Regler och villkor

1. INTRODUKTION:

1.1. Genom att använda och/eller besöka vilken del som helst av Joycasino.com (hädanefter kallat Webbplatsen) eller genom att registrera ett konto på Webbplatsen, godkänner du att förbinda dig till: villkoren, integritetspolicyn, samtliga spelregler, samtliga villkor beträffande kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som då och då erbjuds på Webbplatsen. Samtliga villkor som anges ovan kallas sammantaget för Villkoren. Vänligen läs Villkoren noggrant innan du godkänner dem. Om du inte godkänner att förbindas av Villkoren ska du inte registrera något konto eller fortsätta att använda Webbplatsen. Om du fortsätter att använda Webbplatsen utgör det ditt godkännande av Villkoren. Villkoren gäller från och med den 1 november 2012.

ALLMÄNNA VILLKOR

2. PARTER

2.1. Den här webbplatsen drivs av Darklace Ltd., Arch. Makaroiu III, 135, EMELLE BUILDING, 4th floor, 3021 Limassol, Cypern, under licens från Pomadorro N.V., moderbolaget som helt äger Darklace Ltd. Pomadorro N.V., ett företag baserat i Curacao, Nederländska Antillerna (Pomadorro N.V. E-Commerce Park Vredenberg/Landhuis Groot Kwartier Groot Kwarierweg 12, Curacao, +442088167903), som är fullständigt licensierat och regleras av det landets lagar. Referenser i Villkoren till oss, vår, vi eller företaget innebär referenser till det relevanta företaget som du ingår ett avtal med, såsom anges ovan. Samtliga frågor skickas till sv_support@joycasino.com.

3. VILLKORSÄNDRINGAR

3.1. Företaget förbehåller sig rätten att komplettera, modifiera, uppdatera och ändra vilket som helst av Villkoren av ett antal olika skäl, bland annat kommersiella, jurdiska (för att efterleva nya lagar eller bestämmelser) och kundtjänstbaserade sådana. De senaste Villkoren och datumet för ikraftträdande finns tillgängliga på Webbplatsen. Vi meddelar spelarna om eventuella kompletteringar, modifieringar och ändringar genom att publicera den nya versionen av Villkoren på Webbplatsen. Det åligger spelarens ansvar att se till att hålla sig uppdaterad om de aktuella Villkoren och Företaget råder spelarna att regelbundet kontrollera om det har skett några uppdateringar. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera Webbplatsen, tjänsterna och programvaran och/eller ändra systemkraven som är nödvändiga för att få tillgång till och använda tjänsterna.

3.2. Om du inte godkänner någon av änringarna kan du antingen välja att sluta använda Webbplatsen och/eller stänga ditt konto genom att följa paragraf 12 i Villkoren. Om du fortsätter att använda någon del av Webbplatsen efter datumet som anges som datum för ikraftträdande för Villkoren anses du acceptera och godkänna de reviderade Villkoren, inklusive (för att undvika tvivel) samtliga tillägg, borttg, ersättningar eller andra ändringar beträffande Företagets identitet i paragraf 2.1 i Villkoren, vare sig du har eller inte har upptäckt eller läst de reviderade Villkoren.

4. RÄTTSLIGA KRAV

4.1. Ingen person under 18 år eller åldern för rätt att ingå avtal beträffande aktiviteterna som ingår i tjänsterna enligt lagstiftningen i vilken som helst jurisdiktion, vilken som än är högre (laglig ålder), får under några som helst omständigheter använda tjänsterna, och samtliga personer som inte har laglig ålder och ändå använder tjänsterna bryter mot dessa Villkor. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära åldersbevis för att säkerställa att personer som inte innehar laglig ålder inte använder tjänsterna. Företaget kan komma att stänga spelarens konto och utesluta personen ifråga från att använda tjänsterna om åldersbevise inte uppvisas eller om Företaget misstänker att en person som använder tjänsterna inte innehar laglig ålder.

