuston käytön aikana kerättyjä henkilökohtaisia tietoja. Suhtaudumme erittäin vakavasti velvollisuuksiimme koskien henkilökohtaisten tietojen käyttämistä. Yritys käsittelee kaikkia käyttäjän toimittamia henkilökohtaisia tietoja tarkasti tietosuojalainsäädännön mukaan.

19.2. Käyttäjän ilmoittaessa meille tietojaan hän hyväksyy oikeutemme käsitellä hänen henkilökohtaisia tietojaan Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai nettisivuston hallinnan edellyttämällä tavalla tai velvoittavan lainsäädännön ja muiden määräysten mukaisesti.

19.3. Yrityksen käytäntönä on olla paljastamatta henkilökohtaisia tietoja muille tahoille lukuun ottamatta työntekijöitä, jotka tarvitsevat tietoja palvelun tarjoamiseen käyttäjälle.

19.4. Säilytämme kopiot kaikesta viestinnästä (mukaan lukien kopiot sähköposteista), jotta voimme ylläpitää tarkkaa rekisteriä käyttäjän toimittamista tiedoista.

20. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ NETTISIVUSTOLLA

20.1. Yritys käyttää evästeitä taatakseen nettisivuston toimivuuden. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle hänen käyttäessään nettisivustoa. Sen avulla tunnistamme käyttäjän hänen palatessaan seuraavan kerran nettisivustolle. Lisätietoja evästeiden poistamisesta tai hallinnasta saa osoitteesta www.aboutcookies.org. Huomaa, että poistamalla evästeemme tai poistamalla evästeet käytöstä, et pääse enää käyttämään nettisivustomme tiettyjä osioita tai ominaisuuksia.

21. VALITUKSET JA HUOMAUTUKSET

21.1. Mikäli käyttäjä haluaa tehdä nettisivustoa koskevan valituksen, hänen on ensin mahdollisimman pian otettava yhteyttä tukipalveluumme.

21.2. Mahdollisen erimielisyyden vallitessa käyttäjä suostuu siihen, että palvelimella olevat rekisterit toimivat lopullisena valtuutuksena määritettäessä valituksen tulosta.

21.3. Käyttäjä on tietoinen, että satunnaislukugeneraattorimme määrittää nettisivustolla pelattujen pelien tulokset ja hyväksyy kaikkien tällaisten pelin tulokset. Jos käyttäjän tietokoneella ja palvelimellamme olevien pelitulosten kesken on havaittavissa ristiriita, palvelimellamme olevat tulokset ovat lopullisia ja sitovia. Jos näytössä näkyvien tietojen ja tilin saldon välillä on ristiriita, Yrityksen palvelimen ilmoittamaa saldoa pidetään lopullisesti ja sitovasti tilin saldona. Käyttäjä menettää kaikki tilillään olevat summat, jotka johtuvat inhimillisestä virheestä tai teknisestä viasta.

22. KÄYTTÖEHTOJEN TULKITSEMINEN

22.1. Käyttöehtojen alkuperäinen kieli on englanti, joten Käyttöehtoja tulkitaan englanninkielisten ehtojen mukaan. Jos Käyttöehdot tai jokin muu asiakirja tai niihin liittyvä ilmoitus on käännetty toiselle kielelle, englanninkielinen versio on ensisijainen.

23. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

23.1. Pidätämme itsellemme oikeuden siirtää, määrätä ja alilisenssoida tai pantata Käyttöehdot kokonaan tai osittain toiselle henkilölle (ilman käyttäjän suostumusta) edellyttäen, että tällainen siirto tapahtuu samoin ehdoin tai sellaisin ehdoin, jotka ovat vähintään yhtä edulliset käyttäjälle.

24. ODOTTAMATTOMAT TAPAHTUMAT

24.1. Yritys ei ole vastuussa toimintahäiriöistä tai toimintaviiveistä koskien kaikkia Käyttöehdoissa mainittuja velvollisuuksiamme, mikäli ne johtuvat odottamattomista tapahtumista mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, luonnonmullistukset, sota, kapina, katkokset yleisessä viestintäverkossa tai -palveluissa, lakosta tai hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä (DDOS) tai muusta vastaavasta Internetissä tapahtuvasta hyökkäyksestä, jolla on haitallinen vaikutus (Force Majeure).

