Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013 live-stream-americanfootballlive-stream-athleticslive-stream-ausieruleslive-stream-badminthonlive-stream-bandylive-stream-baseball live-stream-beachhandballlive-stream-beachsokerlive-stream-beachvalleyballlive-stream-snookerlive-stream-mixed-sports live-stream-chesslive-stream-ciclysmlive-stream-cricketlive-stream-curlinglive-stream-dartslive-stream-eqlive-stream-eSportslive-stream-fencinglive-stream-hockeylive-stream-floorballlive-stream-motorracinglive-stream-futsallive-stream-gaelickfootballlive-stream-gaelichokeylive-stream-golflive-stream-greyhoundslive-stream-handballlive-stream-horseracinglive-stream-hurlinglive-stream-icehokeylive-stream-kayaklive-stream-mixed-sportslive-stream-mmalive-stream-motorracinglive-stream-netballlive-stream-olimpycgameslive-stream-ruigbeleaguelive-stream-rugbyunionlive-stream-americanfootballlive-stream-sailinglive-stream-snooker live-stream-speedway live-stream-swiminglive-stream-tabletennislive-stream-taekwondo live-stream-trottinglive-stream-volleyballlive-stream-waterpololive-stream-wavesurfinglive-stream-weightliftinglive-stream-wintersportslive-stream-wrestling

  Regulamin

  1. WSTĘP

  1.1. Korzystanie z dowolnej części witryny internetowej Joycasino.com (dalej zwanej „witryną”) lub odwiedzanie jej albo zakładanie konta w witrynie oznacza zgodę na przestrzeganie: regulaminu, polityki prywatności, reguł gry, regulaminów promocji, bonusów i ofert specjalnych, które mogą być publikowane za pośrednictwem witryny. Wszystkie wyżej wymienione postanowienia są w dalszej części zwane „regulaminem”. Przed zaakceptowaniem regulaminu należy się z nim dokładnie zapoznać. W przypadku braku zgody na akceptację i przestrzeganie regulaminu nie należy zakładać konta ani kontynuować korzystania z witryny. Dalsze korzystanie z witryny będzie tożsame z akceptacją regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. STRONY

  2.1. The information at the web-site is provided by the web-site operator in CIS countries - Darmaco Trading Ltd (Stasinou 1, MITSI BUILDING 1, 1 st Floor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus), outside CIS - Darklace Ltd., Arch. Makaroiu III, 135, EMELLE BUILDING, 4th floor, 3021 Limassol Cyprus under the license of the Pomadorro N.V., the parent company that fully owns Darklace Ltd. Pomadorro N.V., a Curacao, Netherlands Antilles (Pomadorro N.V. E-Commerce Park Vredenberg / Landhuis Groot Kwartier Groot Kwarierweg 12, Curacao, +442088167903) based company which is fully licensed and regulated by the laws of that country. References in the Terms to "us", "our," "we" or the “the Company” are references to the relevant company who you are contracting with, as specified above. Please address all your queries to [email protected].

  3. ZMIANA REGULAMINU

  3.1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania i uaktualniania regulaminu z różnych powodów, w tym handlowych, prawnych (w celu spełniania wymogów nowo obowiązującego prawa) albo związanych z obsługą klienta. Najnowsza wersja regulaminu wraz z jej datą wejścia w życie jest dostępna w witrynie. Gracz zostanie poinformowany o takich zmianach, modyfikacjach i ulepszeniach poprzez publikację nowej wersji regulaminu w witrynie. Obowiązkiem gracza jest sprawdzenie najnowszej wersji regulaminu, a spółka zaleca graczom regularne sprawdzanie zmian w regulaminie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia treści witryny, usług i oprogramowania lub wymogów dotyczących specyfikacji systemu, których spełnienie jest konieczne do uzyskania dostępu do usług i możliwości korzystania z nich.

  3.2. Jeżeli jakakolwiek zmiana okaże się niemożliwa do zaakceptowania przez gracza, gracz może albo przestać korzystać z witryny, albo usunąć swoje konto zgodnie z pkt 12 niniejszego regulaminu. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek części witryny po dacie wejścia w życie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionej wersji regulaminu, w tym (dla uniknięcia wątpliwości) wszystkich dodanych, usuniętych albo zmienionych danych spółki wymienionej w pkt 2.1 niniejszego regulaminu, niezależnie od tego, czy gracz został o tym powiadomiony albo zapoznał się ze zmienioną wersją regulaminu.

  4. WYMAGANIA PRAWNE

  4.1. Osoby poniżej 18. roku życia albo które zgodnie z prawem stosownej jurysdykcji nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do korzystania z oferowanych usług („dopuszczalna granica wieku”) — w zależności od tego, która z tych granic jest bardziej restrykcyjna — nie mogą w żadnym wypadku korzystać z usług kasyna, przy czym każda osoba, która korzysta z takich usług, mimo że nie osiągnęła dopuszczalnej granicy wieku narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dokumentu potwierdzającego wiek gracza, aby zapobiec korzystaniu z usług kasyna przez osoby, które nie osiągnęły jeszcze dopuszczalnej granicy wieku. Spółka może usunąć konto takiej osoby i uniemożliwić jej korzystanie z usług kasyna w przypadku nieprzedstawienia przez nią dokumentu potwierdzającego wiek albo jeżeli spółka podejrzewa, że osoba korzystająca z usług kasyna nie osiągnęła dopuszczalnej granicy wieku.

  4.2. W niektórych krajach hazard internetowy może być nielegalny. Gracz rozumie i akceptuje fakt, że spółka nie może udzielić mu porad prawnych ani zapewnień w odniesieniu do korzystania z usług, a spółka nie składa żadnych oświadczeń co do zgodności usług z prawem danego kraju. Gracz korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem witryny według własnego uznania i na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, czy takie korzystanie jest zgodne z prawem obowiązującym w jego kraju.

  4.3. Spółka nie ma na celu umożliwiania graczowi naruszania obowiązującego prawa. Gracz zapewnia i gwarantuje, że będzie korzystał z usług oferowanych za pośrednictwem witryny zgodnie z obowiązującym prawem oraz że dołoży starań, aby tak było. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem albo nieuprawnione korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem witryny.

  4.4. The Company forbids accounts to be opened by, or make any deposits nor used from, customers who are residents (or citizens) of United States of America, Spain, Italy, Sweden, France, United Kingdom, Denmark, Portugal, Germany, Hungary, Taiwan, Hong Kong, Macau, Czech Republic, Latvia, Australia, Slovakia, Belgium, Netherlands, Switzerland. This list of jurisdictions may be changed by the Company from time to time with or without notice. You agree that you are not allowed to open an account, nor attempt to use Your Account, if you are resident or located in any of the listed jurisdictions, otherwise your account will be blocked. The company may at its sole discretion make a decision regarding deposit or balance withdrawals or any other funds placed on blocked accounts.

  4.5. Gracz jest w pełni odpowiedzialny za uiszczenie obowiązujących podatków i opłat związanych z wpływami uzyskanymi w wyniku korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem witryny. Jeżeli wygrane podlegają opodatkowaniu w kraju gracza, gracz jest zobowiązany do ewidencjonowania i zgłaszania wygranych do właściwych organów.

  5. ZAKŁADANIE KONTA

  5.1. Aby założyć konto („konto gracza”) w celu korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem witryny, gracz jest zobowiązany do podania swojego adresu poczty elektronicznej, wybrania hasła i przekazania informacji wymaganych w celu ukończenia procesu rejestracyjnego, w tym danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia i numer telefonu.

  5.2. Imię i nazwisko podane na potrzeby konta gracza muszą odpowiadać rzeczywistym danym osobowym gracza. W celu zweryfikowania tożsamości gracza spółka może w dowolnym momencie zażądać dowodu tożsamości (w tym m.in. kopii ważnego paszportu albo dowodu osobistego oraz używanej karty płatniczej). Nieprzedstawienie wymienionych dokumentów może skutkować zawieszeniem konta.

  5.3. Gracz oświadcza, że podczas rejestracji przekazał rzetelne, pełne i prawdziwe informacje i będzie dbał o ich rzetelność, niezwłocznie wprowadzając niezbędne zmiany. Niewywiązanie się z ww. obowiązku może skutkować usunięciem albo ograniczeniem funkcjonalności konta lub unieważnieniem transakcji (bonusy, wygrane).

  5.4. W razie jakichkolwiek pytań albo problemów związanych z rejestracją gracz może skontaktować się z działem pomocy, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

  5.5. You may only open a single account at the Website. In all cases, only one account per customer, per household, per address, per shared computer and per shared IP address will be allowed to sign up and make use of the Casino. Any other account you open on the Website will be considered as the "Duplicate Account". You are obliged to inform the Company that you want to create a Duplicate account due to the original account access loss or any other important reason and receive a permission from the Company before the Duplicate account is created. In any other cases all Duplicate Accounts may be immediately closed by the Company and:

  5.5.1. all transactions made from the Duplicate Account will be made void;

  5.5.2. any returns, winnings or bonuses which you have gained or accrued during the time the Duplicate Account was active will be forfeited from you and a return may be claimed by us. Any funds withdrawn from the Duplicate account shall be returned to us on demand.

  5.5.3. the Company is not obliged to compensate any funds from both bonus and real money balances of the Duplicate account. The Company reserves the right to make a decision, at its sole discretion, concerning the return of any lost funds that were used for bets made via the Duplicate Account.

  5.5.4 the Company does not accept any requests on fund returns which have been lost or initially deposited on the Duplicate Account in case if the Duplicate Account was created with intent of receiving bonuses and other promo offers from the Casino, as well as if a number of Duplicate Accounts was created with a purpose of receiving a return of the first deposits made on previously created Duplicate Accounts, which is considered to be an intentional abuse. If the Company decides at its sole discretion that the Duplicate Accounts were created only with a purpose of fraud and/or abuse of the following Terms and Conditions all funds deposited on this Duplicate Account will not be returned to the player.

  6. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI, WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY

  6.1. W uznaniu uprawnień do korzystania z usług gracz oświadcza i gwarantuje, że:

  6.1.1. nie jest osobą poniżej 18. roku życia lub innej granicy wieku uprawniającej go do uczestniczenia w grach hazardowych na mocy prawa obowiązującego w kraju gracza.

  6.1.2. jest pełnoprawnym właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie gracza, a wszystkie informacje przekazane spółce w trakcie rejestracji albo po tym czasie, w tym w trakcie zawierania dowolnej transakcji lub składania depozytu, są prawdziwe, aktualne i poprawne, a także odpowiadają imieniu i nazwisku przypisanemu do karty kredytowej/debetowej albo innych rachunków płatniczych wykorzystywanych na potrzeby składania depozytów albo wypłacania środków.