4.2. Internetspelande kan vara olagligt inom vissa jurisdiktioner. Du förstår och godkänner att Företaget inte kan bistå dig med några som helst juridiska råd eller garantier vad beträffar din användning av Tjänsterna och att Företaget inte gör några som helst utfästelser vad gäller Tjänsternas laglighet inom din jurisdiktion. Användning av tjänsterna på Webbplatsen sker efter ditt eget val, gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för att säkerställa huruvida detta är lagligt inom din jurisdiktion.

4.3. Företaget avser inte att främja att du bryter mot tillämpliga lagar. Du intygar, garanterar och godkänner att säkerställa att in användning av Webbplatsens tjänster efterleva samtliga tillämpliga lagar, stadgar och bestämmelser. Företaget bär inget ansvar för någon som helst olaglig eller icke-auktoriserad användning av Webbplatsens tjänster som du bedriver.

4.4 Företaget förbjuder konton att öppnas av, att insättningar görs och används av kunder som bor i Förenta Staterna, Spanien, Italien, Frankrike, Storbritannien, Ukraina, Turkiet, Portugal, Tyskland och Ungern. Denna lista av lagområden kan komma att ändras av företaget då och då utan notifikation. Du accepterar att du inte får öppna ett konto eller försöka använda ditt konto om du är bosatt i något av de nämnda länderna, annars kommer ditt konto att stängas. Företaget kan när som helst ta ett beslut kring insättningar eller uttag eller några andra pengar på blockerade konton.

4.5. Du är fullständigt ansvarig för samtliga tillämpliga skatter och avgifter som genereras av intäkter från din användning av Webbplatsen. Om vinster är beskattningsbara i din jurisdiktion måste du föra bok över och rapportera vinsterna till tillämpliga myndigheter.

5. ÖPPNA KONTO

5.1. För att öppna ett konto (Ditt konto) för att kunna använda Webbplatsens tjänster ska du ange din e-postadress, välja ett lösenord och fylla i informationen som krävs för att slutföra registreringen genom att tillhandahålla oss din personliga information, inklusive ditt namn, födelsedatum och telefonnummer.

5.2. Det namn du anger på Ditt konto måste överensstämma med ditt riktiga, juridiska namn och identitet. Företaget förbehåller sig rätten att i syfte att verifiera din identitet när som helst begära tillfredsställande identitetsbevis (inklusive, men inte begränsat till, kopior av giltigt pass/ID-kort och/eller eventuella betalkort som använts). Underlåtenhet att tillhandahålla dessa dokument kan leda till att kontot stängs.

5.3. Du intygar att du har tillhandahållit korrekt, fullständig och riktig informtion om dig själv vid registreringen och upprätthåller korrektheten i din information genom att omgående uppdatera all registreringsinformation som kan ha ändrats. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att kontot stängs, begränsas eller töms på samtliga transaktioner (bonusar, vinster).

5.4. I händelse av att du har frågor eller om du stöter på problem under registreringen kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till sv_support@joycasino.com.

5.5. Du får endast öppna ett enda konto på webbplatsen. I samtliga fall kommer endast ett konto per kund, per hushåll, per adress, per delad dator och per delad IP-adress, att tillåtas att registreras och använda kasinot. Eventuella andra konton som du registrerar på webbplatsen anses vara dubblettkonton. Du är förpliktigad att informera Företaget att du önskar att skapa ett nytt konto om du har någon anledning inte kan använda dig utav den första email du registrerat dig med samt få tillåtelse av kasinot innan du skapar ett dubblettkonto i alla andra fall kommer samtliga dubblettkonton kan omgående stängas av oss och:

5.5.1. alla transaktioner som gjorts från Dubblettkontot kommer att annuleras;

5.5.2. alla vinster och bonusar som du har förtjänat eller ackumulerat under tiden då Dubblettkontot har varit aktivt kommer att annuleras från ditt konto och kan komma att återkrävas av oss, och samtliga medel som tagits ut från Dubblettkontot ska på begäran återföras till oss.