24.2. Toimintamme on keskeytyksissä Force Majeure -tapahtuman keston ajan. Käytämme kohtuulliseksi katsomiamme keinoja Force Majeure -tapahtuman lopettamiseksi tai löytääksemme ratkaisun, jonka avulla voimme täyttää Yrityksen velvollisuudet Force Majeure -tapahtumasta huolimatta.

25. OIKEUKSISTA LUOPUMINEN

25.1. Mikäli laiminlyömme käyttäjän velvollisuuksia koskevat vaatimuksemme tai laiminlyömme oikeuksiemme tai korvausvaatimustemme toteuttamisen, tämä ei tarkoita tällaisista oikeuksista tai korvausvaatimuksista luopumista eikä vapauta käyttäjää tällaisten velvollisuuksien noudattamisesta.

25.2. Luopumisemme oikeuksistamme laiminlyönnin osalta ei tarkoita, että luovumme oikeuksistamme siitä seuraavien laiminlyöntien osalta. Luopumisemme oikeuksistamme Käyttöehtojen noudattamisen osalta ei ole voimassa, ellei sitä ole erityisesti todettu oikeuksista luopumiseksi ja siitä ilmoitettu käyttäjälle kirjallisesti edellä olevan mukaisesti.

26. ERILLISYYS

26.1. Jos jokin Käyttöehtojen ehdoista määritetään joltain osin pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällaista ehtoa kohdellaan erillisenä muista ehdoista, jotka ovat edelleen päteviä lainmukaisessa laajuudessaan. Tällaisissa tapauksissa pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi määritettyä osaa muutetaan siten, että se vastaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja heijastaa mahdollisimman tarkasti alkuperäistä tarkoitusta.

27. NOUDATETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

27.1. Näiden Käyttöehtojen osalta noudatetaan ja niitä tulkitaan Alankomaiden Antillien lainsäädännön mukaan. Käyttäjä sallii Yrityksen edun mukaisesti Alankomaiden Antillien oikeuslaitoksen ratkaista mahdolliset kiistat (mukaan lukien saamisten ja vastasaamisten kuittaaminen), jotka saattavat johtua Käyttöehtojen määrittämisestä, pätemisestä, vaikutuksesta, tulkinnasta tai noudattamisesta tai Käyttöehtojen muodostamasta oikeussuhteesta tai muulla tavoin tulee esiin Käyttöehtojen yhteydessä.

28. LINKIT

28.1. Nettisivustolla saattaa olla linkkejä muille nettisivustoille, jotka eivät ole yrityksen hallinnassa ja jotka eivät kuulu Käyttöehtojen piiriin. Yritys ei vastaa kolmannen osapuolen nettisivuston sisällöstä tai niiden omistajien toimista tai laiminlyönneistä eikä kolmannen osapuolen mainonnan tai sponsorien sisällöstä. Hyperlinkit muille nettisivustoille on tarkoitettu vain tietojen saamista varten. Käyttäjä voi käyttää linkkejä omalla vastuullaan.

29. ILMAISPISTEET

29.1. Yritys palkitsee uskollisia ja säännöllisiä pelaajiaan antamalla heille mahdollisuuden saada pelaajapisteitä (”Ilmaispisteitä”), jotka voi siirtää tilille ja saada sitä kautta oikeaa rahaa pelaamiseen oikeilla vedoilla ja mahdollisuuden voittaa oikeaa rahaa. Käyttäjä alkaa saada ilmaispisteitä siitä hetkestä lähtien, kun hän aloittaa pelaamisen ja asettaa ensimmäisen vedon.

29.2. Eri luokkiin kertoimen mukaan jaettuihin eri peleihin asetettujen vetojen määrän mukaan käyttäjä saa tietyn määrän ilmaispisteitä.