  6.1.3. jest w pełni świadomy ryzyka utraty środków pieniężnych w wyniku uczestniczenia w grach hazardowych za pośrednictwem witryny i ponosi pełną odpowiedzialność za ich ewentualną utratę. Gracz zgadza się korzystać z usług dobrowolnie, według własnego uznania i na własne ryzyko. Gracz nie może wnosić względem spółki żadnych roszczeń w związku z poniesionymi stratami.

  6.1.4. w pełni rozumie metody, zasady i procedury związane z usługami i hazardem internetowym w ujęciu ogólnym. Gracz rozumie, że odpowiada za poprawność danych użytych w grach i zakładach. Gracz zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu spółki.

  6.2. Akceptując niniejszy regulamin, gracz upoważnia nas do wykonywania dowolnych czynności weryfikacyjnych, które my albo podmioty trzecie (w tym organy regulacyjne) mogą uznać za niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości i danych kontaktowych gracza („czynności kontrolne”).

  6.3. Na czas wykonywania czynności kontrolnych możliwość wypłacania środków z konta gracza może zostać ograniczona.

  6.4. If any information that you have provided is untrue, inaccurate, misleading, does not match your ID or otherwise incomplete we reserve the right to terminate your account immediately and/or prevent you from using the services, in addition to any other action that we may choose to take.

  6.5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia, że gracz osiągnął dopuszczalną granicę wieku, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta gracza. W razie stwierdzenia, że gracz nie osiągnął dopuszczalnej granicy wieku w momencie uczestniczenia w grach hazardowych lub zawierania transakcji:

  6.5.1. konto gracza zostanie usunięte.

  6.5.2. wszystkie transakcje dokonane w tym czasie zostaną unieważnione, a wszystkie związane z nimi zdeponowane środki zostaną zwrócone graczowi;

  6.5.3. wszystkie stawki i depozyty złożone w tym czasie zostaną zwrócone graczowi.

  6.5.4. wszystkie wygrane zgromadzone w tym czasie ulegną przepadkowi, a gracz będzie zobowiązany do zwrócenia wszystkich środków pieniężnych wypłaconych z konta gracza.

  7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

  7.1. Po założeniu konta graczowi nie wolno ujawniać (ani celowo, ani przypadkowo) swojej nazwy użytkownika ani hasła osobom trzecim. Jeżeli gracz zgubi albo zapomni swoje dane do konta gracza, może odzyskać swoje hasło, klikając link „Nie pamiętam hasła” u dołu okna logowania.

  7.2. Gracz ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem swojego konta. Gracz odpowiada za straty poniesione przez siebie i osoby trzecie wskutek używania konta gracza.

  7.3. Gracz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić spółkę o każdym nieuprawnionym użyciu albo kradzieży konta gracza, a także o każdym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Gracz zgadza się przekazać na żądanie spółki dowody takiej kradzieży albo nieuprawnionego użycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie gracz może ponieść w wyniku użycia — za wiedzą albo bez wiedzy gracza — jego hasła przez osoby trzecie.

  8. DEPONOWANIE I WYPŁACANIE ŚRODKÓW

  8.1. Jeżeli gracz chce uczestniczyć w zawieraniu zakładów albo grach hazardowych za pośrednictwem witryny, musi zdeponować środki pieniężne na swoim koncie.

  8.2. Gracz oświadcza, że:

  8.2.1. żadne środki pieniężne zdeponowane na koncie gracza nie są związane z jakimkolwiek naruszeniem prawa, a w szczególności nie pochodzą z nielegalnej działalności lub nielegalnych źródeł.

  8.2.2. zezwolił na wszystkie płatności dokonywane na swoje konto i nie będzie usiłował wycofać jakiejkolwiek płatności dokonanej na swoje konto lub podejmować działań, które spowodują, że taka płatność zostanie wycofana przez osobę trzecią w celu uniknięcia przewidzianej prawem odpowiedzialności.

  8.3. Spółka nie akceptuje depozytów dokonywanych przez osoby trzecie, w tym m.in. znajomych, krewnych, partnerów bądź małżonków. Depozyty muszą być składane za pośrednictwem rachunku/systemu płatniczego bądź karty kredytowej zarejestrowanych na imię i nazwisko gracza. W przypadku stwierdzenia takiego zdarzenia podczas kontroli bezpieczeństwa wszystkie wygrane ulegną przepadkowi i zostaną przekazane kasynu, a pierwotny depozyt trafi do uprawnionego właściciela rachunku/karty kredytowej.

  8.4. W razie konieczności skorzystania w powyższym celu z usługi przelewu bankowego wszystkie opłaty bankowe ponosi odbiorca.

  8.5. Gracz może używać tylko jednego numeru telefonu w celu przekazywania środków pieniężnych na konto gracza za pośrednictwem usługi płatnych wiadomości SMS. Numer ten należy wskazać w swoim profilu. Na konto gracza trafi jedynie połowa z dodanej sumy. Spółka nie zezwala graczom na zaciąganie pożyczek u operatorów telefonii komórkowej, którzy świadczą tego rodzaju usługi, nawet jeżeli zezwala na to dany operator. Gracz nie może składać depozytów za pośrednictwem wiadomości tekstowych, korzystając z pożyczki. Gracze naruszający tę zasadę zostaną wpisani na czarną listę, a ich konta zostaną zablokowane bez możliwości wypłaty zgromadzonych na nich środków.

  8.6. Nie przyjmujemy wysłanej do nas gotówki. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych lub instytucji finansowych w celu zrealizowania płatności dokonywanych przez lub na rzecz gracza bądź związanych z korzystaniem przez gracza z usług. Gracz wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu takiego zewnętrznego operatora płatności elektronicznych albo instytucji finansowej w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z niniejszym regulaminem.

  8.7. Deponując środki pieniężne, gracz zobowiązuje się, że nie będzie dokonywał ani usiłował dokonywać obciążeń zwrotnych ani nie będzie odrzucał bądź wycofywał dokonanych przez siebie płatności i zwróci spółce koszty wszystkich obciążeń zwrotnych i odrzuconych albo wycofanych płatności i pokryje wszystkie straty poniesione przez spółkę w wyniku tych działań.

  8.8. In case of suspicious or fraudulent payment, including the use of stolen credit cards or any other fraudulent activity (including any charge-back or other reversal of a payment) and including depositing with a purpose of money exchange between payment systems the Company reserves the right to block Your Account, reverse any made pay-out and recover any winnings.We are entitled to inform any relevant authorities or entities (including credit reference agencies) of any payment fraud or other unlawful activity and may employ collection services to recover payments. However, under no circumstances shall the Company be liable for any unauthorized use of credit cards, regardless of whether or not the credit cards were reported stolen.

  8.9. W dowolnym czasie możemy dokonać kompensaty wszelkich zobowiązań, jakie gracz posiada względem nas, z dodatniego stanu środków zgromadzonych na koncie gracza w przypadku ponownego rozliczania zakładów zgodnie z postanowieniami dotyczącymi duplikatów kont, zmowy, oszustwa, nieuczciwej lub przestępczej działalności oraz błędów.

  8.10. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że konto gracza nie jest rachunkiem bankowym i w związku z tym nie podlega ochronie ubezpieczeniowej, gwarancjom, poręczeniom ani innym formom ochrony ze strony systemu bankowego lub innego systemu ubezpieczeniowego. Ponadto od żadnych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie gracza nie nalicza się odsetek.

  8.10.1. You acknowledge and agree that all currencies’ exchange rates, including the bitcoin exchange rate, might change and the Company is not responsible for any exchange rate changes.

  8.11. Warunki płatności dokonywanych za pośrednictwem usługi 1-Сlick. Gracz zgadza się uiścić należności za wszystkie towary i usługi lub inne dodatkowe usługi zamówione za pośrednictwem witryny, jak również pokryć (w razie potrzeby) wszystkie dodatkowe wydatki, w tym m.in. wszystkie możliwe podatki, opłaty itp. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uiszczanie opłat z tytułu korzystania z witryny. Dostawca usług płatniczych jedynie ułatwia dokonywanie płatności w wysokości wskazanej w witrynie i nie odpowiada za pokrycie przez użytkownika witryny wyżej wymienionych dodatkowych kosztów i wydatków. Po kliknięciu przycisku „Zapłać” transakcję uznaje się nieodwołalnie za dokonaną. Po kliknięciu przycisku „Zapłać” gracz akceptuje fakt, że nie przysługuje mu prawo do wycofania płatności ani zgłoszenia takiego żądania. Składając zlecenie za pośrednictwem witryny, gracz potwierdza i oświadcza, że nie narusza przepisów prawa obowiązujących w swoim kraju. Ponadto akceptując niniejsze zasady (lub regulamin), gracz jako posiadacz karty potwierdza, że ma prawo korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem witryny. W przypadku gdy gracz korzysta z oferowanych za pośrednictwem witryny szczególnych usług polegających na prowadzeniu gier hazardowych, oświadcza on, że osiągnął albo przekroczył przewidzianą prawem danego kraju granicę wieku, która pozwala mu na korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem witryny. Rozpoczynając korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem witryny, gracz ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu każdego naruszenia przepisów prawa kraju, na obszarze którego korzysta z usług i potwierdza, że dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione naruszenie przepisów. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem witryny, gracz rozumie i akceptuje fakt, że wszystkie płatności są realizowane przez dostawcę usług płatniczych i nie istnieje żadna przewidziana prawem możliwość unieważnienia transakcji nabycia towarów lub usług ani żadna inna możliwość wycofania płatności. Jeżeli gracz chce zaniechać korzystania z usług w przypadku dalszych zakupów towarów bądź usług albo korzystania z innych funkcji, może tego dokonać za pośrednictwem swojego konta/profilu w witrynie. Dostawca usług płatniczych nie odpowiada za żadne niepowodzenia związane z przetwarzaniem danych dotyczących karty płatniczej gracza ani za odmówienie przez bank autoryzacji płatności dokonywanej z użyciem karty płatniczej. Dostawca usług płatniczych nie odpowiada za jakość, ilość, cenę ani regulamin dotyczący towarów lub usług ani innych funkcjonalności oferowanych graczowi albo nabytych przez niego z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem witryny. W przypadku gdy użytkownik dokonuje płatności za jakiekolwiek towary bądź usługi oferowane za pośrednictwem witryny, jest on przede wszystkim zobowiązany do przestrzegania regulaminu tej witryny. Należy pamiętać, że tylko gracz, jako właściciel karty, ponosi odpowiedzialność za dokonanie płatności za towary i usługi nabyte za pośrednictwem witryny, a także za uiszczenie wszystkich dodatkowych kosztów/opłat, które mogą mieć zastosowanie w przypadku tej płatności. Dostawca usług płatniczych działa jedynie w charakterze strony realizującej płatność w wysokości określonej w witrynie i nie odpowiada za wysokość cen, cenę/sumę łączną. W przypadku gdy gracz nie zgadza się z wyżej wymienionymi postanowieniami albo z innych przyczyn ich nie akceptuje, powinien on przerwać dokonywanie płatności i w razie potrzeby skontaktować się bezpośrednio z administratorem/pomocą techniczną witryny.