5.5.3. Företaget är inte förpiktigade att kompensera något kaptial från bonusen eller riktiga pengar från din balans på dubbelkontot. Kasinot förbehåller sig rätten att enhälligt ta beslut om allt som gäller återbetalning av förlorade pengar som har använts för spel på dubblettkontot.

5.5.4 Företaget accepterar inte någon begäran om att kapital ska återinföras som har förlorats eller till en början satts in på dubblettkonto utifall att dubblettkontot har skapats med avsikt att ta emot bonusar eller andra kampanjer från Kasinot, likaså om om flera dubblettkonton skapas med avsikt att mottaga återbäring från första insättningen på redan skapade dubblettkonton, vilket räknas som bonusmissbruk. Om företaget enhälligt tar beslut om att konton skapats endast för avsikt för missbruk förgående regler och villkor kan allt kapital som satts in på dubblettkontot inte återföras till spelaren.

6. VERIFIERING AV DIN IDENTITET; KRAV BETRÄFFANDE PENNINGTVÄTT

6.1. Med hänsyn till rättigheterna som ges dig för att använda tjänsterna, intygar, garanterar, förbinder och godkänner du att:

6.1.1. Du inte är under 18 år eller under den lgliga ålder som krävs för spel och spelaktiviteter under de lagar och jurisdiktioner som gäller för dig;

6.1.2. Du är den rättmätige ägaren till pengarna på Ditt konto och att all den information som du har uppgivit till Företaget antingen under registreringsprocessen eller när som helst därefter, inklusive del av vilken som helst betalningstransaktion, är sann, aktuell, korrekt och fullständig och överensstämmer med namnet/namnen som står på kredit-/debeitkortet/-korten eller andra betalkonton som används för att sätta in eller ta emot medel till/från Ditt konto.

6.1.3. Du är fullständigt medveten om att det finns risk för att du förlorar pengar när du spelar medelst tjästerna och att du är själv ansvarig för samtliga sådana förluster. Du godkänner att din användning av tjänsterna sker efter ditt eget val, gottfinnande och på egen risk. Vad beträffar dina förluster, äger du ingen rätt på fordran gentemot Företaget.

6.1.4. Du till fullo förstår metoderna, reglerna och procedurerna för tjänsterna och internetspelande i allmänhet. Du förstår att det är ditt ansvar att kontrollera att detaljerna för insatser och spel är korrekta. Du på intet sätt begår eller uppvisar något som kan skada Företagets rykte.

6.2. Genom att godkänna Villkoren auktoriserar du oss att genomföra samtliga verifieringskontroller som vi kan komma att kräva eller som tredje parter (inklusive myndigheter) kräver av oss för att verifiera din identitet och din kontaktinformation (hädanefter Kontroller).

6.3. Under dessa Kontroller kan det hända att vi begränsar dig från att ta ut medel från Ditt konto.

6.4. Om någon information du har uppgett inte stämmer, är falsk, missledande, inte matchar ditt ID eller på något annat sätt inte är komplett har vi rätten att avsluta ditt konto omedelbart och/eller förbjuda dig från att använda våra tjänster i tillägg till andra åtgärder vi väljer att ta.

6.5. Om vi inte lyckas bekräfta att du innehar laglig ålder, kan det hända att vi stänger Ditt konto. Om du de facto inte innehade lagllig ålder vid tidpunkten då du genomförde hasard- eller speltransaktioner, så:

6.5.1. Kommer Ditt konto att stängas;

6.5.2. kommer alla transaktioner som gjordes under den tiden att förverkas och alla relaterade medel som du har satt in kommer att återföras till dig;

6.5.3. kommer alla satsningar och insatser som du gjorde under den tiden att återföras till dig och

6.5.4. eventuella vinster som du har ackumulerat under den tiden kommer att förverkas från dig och du kommer att krävas på återbetalning av samtliga medel som tagits ut från Ditt konto.

7. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH SÄKERHET

7.1. Efter att du har registrerat Ditt konto får du inte uppge (varken avsiktligt eller oavsiktligt) ditt användarnamn eller ditt lösenord till någon annan person. Om du har tappat bort eller glömt din kontoinformation kan du begära ditt lösenord på nytt genom att klcika på länken "Glömt lösenord" nedanför inloggningsfönstret.

7.2. Du är fullständigt ansvarig för att upprätthålla integriteten för ditt lösenord och du har enskilt ansvar för alla aktiviteter som sker på Ditt konto. Du kvarstår som ansvarig för förluster som du själv eller en tredje part har ådragit på Ditt konto.

7.3. Du måste omedelbart meddela Företaget beträffande all obehörig användning och stölder relaterade till Ditt konto samt alla andra brott mot säkerheten. Du godkänner att på begäran tillhandahålla Företaget bevis beträffande sådana stölder eller sådan obehörig användning. Företaget kan inte hållas ansvarigt för några som helst förluster som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord med eller utan din vetskap.

8. INSÄTTNINGAR PÅ OCH UTTAG FRÅN DITT KONTO

8.1. Om du önskar att delta i vad eller spel med Webbplatsen, måste du sätta in pengar på Ditt konto.

8.2. Du garanterar att:

8.2.1. alla pengar som du sätter in på Ditt konto är vita pengar och särskilt att de inte härrör från olagliga aktiviteter eller källor och

8.2.2. att alla betalningar som görs till Ditt konto är auktoriserade och att du inte kommer att försöka återbetala en betalning som gjorts till Ditt konto eller vidta några åtgärder som leder till att en betalning återbetalas av en tredje part för att undvika juridiskt ansvar av alla dess former.

8.3. Företaget godkänner inte inbetalningar av tredje part, det vill säga från vänner, släktingar, partner, make eller maka. Du måste sätta in pengarna från ett konto/system eller ett kreditkort som är registrerat med ditt eget namn. Om vi under våra säkerhetskontroller upptäcker att ovanstående har skett kommer samtliga kasinovinster att förverkas och skickas tillbaka till kasinot och originalinsättningen kommer att återbetalas till den rättmätige ägaren av kontot/kreditkortet.

8.4. Om det krävs en banköverföring för att återföra pengarna till den rättmätige ägren, kommer samtliga bankavgifter att åläggas mottagaren.

8.5. Du får endast ange ett telefonnummer om du önskar att sätta in mer pengar på Ditt konto med betal-SMS. Du ska ange detta telefonnummer i din profil. Endast hälften av den tillagda summan går till Ditt konto. Företaget tillåter inte att användarna tar lån från mobiloepratörer som tillåter den här typen av tjänst, även om operatören har godkänt det. Du kan inte göra SMS-insättningar med sådana låner med minussaldo. Användare som bryter mot den här regeln svartlistas och sådana spelares konton blockeras utan möjlighet till uttag av pengar.

8.6. Vi tar inte emot kontanta inbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att använda tredje parts elektroniska betalningsprocesser och/eller finansinstitut för att bearbeta betalningar som du gör eller tar emot i anslutning till din användning av tjänsten. I den mån som villkoren inte bestrider dessa Villkor samtycker du till att förbindas av Villkoren som ställs av sådana tredje parter som tillhandahåller elektroniska betalningsprocesser och/eller finansinstitut.

8.7. Genom att göra en insättning samtycker du till att du inte gör eller försöker göra återbetalningr och/eller nekar eller returnerar betalningar som du har gjort och att du ersätter Företaget för eventuella återbetalningar, nekanden eller betalningsreturer som du gjort och alla eventuella förluster som Företaget utsätts för som en konsekvens av detta.

8.8. Vid misstänkt bedrägeri vid betalning, inkluderat användning av stulna kreditkort eller någon annan form bedrägeri inkluderat charge-back (upphävning av betalning ) eller betalning mellan olika system för att utnyttja växelkursen har företaget rätt att stänga av ditt konto, upphäva alla utbetalningar och dra tillbaka eventuella vinster. Vi har rätt att informera berörda myndigheter och entiteter (inklusive kreditupplysningsföretag) om alla betalningsbedrägerier och andra olagliga aktiviteter och kan ta hjälp av inkassoföretag för att kräva tillbaka betalningar. Företaget är under inga som helst omständigheter ansvrigt för någon som helst icke-auktoriserad användning av kreditkort, oberoende av huruvida kreditkortet har anmälts stulet eller inte.