 • 1/100 – kaikki kolikkopelit;
 • 1/100 – blackjack, pokeri, videopokeri;
 • 0 – ruletti;
 • 0 – baccarat, Casinowar, reddog.

Jos käyttäjä esimerkiksi pelaa kolikkopeliä ja asettaa vedoksi yhteensä 100 dollaria, hän saa yhden (1) ilmaispisteen.

29.3. Pelin aikana kertyneiden ilmaispisteiden määrän mukaan käyttäjä saavuttaa tietyn tason:

 • noviisi (kerättyjä ilmaispisteitä 0–10);
 • yleinen (kerättyjä ilmaispisteitä 10–50);
 • VIP (kerättyjä ilmaispisteitä 50–500);
 • VIP KULTA (kerättyjä ilmaispisteitä 500–5 000);
 • VIP PLATINA (kerättyjä ilmaispisteitä 5 000–25 000);
 • Tycoon (kerättyjä ilmaispisteitä yli 25 000).

29.4. Jos käyttäjä ei vahvista sähköpostiosoitettaan, hänellä ei ole mahdollisuutta muuttaa ilmaispisteitä rahaksi.

29.5. Pelaajan tason mukaan Yritys tarjoaa erilaisia ilmaispisteiden muuntokertoimia, joiden mukaan käyttäjän tiliä hyvitetään.

USD
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:1
  Regular 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Tycoon 25000 – ∞ 8:1
       
EUR
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:1
  Regular 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Tycoon 25000 – ∞ 8:1
       
NOK
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:8
  Regular 10 – 50 12:8
  VIP 50 – 500 11:8
  VIP Gold 500 – 5000 10:8
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:8
  Tycoon 25000 – ∞ 8:8
       
SEK
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:9
  Regular 10 – 50 12:9
  VIP 50 – 500 11:9
  VIP Gold 500 – 5000 10:9
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:9
  Tycoon 25000 – ∞ 8:9
       
RUB
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:58
  Regular 10 – 50 12:58
  VIP 50 – 500 11:58
  VIP Gold 500 – 5000 10:58
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:58
  Tycoon 25000 – ∞ 8:58
       
AUD
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:1
  Regular 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Tycoon 25000 – ∞ 8:1
       
CAD
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:1
  Regular 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Tycoon 25000 – ∞ 8:1
       
JPY
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:112
  Regular 10 – 50 12:112
  VIP 50 – 500 11:112
  VIP Gold 500 – 5000 10:112
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:112
  Tycoon 25000 – ∞ 8:112
       
CNY
  TASO ILMAISPISTEET
       
  Novice 0 – 10 12:7
  Regular 10 – 50 12:7
  VIP 50 – 500 11:7
  VIP Gold 500 – 5000 10:7
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:7
  Tycoon 25000 – ∞ 8:7
       
 

29.6. Kerättyjä ilmaispisteitä voi käyttää turnauksen osallistumismaksun maksamiseen, ja joissakin tapauksissa niitä voidaan jakaa myynninedistämistarkoituksessa tiettyinä päivinä ja tallettaa tilille. Käyttäjä voi tarkastella käytettävissä olevia ilmaispisteitään tilin Profiili-osiossa.

29.7. Yritys varaa itselleen oikeuden poistaa tililtä kaikki kuuden (6) kuukauden ajan käyttämättöminä olleet ilmaispisteet.

29.8 Mikäli Yritys kokee, että pelaaja yrittää väärinkäyttää, Käyttöehtojen puutteellisten tietojen takia, ilmaispisteitä tai muita kampanjoita kiellettyjä menetelmiä käyttäen, kuten

29.8.1 luomalla uusia tilejä saadakseen tervetuliaisbonuksia kasinolta;

29.8.2 luomalla useita tilejä, jotta saisi useita säännöllisiä tarjouksia samanaikaisesti;

29.8.3 tallettamalla vain aktivoidakseen tarjouksia seuraavan kaavan mukaisesti: Pelaaja tallettaa aktivoidakseen lahjan, pelaaja aktivoi lahjan, pelaaja tekee nostopyynnön, pelaaja vastaanottaa noston, pelaaja pelaa lahjasta saadulla bonusrahalla;