  8.12. Dokonując zakupów z wykorzystaniem usługi płatności cyklicznych, gracz upoważnia Joycasino.com do automatycznego obciążania jego karty płatniczej z określoną przez gracza częstotliwością i na określoną przez niego kwotę zgodnie z możliwościami dostępnymi w procesie dokonywania zakupu. Gracz akceptuje fakt, że karta płatnicza wskazana przez niego na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych na rzecz Joycasino.com jest i będzie w przyszłości powiązana z kontem należącym do gracza i że w celu dokonywania płatności cyklicznych gracz będzie utrzymywał stosowną dostępność środków w ramach swojego limitu na karcie kredytowej albo wystarczającą ilość środków pieniężnych na koncie przypisanym do karty debetowej gracza, w zależności od tego, która z powyższych sytuacji ma zastosowanie. Gracz może odwołać dokonywanie płatności cyklicznych, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej Joycasino.com pod adresem [email protected] na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed terminem dokonania kolejnej płatności cyklicznej. Jeżeli gracz zwróci się z prośbą o odwołanie płatności cyklicznych po tym czasie, odwołanie będzie skuteczne w odniesieniu do następnej płatności cyklicznej.

  8.13. Gracz może w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o wypłatę swoich środków pieniężnych z konta gracza, pod warunkiem że:

  8.13.1. wszystkie płatności przekazane na konto gracza zostały potwierdzone jako rozliczone i żadna z nich nie jest przedmiotem obciążenia zwrotnego, albo nie została wycofana albo odwołana w inny sposób.

  8.13.2. wszystkie czynności kontrolne wymienione w pkt 6 powyżej zostały zakończone.

  8.14. W przypadku składania wniosku o wypłatę środków należy wziąć pod uwagę kilka punktów:

  8.14.1. all information in your Profile must be filled out and must contain at least one confirmed phone number;

  8.14.2. środki pieniężne muszą zostać wypłacone z wykorzystaniem metody, za pośrednictwem której zostały zdeponowane.

  8.14.3. Z powodu zapisów regulaminowych MasterCard nie wolno nam zwracać środków na karty kredytowe MasterCard. W związku z tym każdy wniosek o wypłatę środków zdeponowanych z użyciem karty kredytowej MasterCard będzie musiał zostać odrzucony, a środki pieniężne zwrócone za pośrednictwem innej metody płatniczej.

  8.14.4. Jeżeli żądana kwota jest większa niż 1 000 USD (tysiąc dolarów amerykańskich) albo administracja kasyna wszczęła postępowanie wyjaśniające w przypadku oszustwa, konieczne jest przeprowadzenie procedury identyfikacji gracza, który jest zobowiązany przesłać w tym celu kopię albo fotografię cyfrową swoich dokumentów tożsamości, takich jak paszport albo dowód osobisty (strona ze zdjęciem), bądź rachunku za media (nie akceptujemy rachunku za usługi telefonii komórkowej). W przypadku składania depozytu z wykorzystaniem karty płatniczej gracz jest zobowiązany przesłać kopię awersu i rewersu takiej karty. Pierwszych sześć cyfr i ostatnie cztery cyfry numeru karty (należy pamiętać, że jeżeli numery są wytłoczone na karcie, te same numery muszą zostać zakryte zarówno na awersie, jak i rewersie karty) muszą być widoczne, a kod CVV2 musi zostać zakryty.

  8.14.5. When a withdrawal request is made, the player requesting it can not have active bonus rounds (freespins), free bets or risk free bets available to use for sports betting, and not any bets made completely or partially via free bets or risk free bets on sport events that are yet to have their final results announced. In order to complete the money withdrawal you need to play all the active bonus rounds, free bets and risk free bets, or cancel them.

  8.14.6. The maximum amount a player can withdraw within a month is 100,000 USD, except in some particular cases pre-agreed with administration.

  8.15. We reserve the right to withhold a fee of 5% from witdrawal amount in case funds requested to be withdrawn have not been put into play.

  8.15.1. The company allows no more than two payouts per day with no charges applied. If you exceed your daily payout limit, a 10% fee will be deducted from each of the payouts. A payout refers to a sequence of any payout requests with no deposits in between. For example:
  deposit 1 -> payout request 1.1 + payout request 1.2 -> deposit 2 -> payout request 2.1 + payout request 2.2 -> deposit 3 -> deposit 4 -> payout request 3
  In this case, payout requests 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 will be fulfilled with no charges while payout request 3 will be subject to a fee if all payouts are accomplished within one calendar day.

  8.16. If the payout amount is more than 1000 USD/EUR/AUD/CAD, 10000 SEK/NOK/CNY, 50000 RUR, 100000 JPY the company reserves the right to run an additional verification of game transactions in a period of 48 hours.

  8.17.The Company has the right to appoint the payment solution providers to act, receive and/or pay funds on behalf of the Company. You must also note the general conditions of Use E-voucher applying to the Epro solution (v2.2) courtesy of EMP Corp as the Company's payment solution provider in some countries:

  • E-PRO is a payment solution provided by EMP Corp, an E-money agent, based on E-money and E-wallet.
  • E-PRO is an E-Voucher issued by EMP Corp, being resold by First Remit Limited (UK), a registered money service business with Her Majesty's Revenue and Customs certificate number 12679642 & fully authorized by the UK Financial Conduct Authority (FCA) as a payments institution, with reference 622935.
  • E-Pro e-Vouchers resold by First Remit will show in your card statement as "Online Payment".
  • An E-VOUCHER, constituting electronic money, is generated in the event of an intervention by EMP Corp to pay for the services offered on the MERCHANT SITE.
  • If the payment service provider is EMP Corp, the transaction will result in the creation and purchase of electronic money issued by an E-money Issuer, to be used to credit an E-wallet.

  9. ZAWIERANIE ZAKŁADÓW I UDZIAŁ W GRACH

  9.1. Gracz ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności wszystkich danych transakcji przed potwierdzeniem zakładu.

  9.2. Gracz może uzyskać dostęp do historii swoich transakcji, klikając przycisk „Kasa” znajdujący się w witrynie.

  9.3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia w dowolnym momencie i według własnego uznania całości albo części transakcji dokonywanej przez gracza. Transakcję uznaje się za zaakceptowaną po otrzymaniu od nas potwierdzenia. W przypadku gdy gracz nie otrzyma od nas potwierdzenia akceptacji transakcji, powinien skontaktować się z działem pomocy.

  9.4. Gracz może w dowolnym momencie odwołać zakład, wysyłając odpowiedni wniosek do działu pomocy.

  9.5. Odwołanie niepodjętego zakładu jest skuteczne po otrzymaniu od nas potwierdzenia. W przypadku gdy nie otrzymamy i nie rozpatrzymy wniosku o odwołanie zakładu we właściwym czasie, gracz przyjmuje do wiadomości, że zakład pozostaje aktualny i może zostać podjęty.

  10. ZMOWA, OSZUKIWANIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NIEUCZCIWA I PRZESTĘPCZA

  10.1. Podejmowanie niżej wymienionych działań jest zabronione i stanowi istotne naruszenie niniejszego regulaminu:

  10.1.1. Przekazywanie informacji osobom trzecim.

  10.1.2. Wykorzystywanie nieuczciwej przewagi albo wpływu (potocznie zwane oszukiwaniem), w tym wykorzystywanie błędów lub innych luk w naszym oprogramowaniu, korzystanie z automatycznych graczy (zwanych również „botami”) albo wykorzystywanie błędów.

  10.1.3. Podejmowanie nieuczciwych działań w celu uzyskania przewagi, w tym używanie kart kredytowych lub debetowych pochodzących z kradzieży, „sklonowania” albo innego nieuprawnionego źródła jako źródła środków pieniężnych na potrzeby depozytów.

  10.1.4. Udział w jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym praniu brudnych pieniędzy oraz innej działalności wiążącej się z odpowiedzialnością karną.

  10.1.5. Uczestniczenie w zmowie albo próba uczestniczenia w zmowie, a także zamiar bezpośredniego lub pośredniego uczestniczenia w jakiejkolwiek zmowie z innym graczem w odniesieniu do gry oferowanej za pośrednictwem witryny, w której gracz bierze obecnie albo weźmie w przyszłości udział.

  10.2. Wszystkie środki pieniężne otrzymane nieodpłatnie od spółki (bonusy, punkty comp itp.) również nie mogą stać się przedmiotem jakichkolwiek naruszeń.

  10.3. Spółka podejmie wszystkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia zmowie oraz próbom zawarcia zmowy, wykrycia zmowy i uczestniczących w niej graczy oraz zastosowania odpowiednich środków względem tych graczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, jakie gracze mogą ponieść w wyniku istnienia zmowy lub nieuczciwej albo innej niezgodnej z prawem działalności, a wszystkie działania w tym względzie podejmujemy według własnego uznania.

  10.4. W przypadku gdy gracz podejrzewa inną osobę o uczestniczenie w zmowie, oszustwo albo prowadzenie nieuczciwej działalności, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o tym fakcie drogą mailową.

  10.5. W przypadku gdy spółka podejrzewa, że gracz może być zaangażowany w prowadzenie nieuczciwej, niezgodnej z prawem albo nieodpowiedniej działalności, w tym m.in w pranie brudnych pieniędzy albo inne działania niezgodne z niniejszym regulaminem, może niezwłocznie uniemożliwić graczowi dostęp do jego konta/zablokować jego konto. W przypadku zablokowania dostępu do konta/zablokowania konta w takich okolicznościach spółka nie jest zobowiązana do zwrócenia graczowi jakichkolwiek środków znajdujących się na koncie gracza. Spółka może poinformować właściwe organy, innych dostawców usług elektronicznych i banki, instytucje wydające karty kredytowe, dostawców usług płatności elektronicznych i inne instytucje finansowe o tożsamości gracza i jego podejrzanej, nielegalnej, nieuczciwej albo niewłaściwej działalności, a gracz jest zobowiązany w pełni współpracować ze spółką w celu zbadania tej działalności.