8.9. Vi kan när som helst kvitta allt positivt saldo på Ditt konto mot eventuella belopp som du är skyldig oss när vi återställer eventuella insättningar eller insatser i enlighet med Dubblettkonton, samverkan, fusk, bedrägeri eller kriminella handlingar eller fel.

8.10. Du inser och godkänner att Ditt konto inte är ett bankkonto och att det därför inte är försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av någon som helst banks eller annat systems försäkring. Utöver detta ackumulerar pengar som satts in på Ditt konto inte någon som helst ränta.

8.11. Villkor för 1-Сlick-betalningar. Du samtycker till att betala samtliga varor och/eller tjänster samt andra ytterligare tjänster som du beställer via Webbplatsen, och även alla eventuella utgifter (vid behov), inklusive men inte begränsat till, eventuella skatter, avgifter, etc. Du tar fullständigt ansvar för att betalningarna till Webbplatsen sker i tid. Leverantörer av betalningstjänster underlättar endast betalningen av beloppet som indikeras av Webbplatsen och har inte ansvar för att genomföra betalningen för förutnämnda ytterligare medel/utgifter som anstår användaren av Webbplatsen. Efter att du har klickat på knappen Betala anses transaktionen vara oåterkalleligt i processen att bli bearbetad och utförd. Genom att du har klickat på knappen Betala samtycker du till att du inte kan annullera betalningen eller begära att den ska annulleras. Genom att göra beställningen på Webbplatsen bekräftar och anger du att du inte bryter mot lagen i något land. Dessutom, genom att godkänna Reglerna (och/eller Villkoren), bekräftar du som kortinnehavare att du har rätt att använda Tjänsterna som erbjuds via Webbplatsen. I händelse att du använder Webbplatsens tjänster, som innefattar specifika tjänster såsom speltjänster, uttalar du en juridiskt bindande förklaring att du har uppnått eller passerat den lagliga åldersgränsen, såsom den anses vara i din jurisdiktion för att få använda Tjänsterna som tillhandahålls av Webbplatsen. Genom att börja använda Webbplatsens Tjänster tar du juridiskt ansvar för att inte bryta mot lagstiftningen i något av de länder som Tjänsterna finns tillgängliga i samt bekräftar att leverantören av betalningstjänsterna inte är ansvarig för någon sådan olaglig eller icke-auktoriserad överträdelse. Genom att gå med på att använda Webbplatsens Tjänster förstår och godkänner du att behandlingen av dina eventuella betalningar utförs av leverantören av betalningstjänsterna, och att det inte finns någon lagstadgad rätt att återkalla redan köpta varor och/eller tjänster eller andra möjligheter att annullera betalningen. Om du vill avböja att använda Tjänsterna vid ditt nästa köp av varor och/eller tjänster eller andra delar av Webbplatsen, kan du göra det genom att använda ditt personliga konto/din personliga profil på Webbplatsen. Leverantören av betalningstjänsterna är inte ansvarig för eventuella underlåtenheter att bearbeta data relaterad till ditt betalkort, eller för den utfärdande bankens vägran att auktorisera betalningen med ditt betalkort. Leverantören av betalningstjänsterna har inte ansvar för kvaliteten, kvantiteten, priset eller villkoren för några som helst varor och/eller tjänster eller andra saker som du erbjuds eller som du köper via Webbplatsen med ditt betalkort. När du betalar för Webbplatsens varor och/eller tjänster, är du i första hand bunden av Webbplatsens villkor. Observera att endast du som kortinnehavare är ansvarig för att betala för samtliga varor och/eller tjänster som du beställer via Webbplatsen samt för eventuella ytterligare utgifter/avgifter som kan gälla den betalningen. Leverantören av betalningstjänsterna agerar endast utföraren av betalningen till det beloppet som anges av Webbplatsen och har inte ansvarför prissättningen, de totala priserna och/eller de totala beloppen. I händelse av att det uppstår en situation där du inte samtycker till de förutnämnda villkoren och/eller av andra skäl ber vi dig att inte genomföra betalningen och vid behov ta direkt kontakt med Webbplatsens administratör/support.