29.8.4 yrittämällä muiden vastaavien keinojen avulla hyötyä Yrityksen tarjoamista bonuksista ja tarjouksista; niin

29.8.5 yritys varaa itselleen oikeuden estää, pitää tai peruuttaa nostoja, ilmaispisteitä tai muita kampanjoita pelaajalta ja rajata pelaaja niiden ulkopuolelle pysyvästi tai väliaikaisesti, tai estää pelaajalta pääsy pelitilille ja/tai sulkea pelaajan Tilin. Yrityksellä ei ole velvollisuutta palauttaa pelaajalle mitään varoja, jotka ovat hänen Tileillään tai jotka on hävitty peleissä.

29.9 Yrityksen kampanjat ei pidä pitää velvotteina pelaajalle. Yritys ei ota vastuuta kolmannen osapuolen kampanjoiden virheisiin, kuten vaikkapa pelinvalmistajien kampanjoihin. Yritys tekee kaikkensa välttääkseen virheitä, mutta ei ota vastuuta niiden ilmenemisestä.

30. BONUSRAHAT – YHTEENVETO

Käyttäjä voi saada lahjaksi bonuksia tai bonusrahaa, kun hän rekisteröityy tai liittyy kasinoomme tai ollessaan kasinomme jäsen. Käyttäjä voi lopettaa kaikkien bonuksien tai tietyn bonuksen vastaanottamisen meiltä milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa fi_support@joycasino.com tai live-chatin tai My Profile -sivun käyttöliittymän kautta. In tärkeää, että käyttäjä ymmärtää jokaisen bonustarjouksen ehdot. Esitämme tässä kasinomme bonuksiin liittyvät yleiset ehdot. Kuhunkin bonukseen saattaa lisäksi liittyä täydentäviä ehtoja, joista ilmoitetaan bonustarjoukseen liittyvässä kutsussa.

30.1.1 BONUKSET – YKSITYISKOHDAT

Kaikki bonukset perustuvat seuraaviin sääntöihin. Kun tilillä on bonuksia:

Bonussumma kohdistetaan bonussaldoon ja pidetään erillään tilin käteissaldosta.

Kun käyttäjä lyö vetoa, veto veloitetaan käteissaldosta. Jos käteissaldossa ei ole katetta, veto veloitetaan bonussaldosta.

Kaikki voitot kohdistetaan bonussaldoon, eikä niitä voi nostaa, ennen kuin käyttäjä on täyttänyt kyseisen bonuksen vedonlyöntiehdot.

Itse bonussumaa ei voi nostaa, ennen kuin vedonlyöntiehdot on täytetty. Joissakin tapauksissa bonusta ei voi vaihtaa rahaksi, jolloin bonussummaa ei voi myöskään koskaan nostaa.

Kun vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet, aktiiviseen bonukseen liittyvä bonussaldon summa siirretään käteissaldoon, jolloin sen voi nostaa milloin tahansa.

Kaikki vedot eivät täytä vedonlyöntiehtoja, kuten alhaisen riskin rulettipeli. Katso jäljempää lisätietoja.

Varmista, että luet alla mainitut muut bonuksiin liittyvät ehdot.

Voimme myöntää vain yhden bonuksen tiettyä tapahtumaa kohti, ellei toisin ole ilmoitettu. Tilillä voi olla vain yksi aktiivinen bonus kerrallaan.

30.1.2 KÄTEISSALDO JA BONUSSALDO

Bonuksella tarkoitetaan ilmaista peliä, eikä sillä ole rahavastinetta. Bonusta ei voi vaihtaa käteiseen, korvata toisella, siirtää eikä kohdistaa toisaalle muutoin kuin näiden ehtojen mukaisesti.

Kun käyttäjä saa bonuksen, se lisätään tilin bonussaldoon.