  10.6. Gracz jest zobowiązany korzystać z usług wyłącznie w dobrej wierze w odniesieniu do spółki i innych graczy korzystających z tychże usług. W przypadku gdy spółka uzna, że gracz korzysta z usług albo oprogramowania w złej wierze, spółka ma prawo usunąć konto gracza i wszystkie inne konta, jakie gracz może posiadać w spółce, a spółka może zatrzymać wszystkie środki pieniężne na nich się znajdujące. Gracz wyraźnie rezygnuje z jakichkolwiek przyszłych roszczeń przeciwko spółce w tym względzie.

  11. INNA ZABRONIONA DZIAŁALNOŚĆ

  11.1. Gracz nie może używać obelżywego ani agresywnego języka bądź obrazów, nie może przeklinać, dręczyć, zastraszać ani znieważać innych osób, w tym innych graczy, ani zachowywać się w podobny sposób względem pracowników spółki, którzy zajmują się prowadzeniem witryny albo udzielaniem pomocy.

  11.2. Gracz nie może zarzucać witryny nadmiarową ilością danych, doprowadzając w ten sposób do jej nieprawidłowego funkcjonowania ani nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie witryny, w tym (m.in.) poprzez uwolnienie albo rozpowszechnianie wirusów, robaków, bomb logicznych albo im podobnych. Zabrania się przesyłania wielokrotnych zgłoszeń oraz spamu. Gracz nie może ingerować w informacje udostępniane za pośrednictwem witryny, jak również usuwać ich ani zmieniać.

  11.3. Gracz jest zobowiązany do korzystania z witryny wyłącznie w celach rozrywkowych i nie może powielać witryny ani żadnej jej części w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody.

  11.4. Gracz nie może próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do witryny, serwerów, na której przechowywana jest witryna ani żadnego serwera, komputera bądź bazy danych połączonych z witryną. Gracz nie może atakować witryny, korzystając z metody DoS ani żadnej podobnej metody. O każdym przypadku naruszenia tego zapisu powiadomimy odpowiednie organy ochrony porządku publicznego i będziemy z nimi współpracować poprzez przekazanie im danych osobowych gracza. W przypadku takiego naruszenia uprawnienie gracza do korzystania z witryny wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

  11.5. Nie odpowiadamy za żadne straty ani szkody spowodowane atakiem z użyciem metody DoS, wirusów komputerowych albo innego technologicznie szkodliwego materiału, który może zainfekować komputer, oprogramowanie, dane albo inne materiały prawnie chronione gracza, jakie gracz może ponieść wskutek korzystania z witryny albo pobierania materiałów umieszczonych w witrynie albo jakiejkolwiek innej witrynie internetowej powiązanej z niniejszą witryną.

  11.6. Sprzedaż albo przekazywanie kont innym graczom albo celowe przegrywanie żetonów lub partii w celu przekazania żetonów innemu graczowi są zabronione. Celowe przegranie gry albo żetonów ma miejsce, kiedy gracz przegrywa rozdanie albo partię w celu przekazania środków pieniężnych innemu graczowi.

  11.7. The company reserves the right to inspect and audit bets made by player. If any fraudulent actions or those aimed to benefit from website's vulnerabilities are revealed during inspection, the company may decide to restrict the access to the sports betting section as well as temporarily or permanently block the user's account. The decision regarding payouts in such cases is at the company's discretion.

  12. OKRES WAŻNOŚCI I ZAMKNIĘCIE KONTA

  12.1. Do czasu otrzymania przez gracza potwierdzenia zamknięcia konta, gracz ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta od momentu wysłania wiadomości do momentu usunięcia konta przez spółkę.

  12.2. Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłat, dopłat albo kosztów poniesionych przed usunięciem konta gracza. W przypadku zamknięcia albo zawieszenia konta gracz nie otrzyma żadnego zwrotu ani innych środków (np. bonusów, punktów comp itp.) ani nie zostaną one zamienione na środki pieniężne bądź inną formę, a gracz straci dostęp do swojego konta.

  12.3. Po usunięciu konta gracza, z zastrzeżeniem wszystkich praw i obowiązków narosłych przed usunięciem konta, strony nie będą miały względem siebie dalszych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

  12.4 The Company may block or\and terminate Your Account (including your username and password) immediately without notice:

  12.4.1. Jeżeli z jakiegoś powodu zdecyduje się zaniechać świadczenia usług w ogóle albo na rzecz gracza.

  12.4.2. Jeżeli konto gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z kontem, które zostało usunięte.

  12.4.3. Jeżeli konto gracza jest powiązane z istniejącymi zablokowanymi kontami, bez względu na charakter tego powiązania i dane rejestracyjne dotyczące wymienionych kont, albo z każdego innego powodu, jaki uznamy za uzasadniony. O ile nie postanowiono inaczej, z chwilą usunięcia konta gracza środki na nim zgromadzone zostaną zwrócone graczowi w rozsądnym terminie od złożenia stosownego wniosku, z zastrzeżeniem prawa do potrącenia istniejących zobowiązań względem spółki.

  12.4.4. W przypadku gdy gracz będzie usiłował manipulować informacjami dotyczącymi kodu komputerowego albo je sprawdzać, a także gdy będzie uczestniczył w zmowie.

  12.4.5. W przypadku gdy gracz będzie w jakikolwiek sposób manipulował albo usiłował manipulować oprogramowaniem.

  12.4.6. W przypadku gdy gracz dopuści się jakiegokolwiek czynu zabronionego, w tym m.in. usiłowania uzyskania dostępu do witryny z terytorium, na którym uczestnictwo w grach hazardowych jest zabronione.

  12.4.7. W przypadku gdy gracz opublikuje choćby tylko potencjalnie oszczercze, obraźliwe, rasistowskie, krzywdzące albo obsceniczne materiały albo użyje języka o takim charakterze.

  12.5. Jeżeli konto gracza pozostanie nieaktywne przez nieprzerwany okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, konto gracza może zostać usunięte albo zawieszone bez powiadomienia. W przypadku usunięcia konta, postanowienia niniejszego regulaminu przestają obowiązywać automatycznie z dniem usunięcia konta.

  12.6. Nieaktywne konto gracza zostanie usunięte za elektronicznym powiadomieniem (albo próbą powiadomienia) przekazanym z wykorzystaniem danych kontaktowych. W przypadku usunięcia konta z inicjatywy spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamknięcie i usunięcie jest dokonywane na podstawie pkt. 10 („Zmowa, oszustwo oraz działalność nieuczciwa i przestępcza”) albo pkt. 17 („Naruszenie regulaminu”) niniejszego regulaminu, spółka zwróci graczowi środki zdeponowane na koncie gracza. Jeżeli zlokalizowanie gracza nie będzie możliwe, środki finansowe zostaną przekazane odpowiedniemu organowi ds. gier hazardowych albo spółce.

  13. ZMIANA TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE

  13.1. Możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić zakres usług oferowanych za pośrednictwem witryny w celu jej utrzymania.

  14. AWARIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

  14.1. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu albo luki w oprogramowaniu lub awarii sprzętu komputerowego używanego przez nas do prowadzenia witryny podejmiemy niezwłocznie działania mające na celu rozwiązanie problemu. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie systemów informatycznych spowodowane przez urządzenia, których gracz używa, aby uzyskać dostęp do witryny, bądź błędy leżące po stronie dostawcy usług elektronicznych gracza.

  15. BŁĘDY LUB ZANIECHANIA

  15.1. W przypadku zaakceptowania zakładu albo dokonania płatności podczas wystąpienia błędów po stronie spółki (na przykład, spółka przekazuje graczowi nieprawidłowe warunki dotyczące zakładu w wyniku oczywistego błędu albo błędu danych wejściowych albo w wyniku awarii komputera bądź spółka popełnia błąd dotyczący wysokości wygranej/zwrotu dla gracza w wyniku błędnego ręcznego albo automatycznego wprowadzania danych) możliwe jest zajście rożnych sytuacji.

  15.2. Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia, ograniczenia albo unieważnienia każdego zakładu.

  15.3. Jeżeli gracz niesłusznie otrzyma wygraną w wyniku błędu ludzkiego, luki albo błędu w oprogramowaniu albo działania gry bądź oprogramowania w sposób niezgodny z regułami danej gry („błędy”), spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty takiej wygranej, a gracz niezwłocznie poinformuje Spółkę o błędzie i wyraża zgodę na zwrócenie wygranych, które mogły zostać mu wypłacone w wyniku takiego błędu albo pomyłki.

  15.4. Ani my (w tym nasi pracownicy i przedstawiciele), ani nasi kontrahenci i dostawcy nie odpowiadają za żadne straty, w tym utratę wygranych, będących wynikiem błędu popełnionego przez nas albo przez gracza.

  15.5. Spółka ani jej licencjobiorcy, dystrybutorzy, podmioty dominujące, zależne i stowarzyszone oraz ich pracownicy i członkowie kadry kierowniczej nie odpowiadają za żadne straty ani szkody spowodowane w wyniku przechwycenia albo niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych za pośrednictwem sieci internetowej.

  16. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  16.1. Gracz przyjmuje do wiadomości fakt, że decyzja o skorzystaniu z usług oferowanych za pośrednictwem witryny należy do niego i podejmuje on ją dobrowolnie, według własnego uznania i na własne ryzyko.

  16.2. Prowadzimy witrynę z należytą uwagą i wykorzystaniem stosownych umiejętności oraz w sposób opisany w niniejszym regulaminie. Nie składamy żadnych dodatkowych obietnic ani gwarancji dotyczących witryny bądź produktów oferowanych za jej pośrednictwem i niniejszym wyłączamy (w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo) wszystkie dorozumiane gwarancje w tym względzie.

  16.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania ani z żadnego innego tytułu za żadne straty bądź szkody, w tym m.in. utratę danych, zysków, możliwości prowadzenia działalności, okazji biznesowych, wartości firmy albo dobrego imienia, jak również przerwy w prowadzeniu działalności albo inne straty, których nie można obecnie przewidzieć i które wynikają albo są w jakikolwiek sposób związane z użyciem przez gracza dowolnego hiperłącza publikowanego za pośrednictwem witryny. Spółka nie odpowiada za treści umieszczone w witrynach powiązanych z niniejszą witryną albo udostępnianych w ramach oferowanych usług.