8.12. Genom att köpa återkommande betalningar auktoriserar kunden Joycasino.com att debitera kundens betalkort automatiskt med de intervaller och det belopp som väljs av kunden baserat på tillgängliga alternativ under betalningsprocessen. Kunden godkänner att betalkortet som specificeras av kunden för återkommande betalningar till Joycasino.com är och kommer att fortsätta vara länkat till ett konto som kunden äger, och att kunden kommer att upprätthålla tillräcklig tillgänglighet under kundens kreditgräns, eller på tillämpligt sätt ha tillräckliga medel på kontot som är länkat till Kundens debitkort för att betala återkommande betalningar. Kunden kan annullera återkommande betalningar genom att kontakta supportteamet på Joycasino.com på sv_support@Joycasino.com minst fem (5) vardagar innan förfallodatumet för nästa återkommande betalning. Om kunden förelägger en annulleringsbegäran efter denna tidpunkt börjar annulleringen inte att gälla förrän förfallodatumet för nästa återkommande betalning.

8.13. Du kan när som helst begära ett uttag av medel från Ditt konto förutsatt att:

8.13.1. alla betalningar som gjorts till Ditt konto har bekräftats som godkända och att inga betalningar har återkrävts, återbetalats eller på annat sätt annullerats;

8.13.2. alla Granskningar som avses i paragraf 6 ovan har genomförts.

8.14. När du begär en utbetalning av medel ska du vara medveten om vissa saker:

8.14.1. all information på din profil måste vara ifylld och måste innehålla minst ett bekräftat telefonnummer;

8.14.2. medel måste tas ut med samma metod som de sattes in;

8.14.3. På grund av MasterCards regler har vi inte tillåtelse att återföra några medel till ditt MasterCard-kreditkort. Därför måste alla uttagsbegäran som görs efter insättningen med MasterCards kreditkort betalas medelst en alternativ betalningsmetod;

8.14.4. Om det begärda beloppet överstiger ettusen amerikanska dollar (1 000 USD), eller om kasinoadministrationen har andra skäl till bedrägeriutredningar, måste spelaren genomgå identifieringsförfarandet genom att skicka en kopia eller ett digitalt foto av sina ID-handlingar, till exempel pass, körkort eller ID-kort (sida med en bild), el- eller telefonräkning (mobilräkning accepteras inte). Om du har gjort insättningar till ditt konto med ett betal- eller kreditkort måste du även skicka kopior av kortets fram- och baksida. De sex första siffrorna och de fyra sista siffrorna i kortnumret måste synas (om du har ett kort med präglade siffror, kom ihåg att samma siffror måste täckas på både fram- och baksidan), CVV2-koden måste döljas.

8.14.5. När en uttagsbegäran görs kan inte spelaren ha några aktiva bonusrundor ( freespinns). För att kunna genomföra uttaget måste alla bonusrundor spelas eller avbrytas.

8.14.6. Maxsumman en spelare kan ta ut inom en månad är 100,000 USD, förutom i speciella fall, där förbestämda besluts tagit med administrationen.

8.15. Vi reserverar oss rätten att ta 5% i avgift från uttagsbeloppet om det är så att beloppet som är begärt uttag på inte har använts för spel.

8.16. Om summan på uttaget är mer än USD 1.000, EUR 1.000, NOK 4.000, SEK 4.000, RUR 50.000 the reserverar sig företaget rätten att utföra en ytterligare granskning av transaktionen inom 48 timmar.