Käyttäjä ei voi nostaa rahaa bonussaldosta. Kun käyttäjä tallettaa tililleen käteistä, summa lisätään tilin käteissaldoon. Käyttäjä voi nostaa haluamansa summan tilin käteissaldosta, mutta samalla hän menettää mahdollisen bonussaldon. On tärkeää huomata, että tehdessäsi nostopyynnön menetät automaattisesti koko bonussaldosi. Vaikka rahoitusosastomme peruuttaisikin nostopyynnön jostakin syystä (esim. väärennetty sekki ym.), bonussummaa ei enää lisätä takaisin bonussaldoosi.

30.1.3 VEDONLYÖNTI JA RAHAN NOSTAMINEN, KUN ON BONUKSIA

Tilille talletettua käteisrahaa käytetään vedonlyöntiin palvelussamme. Jos käteissaldossa ei ole enää katetta, vedot veloitetaan automaattisesti bonussaldosta. Jos tilillä on aktiivinen bonus, saadut voitot lisätään bonussaldoon, ja ne voi nostaa vasta, kun vedonlyöntiehdot täyttyvät.

Jos käyttäjä ilmoittaa ottavansa meiltä vastaan bonuksia ja saa kyseisistä bonuksista voittoa, joka on yli viisituhatta dollaria ja heti sen jälkeen ilmoittaa haluavansa nostaa rahaa, varaamme itsellemme oikeuden rajoittaa nostot enintään viiteen tuhanteen dollariin seitsemän päivän jaksoissa. Jäljelle jäävä summa sijoitetaan pelitilille.

Kaikkien nostojen on täytettävä kaikki edellä mainitut ehdot ja kaikkien vaadittujen henkilötietoasiakirjojen on oltava vahvistettuja.

Kun käyttäjä on täyttänyt aktiivisen bonuksen vedonlyöntiehdot, aktiiviseen bonukseen liittyvä bonussaldo (sisältäen kertyneet voitot ja mahdollisen jäljellä olevan bonussumman) siirretään käteissaldoon ja voidaan täten nostaa.

HUOMAA, että jos käyttäjä nostaa rahaa käteissaldosta, ennen kuin vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet, käyttäjä menettää kaikki bonukset ja mahdolliset saavutetut voitot.

Huomaa myös, että jos bonussaldo on jossain vaiheessa nolla (0), bonukset todetaan menetetyiksi eivätkä ne ole enää vedonlyöntiehtojen alaisia.

30.1.4 BONUSTYYPIT

Bonuskohtaiset ehdot määrittävät, onko bonus nostettavissa tai onko se lainkaan lunastettavissa. Nostettavat bonukset ovat sellaisia, joissa bonussumma yhdessä saavutettujen voittojen kanssa siirretään käteissaldoon, kun vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet. Lunastamattomat bonukset ovat sellaisia, joissa alkuperäistä bonussummaa ei voi lainkaan siirtää käteissaldoon (tosin saavutetut voitot voidaan siirtää käteissaldoon, kun vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet).

30.1.5 VEDONLYÖNTIEHDOT

Bonuksen vedonlyöntiehdot tarkoittavat niiden vetojen kokonaissummaa, joka on asetettava, ennen kuin bonus ja mahdolliset saavutetut voitot voidaan siirtää käteissaldoon ja nostaa. Kunkin bonuksen vedonlyöntiehdot on määritetty bonuksen erityisehdoissa, ja ne ilmoitetaan bonussumman kerrannaisena tai bonuksen ja talletussuman yhteissummana. Bonusten vedonlyöntiehdot määritetään kyseisen bonuksen erityisehdoissa. Kaikkia vetoja ei oteta huomioon vedonlyöntiehtojen tavoitteiden täyttämisessä. Vedonlyönti Blackjackissä, Arcade-peleissä (Heads or Better, Dice Twister jne.), videopokeripeleissä (Jacks or Better, Aces and Faces jne.) Baccaratissa, Casino Hold'emissa, 2 Ways Royalissa, Crapsissa ja Sic Bo -peleissä huomioidaan osana vedonlyöntivaatimuksia 5 prosentin osuudella panoksesta. Useimmat kolikkopelit huomioidaan 100 prosentin ja ruletti 0 prosentin osuudella. Nämä prosentit saattavat ajoittain muuttua, joten ota joka kerta yhteyttä tekniseen tukeemme, jotta voit selvittää tietyn pelin vedonlyöntiosuudet.