  17. NARUSZENIE REGULAMINU

  17.1. Gracz jest zobowiązany w pełni pokryć wszystkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) oraz wszystkie opłaty, które mogą wynikać z naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

  17.2. Gracz zobowiązuje się niezwłocznie i na żądanie zwolnić spółkę, jej kontrahentów oferujących swoje produkty pod marką spółki oraz odpowiednie spółki i ich pracowników oraz członków kadry kierowniczej z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania, zobowiązania, szkody, straty, koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, oraz jakiekolwiek inne opłaty, które mogą wystąpić wskutek:

  17.2.1. Jakiegokolwiek naruszenia przez gracza niniejszego regulaminu.

  17.2.2. Naruszenia przez gracza przepisów prawa albo praw osób trzecich.

  17.2.3. Skorzystania przez gracza z usług albo użycia przez inną osobą korzystającą z usług danych identyfikacyjnych gracza bez względu na to, czy została ona w tym celu upoważniona przez gracza.

  17.2.4. Przyjęcia dowolnej wygranej.

  17.3. W przypadku gdy gracz dopuszcza się znaczącego naruszenia niniejszego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do:

  17.3.1. Poinformowania gracza (korzystając z danych kontaktowych gracza), iż dopuścił się on naruszenia niniejszego regulaminu i zobligowania go do zaprzestania dalszego jego naruszania.

  17.3.2. Zawieszenia konta gracza i uniemożliwienia mu zawierania zakładów i uczestniczenia w grach oferowanych za pośrednictwem witryny.

  17.3.3. Zamknięcia konta gracza za uprzednim zawiadomieniem albo bez niego.

  17.3.4. Wycofania z konta gracza kwoty odpowiadającej wypłatom, bonusom albo wygranym, które gracz otrzymał w wyniku poważnego naruszenia niniejszego regulaminu.

  17.4. Jeżeli gracz dopuszcza się naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu, mamy prawo do zablokowania nazwy użytkownika i hasła.

  18. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  18.1. Zawartość witryny podlega prawu autorskiemu i innym prawom własności przysługującym spółce albo wykonywanym na podstawie licencji otrzymanej od osób trzecich będących właścicielami takich praw. Wszystkie materiały udostępniane do pobrania za pośrednictwem witryny mogą zostać pobrane wyłącznie na pojedynczy komputer osobisty i mogą zostać wydrukowane wyłącznie na potrzeby prywatne i niezwiązane z działalnością handlową.

  18.2. W żadnym wypadku korzystanie z witryny nie jest równoznaczne z udzieleniem któremukolwiek z jej użytkowników jakiejkolwiek części praw własności intelektualnej (tj. praw autorskich, know-how albo znaków towarowych) będących własnością spółki albo osób trzecich.

  18.3. Zabrania się powielenia publikowanych za pośrednictwem witryny nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów oraz innych materiałów mających twórczy charakter.

  18.4. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szkody, koszty i wydatki wynikające z podjęcia jakiejkolwiek zabronionej działalności albo z nią związane. Gracz jest zobowiązany powiadomić spółkę o podjęciu przez jakąkolwiek osobę zabronionej działalności niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat i w miarę możliwości pomóc spółce w działaniach podjętych przez spółkę w związku z informacjami przedstawionymi przez gracza.

  19. PRYWATNE INFORMACJE GRACZA

  19.1. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony danych w odniesieniu do sposobu wykorzystywania przez spółkę prywatnych informacji gracza zebranych podczas odwiedzania przez niego witryny. W związku z tym traktujemy swoje zobowiązania dotyczące sposobu wykorzystywania prywatnych informacji graczy bardzo poważnie. Spółka jest zobowiązana do przetwarzania prywatnych informacji przekazanych przez gracza w ścisłej zgodności ze swoją polityką prywatności.

  19.2. Przekazując nam swoje dane, gracz wyraża zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby opisane w niniejszym regulaminie, na potrzeby administrowania witryną albo w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych.

  19.3. Zgodnie ze swoją polityką spółka nie ujawnia prywatnych informacji osobom trzecim z wyjątkiem swoich pracowników, którzy potrzebują dostępu do danych przekazanych przez graczy w celu świadczenia im usług.

  19.4. Zachowujemy wszystkie kopie naszej korespondencji z graczami (w tym kopie wszystkie wiadomości elektronicznych), aby w pełni archiwizować informacje otrzymane od graczy.

  20. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES W WITRYNIE

  20.1. Spółka używa plików cookies w celu zaoferowania niektórych funkcjonalności za pośrednictwem witryny. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze gracza po uzyskaniu przez niego dostępu do witryny, które pozwalają na jego zidentyfikowanie podczas kolejnych odwiedzin witryny. Więcej informacji na temat usuwania plików cookies i zarządzania nimi można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie albo zablokowanie plików cookies może uniemożliwić graczowi dostęp do niektórych sekcji albo skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem witryny.

  21. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA

  21.1. Jeżeli gracz chce złożyć reklamację dotyczącą witryny, w pierwszej kolejności powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z działem pomocy.

  21.2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu gracz zgadza się, że zapisy serwerów będą stanowiły ostateczne źródło autorytatywne w ustaleniu wyniku reklamacji.

  21.3. Gracz przyjmuje do wiadomości, że o wyniku gier prowadzonych za pośrednictwem witryny decyduje nasz generator liczb losowych, i akceptuje wyniki tych gier. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wynikami gier na komputerze gracza, a wynikami zapisanymi na naszym serwerze, wyniki zapisane na serwerze są wynikami końcowymi i mają moc wiążącą. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami wyświetlanymi na ekranie komputera, a stanem środków na koncie gracza, stan środków zapisany na serwerze spółki uznaje się za stan środków na koncie gracza i uznaje się go za ostateczny i wiążący. Środki pieniężne znajdujące się na koncie gracza w wyniku błędu ludzkiego albo usterki technicznej ulegają przepadkowi.

  22. WYKŁADNIA

  22.1. Oryginalna wersja niniejszego regulaminu została zapisana w języku angielskim, a interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje się na podstawie oryginalnego tekstu angielskiego. W przypadku przekładu regulaminu albo innych dokumentów bądź powiadomień z nim związanych na inny język, wersja angielska tekstu ma znaczenie nadrzędne.

  23. PRZENOSZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

  23.1. Zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia, cedowania lub sublicencjonowania bądź zastawiania niniejszego regulaminu w całości albo w części na rzecz osób trzecich (bez zgody gracza), pod warunkiem że takie przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach albo warunkach, które nie są mniej korzystne dla gracza.

  24. ZDARZENIA NIEZALEŻNE OD NASZEJ WOLI

  24.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, które jest spowodowane czynnikami niezależnymi od jej woli, w tym wypadkami losowymi, działaniami wojennymi, zamieszkami, zakłóceniami w funkcjonowaniu sieci albo świadczeniu usług komunikacji publicznej, sporami zbiorowymi, atakami typu DoS i podobnymi atakami internetowymi, które mogą mieć niekorzystne skutki („siła wyższa”).

  24.2. Wykonywanie naszych zobowiązań uznaje się za zawieszone na czas oddziaływania siły wyższej, a okres czasu wyznaczony na wywiązanie się z tych zobowiązań przedłuża się o czas trwania siły wyższej. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych starań zmierzających do zakończenia działania siły wyższej bądź znalezienia rozwiązania, które pozwoli spółce wywiązywać się ze swoich zobowiązań pomimo oddziaływania siły wyższej.

  25. ZRZECZENIE SIĘ

  25.1. Brak nalegania na ścisłe wykonywanie któregoś z zobowiązań gracza albo nieskorzystanie przez nas z któregokolwiek przysługującego nam prawa albo środka, nie oznacza zrzeczenia się tego prawa albo środka i nie zwalnia gracza z wykonania zobowiązania.

  25.2. Zrzeczenie się prawa w sytuacji niewykonania zobowiązania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa w sytuacji kolejnych przypadków niewykonania zobowiązania. Żadne odstąpienie przez nas od zastosowania któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu nie będzie wiążące, o ile nie poinformujemy wyraźnie o nim gracza na piśmie zgodnie z powyższymi zapisami.

  26. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

  26.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem albo niemożliwe do dochodzenia na drodze prawnej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie albo zapis zostaną w takim zakresie uznane za odrębne od pozostałych warunków i zapisów, które pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W takich przypadkach część uznana za nieważną albo niemożliwą do dochodzenia na drodze prawnej zostanie zmieniona w sposób, który jak najwierniej oddaje naszą pierwotną intencję, zgodny z obowiązującym prawem.

  27. PRAWO WŁAŚCIWE

  27.1. Postanowienia niniejszego regulaminu wykonuje i interpretuje się zgodnie z prawem Antyli Holenderskich, a gracz nieodwołalnie poddaje się, na korzyść spółki, wyłącznej właściwości sądów Antyli Holenderskich na potrzeby rozwiązywania możliwych sporów (w tym roszczeń o zadośćuczynienie albo roszczeń wzajemnych), które mogą wyniknąć w związku ze nawiązaniem, ważnością, trwaniem, interpretacją lub wykonywaniem stosunku prawnego ustanowionego niniejszym regulaminem albo wynikającego z regulaminu w inny sposób.

  28. ODNOŚNIKI

  28.1. Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, które znajdują się poza kontrolą spółki i nie są objęte niniejszym regulaminem. Spółka nie odpowiada za zawartość witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie ani działania bądź zaniechania ich właścicieli jak również za treść ogłoszeń osób trzecich i ofert sponsorskich publikowanych na tych witrynach. Odnośniki do innych witryn internetowych służą wyłącznie celom informacyjnym. Gracz korzysta z tych odnośników na własne ryzyko.

  29. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  29.1. Spółka wynagradza swoich lojalnych i stałych graczy, umożliwiając im uzyskanie punktów („punkty comp”), które gracz może następnie przekazać na swoje konto, uzyskując w ten sposób nieodpłatnie rzeczywiste środki pieniężne pozwalające na zawieranie zakładów i wygrywanie rzeczywistych środków pieniężnych. Od momentu rozpoczęcia gry i zawarcia pierwszego zakładu gracz rozpoczyna gromadzenie punktów dodatkowych.

  29.2. W zależności od liczby zawartych zakładów w różnych grach, podzielonych na kategorie z przypisanym mnożnikiem, gracz otrzymuje określoną liczbę punktów comp:

  • 1/100 — wszystkie gry typu slot;
  • 1/100 — blackjack, poker, wideopoker;
  • 0 — ruletka;
  • 0 — baccarat, Casinowar, reddog.

  Jeżeli, na przykład gracz zagra w grę typu slot, a następnie zawrze zakłady o wartości 100 USD, otrzyma 1 (jeden) punkt comp.

  29.3. W zależności od liczby punktów comp zgromadzonych podczas gry, gracz uzyskuje określony status:

  • Nowicjusz (wymagana liczba punktów comp wynosi od 0 do 10);
  • Stały gracz (wymagana liczba punktów comp wynosi od 10 do 50);
  • VIP (wymagana liczba punktów comp wynosi od 50 do 500);
  • VIP ZŁOTY (wymagana liczba punktów comp wynosi od 500 do 5000);
  • VIP PLATYNOWY (wymagana liczba punktów comp wynosi od 5000 do 25 000);
  • Potentat (wymagana liczba punktów comp wynosi nie mniej niż 25 000).

  29.4. Jeżeli gracz nie potwierdzi swojego adresu poczty elektronicznej, nie będzie miał możliwości zamiany punktów comp na środki pieniężne zgromadzone na swoim koncie.

  29.5. W zależności od statusu gracza spółka oferuje różne kursy wymiany punktów comp.

  USD
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:1
  Stały gracz 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Potentat 25000 – ∞ 8:1
  EUR
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:1
  Stały gracz 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Potentat 25000 – ∞ 8:1
  NOK
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:8
  Stały gracz 10 – 50 12:8
  VIP 50 – 500 11:8
  VIP Gold 500 – 5000 10:8
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:8
  Potentat 25000 – ∞ 8:8
  SEK
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:9
  Stały gracz 10 – 50 12:9
  VIP 50 – 500 11:9
  VIP Gold 500 – 5000 10:9
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:9
  Potentat 25000 – ∞ 8:9
  RUB
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:58
  Stały gracz 10 – 50 12:58
  VIP 50 – 500 11:58
  VIP Gold 500 – 5000 10:58
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:58
  Potentat 25000 – ∞ 8:58
  AUD
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:1
  Stały gracz 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Potentat 25000 – ∞ 8:1
  CAD
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:1
  Stały gracz 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Potentat 25000 – ∞ 8:1
  JPY
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:112
  Stały gracz 10 – 50 12:112
  VIP 50 – 500 11:112
  VIP Gold 500 – 5000 10:112
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:112
  Potentat 25000 – ∞ 8:112
  CNY
  STATUS PUNKTY COMP  
  Nowicjusz 0 – 10 12:7
  Stały gracz 10 – 50 12:7
  VIP 50 – 500 11:7
  VIP Gold 500 – 5000 10:7
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:7
  Potentat 25000 – ∞ 8:7

   

  29.6. Punkty comp zgromadzone przez gracza mogą być użyte jako stawka wejściowa podczas turnieju bądź zamienione w niektórych przypadkach i określonych terminach w ramach ofert promocyjnych na środki pieniężne zapisywane na koncie gracza. Gracz może sprawdzić liczbę dostępnych punktów comp na swoim koncie w sekcji „Profil”.

  29.7. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia z konta gracza wszystkich zgromadzonych punktów comp, które nie zostaną wykorzystane w terminie co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.

  29.8. If the Company believes that a player is abusing or attempting to abuse a lack of the information in Terms and Conditions stated by the Company, comp points or other promotion through such forbidden methods as

  29.8.1. creating new accounts in order to receive welcome bonuses from the Casino;

  29.8.2. creating a number of accounts in order to receive regular gift offers from the Casino on all of the created accounts simultaneously;

  29.8.3. making deposits only to activate paid gift offers on the following pattern: a player makes deposit to activate a gift, player activates the gift, player requests a withdrawal, player receives a withdrawal, player makes bets with bonus money received with the activated gift;

  29.8.4. and other alike attempts to benefit through bonuses, promotions offered by the Company; then

  29.8.5. the Company reserves the right at its sole discretion to deny, withhold or cancel withdrawals, comp-points or other promotion from the player and rescind any policy with respect to the player, either temporarily or permanently, or terminate access to the services and/or block player’s Account. The Company shall be under no obligation to return a player any funds that may be present on any of his/her Accounts or has been lost in the game.

  29.9. Any promotions conducted by the Company shall not be treated as an obligation to the player. The Company takes no responsibility for errors in promo events conducted by third parties, as, for example, game providers. The Company does everything possible to avoid such errors, but takes no responsibility for their occurrence.

  30. BONUSY — PODSUMOWANIE

  Podczas rejestrowania się w naszym kasynie albo w trakcie trwania członkostwa w nim gracz może otrzymywać bonusy i premie. Z otrzymywania wszystkich albo wybranych bonusów można zrezygnować w dowolnym czasie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected], za pośrednictwem naszego czatu albo interfejsu użytkownika na stronie Mój profil. Ważne jest, aby gracz w pełni rozumiał warunki każdej oferty bonusowej, z której korzysta. Niniejsza sekcja zawiera ogólne warunki dotyczące wszystkich bonusów oferowanych w naszym kasynie. Ponadto z każdą ofertą bonusową mogą być związane warunki uzupełniające, które zostaną przekazane z chwilą zaproszenia gracza do skorzystania z danej oferty.

  30.1.1 BONUSY — SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  Poniższe zasady dotyczą wszystkich bonusów. Kiedy bonus znajduje się na koncie gracza:

  Kwota bonusu zasila stan środków bonusowych i nie jest przechowywana razem ze środkami pieniężnymi gracza.

  W przypadku zawarcia przez gracza zakładu, kwota zakładu zostaje odjęta od stanu środków pieniężnych gracza. W przypadku braku środków pieniężnych wpłacana stawka zostaje odjęta od stanu środków bonusowych.

  Wszystkie wygrane gracza powiększają stan jego środków bonusowych i nie podlegają wypłacie do czasu spełnienia przez gracza wymagań dotyczących obrotu danym bonusem.

  Kwota samego bonusu również nie podlega wypłacie do czasu spełnienia przez gracza wymagań dotyczących obrotu danym bonusem. W niektórych przypadkach bonus nie podlega wymianie na środki pieniężne, czyli nigdy nie podlega wypłacie.

  Po spełnieniu przez gracza wymagań dotyczących obrotu bonusem, środki bonusowe powiązane z aktywnym bonusem powiększają stan środków pieniężnych i podlegają wypłacie w dowolnym momencie.

  Zawarcie nie każdego zakładu, w tym na przykład zakładu związanego z małym ryzykiem, np. gra w ruletkę, przyczynia się do spełnienia wymogów dotyczących obrotu bonusem. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

  Należy zapoznać się ze wszystkimi niżej wymienionymi warunkami dotyczącymi bonusów.

  O ile nie określono inaczej, w przypadku jednego konkretnego wydarzenia dopuszcza się przyznanie tylko jednego bonusu, a na koncie gracza w danym czasie tylko jeden bonus może być aktywny.

  30.1.2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I STAN ŚRODKÓW BONUSOWYCH GRACZA

  Przez bonus rozumie się „darmowy zakład” nie posiadający równowartości pieniężnej. W żadnym wypadku nie dopuszcza się możliwości wyboru równowartości w środkach pieniężnych, zamiany, przekazania ani scedowania bonusu w sposób inny niż określono w niniejszych warunkach.

  Przyznany graczowi bonus powiększa stan środków bonusowych na koncie gracza.

  Gracz nie może wypłacać żadnych kwot, które pomniejszyłyby stan środków bonusowych. W przypadku zdeponowania własnych środków pieniężnych przez gracza, powiększają one stan środków pieniężnych przypisanych do jego konta. Gracz może wypłacić dowolną ilość środków pieniężnych, pomniejszając w ten sposób stan środków pieniężnych przypisanych do jego konta, ale wtedy przepadkowi ulegną zgromadzone przez niego środki bonusowe. Ważna informacja: zgłaszając żądanie wypłaty, gracz automatycznie wyraża zgodę na przepadnięcie środków bonusowych. Nawet w przypadku unieważnienia żądania przez nasz dział finansowy (np. w wyniku kontroli oszustw itp.) pobrany bonus nie zostaje przywrócony.

  30.1.3 ZAWIERANIE ZAKŁADÓW I WYPŁACANIE ŚRODKÓW W PRZYPADKU POSIADANIA BONUSU

  Środki pieniężne zdeponowane przez gracza zostaną wykorzystane do zawierania zakładów za pośrednictwem witryny. Tylko w przypadku braku środków pieniężnych na koncie gracza wpłacana stawka zostanie automatycznie pokryta ze stanu środków bonusowych. Jeśli gracz posiada aktywny bonus, wszystkie jego wygrane powiększają stan środków bonusowych i podlegają wypłacie tylko w przypadku spełnienia przez gracza wymagań dotyczących obrotu bonusem.

  Należy pamiętać, że jeżeli gracz zdecyduje się na otrzymywanie od nas bonusów i uzyska z takich bonusów wygraną o wartości przekraczającej pięć tysięcy dolarów, a następnie zażąda wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wypłaty do kwoty pięciu tysięcy dolarów w dowolnym okresie 7 dni. Pozostała kwota powiększa stan środków pieniężnych przypisanych do konta gracza.

  Dokonanie każdej wypłaty jest uzależnione od spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków i zweryfikowania wszystkich wymaganych dokumentów tożsamości.

  W przypadku spełnienia przez gracza wymagań dotyczących obrotu aktywnym bonusem, środki bonusowe związane z aktywnym bonusem (zgromadzone wygrane albo pozostałe środki bonusowe) powiększają stan środków pieniężnych i podlegają wypłacie.

  NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE w przypadku wypłacenia przez gracza środków pieniężnych przed spełnieniem wymagań dotyczących obrotu bonusem, wszystkie środki bonusowe i zgromadzone wygrane ulegają przepadkowi.

  Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy stan środków bonusowych osiągnie w dowolnym momencie poziom 0 (zero), bonusy uznaje się za umorzone i nie podlegają one dłużej wymaganiom dotyczącym obrotu bonusem.

  If the bet you've made is lost and the current bonus balance goes down to zero, the bonus is cancelled automatically. All bets which haven't played and have been made from the balance of the cancelled bonus will be lost, including bets made on sports.

  30.1.4 RODZAJE BONUSÓW

  Warunki konkretnego bonusu określają, czy bonus podlega wypłacie. Bonusy podlegające wypłacie to bonusy, które wraz ze zgromadzonymi wygranymi powiększają stan środków pieniężnych po spełnieniu wymagań dotyczących obrotu bonusem. Bonusy niepodlegające wypłacie to bonusy, które nigdy nie powiększają stanu środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych wygranych, które powiększają stan środków pieniężnych po spełnieniu wymagań dotyczących obrotu bonusem).