Vedonlyöntivaatimukset täyttävien vetojen prosentuaalinen osuus saattaa erota eri bonusten kesken, mutta nämä ehdot määritetään kyseisen bonustarjouksen ehdoissa. Lue kunkin bonuksen vedonlyöntiehdot huolellisesti.

30.1.6 USEAT BONUKSET YHDELLÄ TILILLÄ

Bonukset käsitellään vuorotellen. Kun ensimmäisen bonukset tilana on Täytetty tai Kumottu (katso näiden termien määritelmä jäljempää), vuorossa seuraavana olevan bonuksen tilaksi tulee Aktiivinen.

Bonuksella on neljä eri tilaa seuraavasti:

Aktiivinen – Bonus, jolla käyttäjä on alkanut pelata, mutta jonka vedonlyöntiehdot eivät ole vielä täyttyneet. Kun tilillä on aktiivinen bonus, käyttäjä ei voi nostaa bonussummia ja/tai voittoja.

Avoin – Tilin seuraavan bonuksen tila on avoin, kun käyttäjä ei ole vielä alkanut pelata sillä. Avointa bonusta ei voi nostaa.

Täytetty – Bonus, jonka vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet. Bonussumma ja mahdolliset voitot siirretään automaattisesti käteissaldoon ja voidaan näin ollen myös nostaa pois.

Kumottu – Aktiivinen tai Avoin bonus voidaan kumota ja poistaa bonussaldosta, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: (a) käyttäjä ei ole täyttänyt vedonlyöntiehtoja määrätyssä ajassa; tai, (b) käyttäjä on päättänyt nostaa rahaa tililtä, ennen kuin vedonlyöntiehdot ovat täyttyneet; tai (c) käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta tai bonustarjouksen ehtoja.

Kun bonus on kumottu, bonussaldo nollautuu, eikä käyttäjällä ole enää vastuuta kumotun bonuksen osalta.

30.1.7 TARJOUKSEN VÄÄRINKÄYTTÖ

Kasinomme säilyttää itsellään oikeuden tarkastella aika ajoin rahansiirtorekistereitä ja -logeja mistä tahansa syystä. Jos tällaisen tarkastuksen yhteydessä käy ilmi, että pelaaja osallistuu menettelyihin, joita kasinomme oman harkintansa mukaan pitää väärinkäyttönä, varaamme itsellemme oikeuden kiistää kyseisen pelaajan oikeuden tarjoukseen.

Jos Casinon tietoon tulee, että pelaaja on hyväksynyt bonuksen tai tarjouksen ainoana tavoitteenaan muodostaa positiivinen bonuspalautussumma hyödyntämällä menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa kyseisen bonuksen maksu, Casinolla on oikeus ryhtyä alla mainittuihin toimiin ja sulkea pelaaja pois nykyisistä ja tulevista tarjouksista.

Selvyyden vuoksi olemme selkeästi nimenneet menettelyt, joita pidämme myönnettyjen bonusten väärinkäyttönä:

Pelaaja asettaa vetoja, jotka eivät tuota voittoa lainkaan tai tuottavat sitä erittäin vähissä määrin, ainoana tarkoituksenaan suurentaa vedonlyöntiosuuttaan mahdollisimman pienillä häviön/voiton odotusarvoilla. Tällaista pidetään etua tavoittelevana pelaamisena, joka johtaa välittömästi bonuksen ja bonusvoittojen menettämiseen sekä pelattaessa kasinolle hävityn oikean rahan pidättämiseen kasinolle. Selkeä esimerkki tällaisesta pelaamisesta on samanaikainen mustan ja punaisen pelaaminen ruletissa tai kaikkien vaihtoehtojen mahdollisimman suuri kattaminen. Tämä tilanne ei koske ainoastaan tätä kyseistä esimerkkiä vaan mitä tahansa vetoa, jonka pelaaja asettaa selkeänä tavoitteenaan saavuttaa suuri vedonlyöntiosuus minimaalisella voiton odotusarvolla, pidetään väärinkäytöksenä palveluntarjoajaa kohtaan.