  30.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBROTU BONUSEM

  Przez wymagania dotyczące obrotu bonusem rozumie się całkowitą wartość zakładów, które muszą zostać zawarte zanim bonus i wszystkie zgromadzone wygrane powiększą stan środków pieniężnych gracza i będą podlegały wypłacie. Wymagania dotyczące obrotu bonusem są podane w warunkach dotyczących danego bonusu i wyraża się je jako wielokrotność kwoty bonusu albo bonusu powiększonego o kwotę depozytu. Wymagania dotyczące obrotu bonusem określa się w warunkach dotyczących konkretnego bonusu. Zawarcie nie każdego zakładu wpływa na spełnienie wymagań dotyczących obrotu bonusem. Zakłady zawierane w odniesieniu do gry Blackjack, Ruletkę, gier na automatach wrzutowych (Heads or Better, Dice Twister itp.) wideopokera (Jacks or Better, Aces and Faces itp.), Baccarat, Casino Hold'em, 2 Ways Royal, Craps i Sic Bo stanowią 5% rzeczywistego wkładu w spełnienie wymagań dotyczących obrotu bonusem. Większość gier typu slot stanowi 100% wkładu. Wskaźniki te mogą okresowo ulegać zmianie, dlatego zalecamy graczom, aby każdorazowo kontaktowali się z naszym zespołem w celu uzyskania informacji na temat wysokości wkładu dla niektórych gier.

  Procent zakładów, które przyczyniają się do spełniania wymagań dotyczących obrotu bonusem, może różnić się w zależności od oferty bonusowej, ale informacje na ten temat są zawarte w konkretnej ofercie. Gracz jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi obrotu bonusem dołączonymi do każdej oferty.

  Partial or complete cashback of funds used to make bets on sports is not fully taken into account when the bonus is wagered. If the bet has been made on sports or another event which ends after the bonus expires, as a result the winning on this bet:
  a) will be credited on your cash balance, if the bonus used to make this bet has been already wagered;
  b) won't be credited on cash and/or bonus balance if the bonus used to make this bet has been cancelled for any reason.

  The 20% maximum bonus wagering rule does not apply to sports betting. It means that the maximum amount you can wager is limited only by the maximum available bet size which is indicated in the bonus wagering rules.

  If a bet made on sports is bigger than the player’s account balance, including any bonus which is currently being wagered, then this bet will not be taken into account.

  30.1.6 WIELOKROTNE BONUSY NA POJEDYNCZYM KONCIE

  Nie można skorzystać z więcej niż jednego bonusu jednocześnie. Kiedy najwcześniej przyznany bonus zostanie „zrealizowany” albo „unieważniony” (wyjaśnienie znaczenia tych terminów znajduje się w punkcie poniżej), kolejny pod względem terminu przyznania zostaje aktywowany.

  Realizacja każdego bonusu odbywa się w czterech następujących etapach:

  Aktywny — bonus, z którego gracz zaczął korzystać, ale dla którego nie spełnił jeszcze wymagań dotyczących obrotu bonusem. Gdy na koncie gracza znajduje się aktywny bonus, gracz nie może wypłacać żadnych środków bonusowych ani wygranych.

  Oczekuje — drugi lub kolejny bonus na koncie gracza, z którego gracz nie zaczął jeszcze korzystać. Bonus o statusie „oczekuje” nie podlega wypłacie.

  Zrealizowany — bonus, w stosunku do którego zostały spełnione wymagania dotyczące obrotu. Środki bonusowe oraz wszystkie zgromadzone wygrane automatycznie powiększają stan środków pieniężnych na koncie gracza i podlegają wypłacie.

  Unieważniony — bonus posiadający status „aktywny” lub „oczekuje” może zostać unieważniony i odjęty od stanu środków bonusowych jeżeli: (a) gracz nie spełnił wymagań dotyczących obrotu bonusem w określonym terminie; albo (b) gracz zdecydował się wypłacić środki pieniężne ze swojego konta przed spełnieniem wymagań dotyczących obrotu bonusem; albo (c) gracz naruszył postanowienia niniejszej umowy lub warunki promocji.

  W przypadku unieważnienia bonusu stan środków bonusowych zostanie wyzerowany, a gracz nie będzie posiadał żadnych zobowiązań w odniesieniu do unieważnionego bonusu.

  30.1.7 NARUSZENIE WARUNKÓW PROMOCJI

  Kasyno zastrzega sobie prawo do sprawdzania dokumentacji i dzienników transakcji z dowolnego powodu. Jeżeli w trakcie takiej kontroli okaże się, że gracz stosuje strategie, które według uznania kasyna są niedozwolone, kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia prawa gracza do takiej promocji.

  Jeżeli kasyno uzyska informacje o tym, że gracz przyjął bonus albo ofertę promocyjną z wyłącznym zamiarem uzyskania dodatniej wartości oczekiwanej z bonusu poprzez stosowanie znanych praktyk mających na celu uzyskanie środków pieniężnych z tego bonusu, kasyno podejmie wówczas niżej wymienione działania i wykluczy gracza z bieżącej i przyszłych akcji promocyjnych.

  Dla jasności, kasyno zidentyfikowało poszczególne praktyki stanowiące naruszenie zasad związanych z przyznawaniem bonusów:

  Zawieranie przez gracza zakładów charakteryzujących się minimalną możliwością uzyskania wygranej lub jej brakiem z wyłącznym zamiarem zwiększenia obrotu bonusem przy minimalnej szansie wygranej/przegranej zostanie uznane za korzystanie z technik przewagi matematycznej (advantage play) i będzie skutkować natychmiastowym przepadkiem na rzecz Kasyna bonusu, wygranych uzyskanych dzięki bonusowi oraz pozostałych środków pieniężnych. Wyrazistym przykładem stosowania takiej techniki byłoby jednoczesne stawianie na czarne i czerwone pola w ruletce, albo obstawienie większości liczb na stole. Powyższe przykłady nie wyczerpują jednak wszystkich technik: każdy zakład zawarty z oczywistym zamiarem osiągnięcia wysokiego wolumenu przy minimalnej szansie wygranej będzie traktowany jako naruszenie zasad oferty.

  Zawieranie przez gracza wysokich zakładów w pojedynczej partii (wyższe niż 5 dolarów) z wyłącznym zamiarem znacznego zwiększenia stanu swoich środków bonusowych, a następnie znaczące obniżenie wartości zakładów (mniej niż połowa) mimo braku wyraźnego zmniejszenia stanu posiadanych środków zostanie uznane za stosowanie nietypowych i pozwalających uzyskać przewagę systemów zawierania zakładów. W takich przypadkach mogą zostać podjęte niżej wymienione działania, ale każde takie zdarzenie będzie traktowane indywidualnie. Zdecydowanie odradzamy stosowania tego typu praktyk.

  Połączenie powyższego: KAŻDY gracz, w przypadku którego zostanie stwierdzone stosowanie strategii polegającej na zawieraniu zakładów o wysokiej wartości w odniesieniu do dowolnej gry posiadającej określoną wagę bonusu obniżoną do nie więcej niż 30%, a następnie zawieraniu zakładów o wartości mniejszej niż wynosi ich bieżąca średnia przy jednoczesnej zmianie gry na grę o wyższej wadze, zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany i zostaną wobec niego podjęte wszystkie niżej wymienione działania.

  Ważna informacja: aby zapobiec obarczonemu wysokim ryzykiem wykorzystywaniu środków bonusowych w celu zawierania zakładów, wartość żadnego zawartego zakładu nie powinna przekroczyć równowartości 20% pierwotnej kwoty aktywnego bonusu. Jeżeli podczas zawierania zakładu z wykorzystaniem środków bonusowych gracz wykorzysta więcej niż 20% pierwotnej kwoty aktywnego bonusu, w świetle wymagań związanych z obrotem środkami bonusowymi uznaje się, że gracz wykorzystał jedynie 20% pierwotnej kwoty aktywnego bonusu.

  Kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub wycofania wszystkich bonusów i wygranych, które uzna za osiągnięte wskutek niedozwolonego użycia systemu. Konta graczy dopuszczających się naruszeń mogą zostać niezwłocznie zamknięte.

  Gracze, w przypadku których zostaną stwierdzone naruszenia ofert bonusowych, mogą zostać pozbawieni prawa do otrzymywania bonusów w przyszłości.

  Gracz jest ZOBOWIĄZANY do podania aktualnego numeru telefonu podczas swojej rejestracji, ponieważ przedstawiciele kasyna mogą chcieć się z nim skontaktować w celu potwierdzenia tożsamości. Jeśli próby skontaktowania się z graczem za pośrednictwem podanego numeru nie powiodą się, wszystkie wygrane osiągnięte w wyniku skorzystania z oferty bonusowej mogą ulec przepadkowi, a konto może zostać zamknięte.

  Kasyno zastrzega sobie prawo do zmiany warunków każdej promocyjnej oferty bonusowej w dowolnym momencie, a gracz jest zobowiązany do okresowego sprawdzania zmian i uaktualnień.

  31. DATA PROTECTION POLICY

  This Policy contains provisions applicable to this website of the Company. The controller and the processor of the personal data of the users on this website is the company Darklace Ltd. (hereinafter referred to as the "Company" or "We"), whose office is located at: 79 Spyrou Kyprianou Ave, Protopapas Bldg, office 201, 2nd floor, 3076, Limassol, Cyprus, operating under the license of the Pomadorro N.V., whose office is located at: E-Commerce Park Vredenberg, Curacao.

  Personal data subjects are visitors of this website and/ or persons who use the functionality of this website (hereinafter referred to as "Users" or "You").

  «The Company» and «the User» are together referred to as «Parties», and «the Party» when being mentioned separately.

  This Policy explains how we use and protect any personal data we collect about this website`s users.

  We comply with the principles established by the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), namely, personal data:

  • are processed legally, honestly and "transparently" by us;
  • are collected for certain, explicit and legitimate purposes and are not processed further in a way that is incompatible with these purposes ("purposes limitation");
  • are adequate, appropriate and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed ("data minimization");
  • are accurate and, if necessary, updated; every reasonable step should be taken to ensure that personal data which were inaccurate, taking into account the purposes for which they were processed, were erased or corrected without delay ("accuracy");
  • are stored in a form that allows identification of users no longer than it is necessary for the purposes for which personal data are processed; ("limitation of storage");
  • are processed in a way that provides proper protection of personal data, including protection from unauthorized or illegal processing, as well as from accidental loss, destruction or damage using appropriate technical or organizational measures ("integrity and confidentiality").

   

  Personal data which are collected and processed by the Company in respect to users: name, surname, patronymic, address of residence and contact information, valid e-mail address, place of residence, relevant payment information, login (username). The company for the purpose of identifying the user`s personality has the right to request a scan-copy of his passport. All data which are provided by You must be correct and valid. You are solely responsible for the accuracy, completeness and correctness of the data which You provide.

  How we will use Your personal information. We use Your personal data to identify the user`s identity when registering on our website, to identify You for the correctness of making payments from the user to the Company and from the Company to the user. We use Your payment details (such as the name of the cardholder, the credit card number and the expiration date of the card) for the purpose of providing You with services on our website.

  We use Your personal data for such main purposes: to provide You with our services; to maintain Your account and records; to communicate with You in the frame of the provision of our services; to provide answers to Your questions and comments; to monitor the dynamics and levels of use of our website and the quality of our services; to determine the interest in our services; to improve the quality of our services and our website; to notify You about our special offers and services that may be interesting for You; to determine Your experience on our website; to transfer You the winnings (if there are appropriate grounds for such an action); to receive information from You, including by conducting surveys; for the resolution of disputes; for charging fees (if there are appropriate grounds); to eliminate problems and errors on our website; to prevent potentially prohibited or illegal activities; to ensure compliance with the our Terms&Conditions and all our Policies placed on this website.

  Disclosure of your personal data. Your personal data may be disclosed (transferred) by the Company to any of our affiliated companies or any business partners (regardless of their territorial location) for the purposes described above in this Policy. We guarantee that such companies are aware of the correctness of personal data processing according to the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), and comply with the provisions of this regulatory enactment.

  We and the above-mentioned companies may from time to time involve third parties for the processing of Your personal data for the purposes indicated above, provided that such processing will be governed by contractual arrangements in the form prescribed by law. Your personal data may also be disclosed to the appropriate governmental, regulatory or executive body in case it is prescribed or permitted by law.

  31.1. Rights and obligations of the Parties.

  31.1.1. The User's Rights:

  • to ask the Company for correction or erasure of the User`s personal data or to provide the Company with an objection for such a processing;
  • to provide the User `s personal data being incomplete to the Company (subject to the provision of an additional statement explaining the reasons);
  • to set the data processing restriction if one of the following conditions is met:

  1) the accuracy of personal data is being disputed by You during a period that allows the Company to verify the accuracy of Your personal data;
  2) processing is illegal, and You oppose the erasure of personal data and instead requires the restriction of their use;
  3) the Company no longer need Your personal data for processing purposes, but they are required by You to establish, implement or protect Your legal requirements;
  4) You objected to the processing of Your personal data before checking the legal grounds for processing such data by the Company;

  • to request and receive personal data about You (that were provided by You to the Company) in a structured, commonly used and machine-readable format (by forming the corresponding request) and to transfer this data to another controller without any interference from the Company;
  • to be informed whether the Company store information about You;
  • to request from the Company the exact purpose (s) of processing Your personal data and information about categories of your personal data that are being processed by the Company;
  • to request access to Your personal data which the Company stores;
  • to request the estimated period during which Your personal data will be stored by the Company, and if it is not possible, the criteria according to which the period of storage of such data is determined;
  • to file the objection with the Office of the Commissioner for Personal Data Protection of Cyprus if You believe that the Company has violated the applicable data protection legislation against You.

   31.1.2. The User's Obligations:

  • to provide Your accurate and true personal data in full volume, in accordance with the Terms&Conditions placed on this website and this Policy;
  • to provide the Company promptly with Your updated personal data by means specified in section "Access, correction, erasure and deletion of data" of this Policy, if any of Your personal data were changed;
  • to notify the Company promptly about the fact of an unauthorized receipt of Your personal data by a third party if You became aware of such a fact;
  • to notify the Company about any disagreements with any of the purposes of data processing or if You wish the Company to terminate the processing of Your personal data via sending a corresponding message.
  • The User is fully aware that sending a notice of disagreement with any of the purposes of personal data processing and/ or of intention to stop processing of his personal data being made by the Company shall be the legal ground for the termination of any relationships between the Parties within the Terms&Conditions placed on this website.

   You are solely responsible for the veracity, accuracy and timeliness of Your personal data being provided to the Company.

   31.1.3. The Company`s Rights:

  • to terminate any and all contractual relationships (stipulated by the Terms&Conditions posted on the Company's website) with You in case of non-provision of Your consent to the Company for processing of Your personal data for the purposes specified in this Policy;
  • to amend this Policy unilaterally without receiving any prior approval for such amendments from You.
  • 31.1.4. The Company`s Obligations:

  • The Company is obliged to report any correction or erasure of personal data, or restriction of the processing of the User`s personal data to every third party to whom the User`s personal data have been disclosed by the Company for any of data processing purposes established by this Policy, unless this proves impossible or involves disproportionate effort for the Company;
  • to inform You about the recipients of Your personal data (third parties), if a relevant request has been received from You;
  • to provide You with Your personal data (being stored by the Company) in a structured, commonly used and machine-readable format if a relevant request has been filed by You;
  • to notify the supervisory authority about a User`s personal data breach not later than in 72 hours after becoming aware of such a fact. Where the notification to the supervisory authority is not made within 72 hours, it shall be accompanied by reasons for the delay.
  • to notify immediately the User about the fact of his/her personal data breach if such a breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the User.
  • The parties also have all rights and obligations provided by the General Data Protection Regulation.

   The time period of storing Your personal data by the Company extends for the entire period of the duration of relationships between the parties provided by the Terms&Conditions placed on the Company's website as well as for the next three years after the termination of the Parties` relationships (to resolve possible disputable issues).

   31.2. Legal protection.

   The Сompany must comply with the Law on the Processing of Personal Data (Protection of the Individual), no. 138(I)/2001 dated November 23, 2001, as amended; with General Information Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) and Electronic Communications Privacy Directive (Directive 2002/58 / EC) as amended by Directive 2009/136 / EC.

   31.3. Access to, correction, erasure and deletion of data.

   If You wish to view any personal data that we store about You or if You want to make any changes to Your personal data or delete them; or if You wish to receive information on how Your personal data are used by the Company, how we ensure the confidentiality of Your personal data, You can submit a request. You must submit such a request to the Company in writing. The request must contain Your name, address and description of the information which You wish to receive, correct or delete. The request can be submitted by You via e-mail [email protected] or via the air mail at the address: Darklace Ltd., 79 Spyrou Kyprianou Ave, Protopapas Bldg, office 201, 2nd floor, 3076, Limassol, Cyprus.

   In order to maintain confidentiality, when submitting the request, You also need to submit a confirmation of Your identity. For this purpose, You need to attach a copy of Your passport to a request.

   We reserve the right to charge reasonable fees for duplicate requests, requests for additional copies of the same data and/ or requests which are considered obviously unreasonable or excessive. We can also refuse to provide answers on requests which we consider to be obviously unreasonable or excessive.

   31.4. Cookies, tags and other identifiers (“Cookies”)

   Cookies are text files placed on Your computer or mobile device to collect standard internet log information and User`s behavior information. Our website creates Cookies for each session when You visit it. We use Cookies:

  • to ensure that any selections You make on our website are adequately recorded;
  •  

  • for analysis of the traffic on our website, so as to allow us to make suitable improvements.
  • Please be aware that it is not possible to use this website without Cookies. If additional information about the Company’s use of Cookies is required, please get in touch with us.

  • maxum150183 has just collected 3 wins in a row in Cazino Zeppelin
  • maxum150183 has just collected 5 wins in a row in Cazino Zeppelin
  • admiraltey przed chwilą wygrał EUR 104.00 i Neon Rush
  • krokodil222 przed chwilą wygrał EUR 88.32 i Valley of the Gods
  • nolife przed chwilą wygrał EUR 328.70 i Book of Dead
  • dobrohot37 przed chwilą wygrał EUR 100.00 i FIFA18
  • slavusu has just collected Make a deposit
  • dobrohot37 przed chwilą wygrał EUR 100.00 i FIFA18
  • dobrohot37 przed chwilą wygrał EUR 100.00 i FIFA18
  • rozhdestv0 has just collected Make a deposit
  • potty has just reached new status Novice
  • tirrah przed chwilą wygrał EUR 163.06 i FIFA18
  • slavusu has just reached new status Novice
  • joncazino11 has just collected 500 wins in Valley of the Gods
  • rozhdestv0 has just reached new status Novice
  • zalupa596 has just reached new status VIP Silver
  • dobrohot37 przed chwilą wygrał EUR 229.04 i FIFA18
  • dashka01 has just collected x20 win in Razor Shark
  • dashka01 has just collected x50 win in Razor Shark
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 293.77 i Valley of the Gods
  • deponishe has just reached new status VIP Silver
  • malvinad14 has just reached new status Novice
  • 114145 has just collected 4 wins in a row in Big Bad Wolf
  • meverik212 przed chwilą wygrał EUR 76.18 i Vikings Unleashed Megaways
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 149.96 i Valley of the Gods
  • 114145 has just collected x20 win in Big Bad Wolf
  • fanika86 has just collected x20 win in The Wild Chase
  • z6k6t6 has just reached new status Novice
  • fanika86 has just collected 3 wins in a row in The Wild Chase
  • tirrah przed chwilą wygrał EUR 82.43 i FIFA18
  • gnb20 has just collected 200 wins in Valley of the Gods
  • vectorvekt has just collected Make a deposit
  • dashka01 has just collected 4 wins in a row in Razor Shark
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 165.37 i Valley of the Gods
  • lynchik97 przed chwilą wygrał EUR 69.97 i Live Roulette
  • evgsan has just collected 500 wins in Fruit Shop
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 557.89 i Valley of the Gods
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 70.87 i Valley of the Gods
  • dondoko0415 przed chwilą wygrał EUR 179.77 i Reactoonz
  • vectorvekt has just reached new status Novice
  • svladimir37 has just collected Make a deposit
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 299.93 i Fat Santa
  • gnb20 przed chwilą wygrał EUR 89.87 i Fat Santa
  • 114145 has just collected x40 win in Big Bad Wolf
  • svladimir37 has just reached new status Novice
  • tirrah przed chwilą wygrał EUR 333.83 i FIFA18
  • dashka01 has just collected 100 wins a day in Razor Shark
  • julipanda has just reached new status VIP Silver
  • 007wolf007 has just reached new status VIP Silver
  • 114145 has just collected 100 wins a day in Big Bad Wolf
  Live Help