Pelaajan, joka asettaa suuria vetoja (yli 5 dollaria) ainoana tavoitteenaan kasvattaa nopeasti bonusten perusteena olevaa pelaamiseen käytettyä kokonaissummaa, ja joka sitten merkittävästi laskee asettamiensa vetojen arvoa (alle puoleen) ilman, että hänen pelaamiseen käytettävissä olevat rahavaransa ovat selkeästi vähentyneet, arvioidaan noudattavan poikkeuksellista ja etua tavoittelevaa vedonlyöntiä. Tällöin seurauksena saattavat olla alla mainitut toimet, mutta jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja toimet määritetään sen mukaan. Suosittelemme voimakkaasti välttämään tällaista pelaamista.

Edellä mainittujen tilanteiden yhdistelmä: KUKA TAHANSA pelaaja, jonka havaitaan noudattavat strategiaa, jonka mukaan pelaaja asettaa suuria vetoja pelatessaan peliä, jonka bonusarvo on laskettu 30 prosenttiin tai sen alle, ja joka jatkaa asettamalla vetoja, jotka ovat arvoltaan pienempiä kuin pelaajan keskimääräinen veto pelaajan siirtyessä samalla pelaamaan tuottavampia pelejä. Tällaiselta pelaajalta kielletään välittömästi oikeus bonuksiin ja häneen kohdistetaan alla mainitut toimet.

Tärkeää: Jotta voimme suojautua riskialttiilta vedoilta bonusten saamiseksi, kaikkien asetettavien vetojen on oltava enintään 20 % aktiivisen bonuksen alkuperäisestä summasta. Jos pelaaja asettaa bonuksen osalta vedon, joka on suurempi kuin 20 % aktiivisen bonuksen alkuperäisestä summasta, katsotaan tämän vedon osalta vedonlyöntivaatimukset täyttyvän vain siltä vedon osuudelta, joka on 20 % aktiivisen bonuksen alkuperäisestä summasta.

Varaamme itsellemme oikeuden kumota ja/tai peruuttaa mahdolliset bonukset ja voitot, joiden katsomme olevan tulosta järjestelmän väärinkäytöstä. Väärinkäyttöä harjoittavan pelaajan tili voidaan lopettaa välittömästi.

Bonustarjouksia väärinkäyttäviltä pelaajilta voidaan estää bonusten vastaanottaminen tulevaisuudessa.

Muista, että rekisteröinnin yhteydessä ON AINA ilmoitettava voimassa oleva puhelinnumero, sillä teemme varmistussoiton henkilöllisyyden varmistamiseksi. Jos käyttäjää ei saada kiinni ilmoitetusta puhelinnumerosta, bonusten kautta saadut voitot voidaan tuomita menetetyiksi ja tili voidaan lopettaa.

Varaamme itsellemme oikeuden muuttaa bonustarjousten ehtoja milloin tahansa. On pelaajan omalla vastuulla tarkistaa ehdot ja päivitykset säännöllisesti.

Casino Kolikkopelit Zombies Netent Logo
Zombies
Lisää suosikkeihin
Arabian Nights Päävoitto
Arabian Nights
Lisää suosikkeihin
Jackpot
1,779,129.14
Casino Kolikkopelit Wild Rockets Netent Logo
Wild Rockets
Lisää suosikkeihin
Wild Sevens Videopokeripelit tekemät Playson
Wild Sevens
Lisää suosikkeihin
Casino Kolikkopelit Eastern Delights Playson Logo
Eastern Delights
Lisää suosikkeihin
Casino Kolikkopelit Diamond Dogs Netent Logo
Diamond Dogs
Lisää suosikkeihin
Tervetuloa!

Jotta voit aloittaa pelaamisen Rekisteröidy tai Kirjaudu sisään

Pelaa nyt