8.17.Företaget förbehåller sig rätten att utnämna en betalningsleverantör att agera, ta emot och/eller betala i företagets ställe. Du måste även notera de generella regler för användande av E-voucher som gäller för Epro-lösningen (v2.2) av EMP Corp som företagets betalningsleverantör i Norge:

 • E-PRO är en betalningslösning av EMP Corp, en E-betalningsagent baserad på E-pengar och E-plånböcker.
 • E-PRO är en E-Voucher utgiven av EMP Corp, som återförsäljs av First Remit Limited (UK), som ett registrerad företag för pengatjänster under Hennes Majestäts Inkomst och Tull certifikatnummer 12679642 & är fullt godkända av UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalningsinstitution, med referensnr. 622935.
 • E-PRO E-Vouchers sålda av First Remot visas på ditt kontoutdrag som "Online Payment".
 • En E-Voucher, bestående av digitala pengar, genereras vid ett ingripande av EMP Corp för att betela för tjänsterna erbjudna på SPELSIDAN.
 • Om betalningsleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen resultera i skapandet och betalandet för elektronisk valiuta utgiven av en E-valutautgivare, för att användas i en e-plånbok.

9. SATSA ELLER SPELA

9.1. Det är ditt ansvar att se till att detaljerna för eventuella transaktioner som du utför är korrekta innan du bekräftar insatsen.

9.2. Din transaktionshistorik får du tillgång till genom att klicka på Kassa på Webbplatsen.

9.3. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och när som helst neka hela eller delar av transaktioner som du begär. Ingen transaktion ska anses godkänd förrän du får en bekräftelse från oss. Om du inte har fått någon bekräftelse om att din transaktion har godkänts ska du kontakta supporten.

9.4. Du kan när som helst annullera insatser genom att skicka en begäran till supporten.

9.5. Din annullering av en omatchad insats börjar gälla så fort vi skickar en bekräftelse på annulleringen till dig. I händelse av att din begäran om annullering inte tas emot eller bearbetas i god tid, förstår du att din insats kan komma att kvarstå som utestående och tillgänglig för acceptering.

10. SAMVERKAN, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELLA AKTIVITETER

10.1. Följande aktiviteter är inte tillåtna och utgör ett brott mot villkoren:

10.1.1. Dela information till tredje parter;

10.1.2. Använda orättvisa fördelar eller influenser (vanligtvis kallat fusk), inklusive utnyttjande av buggar, kryphål eller fel i vår programvara, använda automatspelare (så kallade botar) eller utnyttja ett fel;

10.1.3. Att engagera sig i bedrägliga aktiviteter till sin egen fördel, inklusive användning av stulna, klonade eller på annat sätt icke-auktoriserade kredit- eller betalkort som en källa för kontoinsättningar;

10.1.4. Delta i kriminella aktiviteter, inklusive penningtvätt och alla andra aktiviteter med kriminella konsekvenser;

10.1.5. Samverka eller försök att samverka och ha för avsikt att delta antingen direkt eller indirekt i en konspirationskomplott med andra spelare under något av spelen som du spelar eller kommer att spela på Webbplatsen.

10.2. Gratismedel som fås från Företaget (bonusar, gratispoäng etc.) får inte heller vara föremål för missbruk på något som helst sätt.

10.3. Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra samverkan och försök till samverkan, upptäcka dessa försök och berörda spelare samt vidta nödvändiga åtgärder gentemot ifrågavarande spelare. Vi har inte ansvar för några som helst förluster eller skador som du eller eventuella andra spelare ådrar er som ett resultat av samverkan, bedrägeri eller på annat sätt olagliga aktiviteter eller fusk, och de åtgärder vi väljer att vidta i dessa ärenden gör vi efter eget gottfinnande.

10.4. Om du misstänker att en spelare samverkar, fuskar eller idkar bedrägeri, ska du snarast möjligt rapportera detta till oss per e-post.

10.5. Om Företaget misstänker att du eventuellt deltar i eller har deltagit i bedrägerier, olagliga eller olämpliga aktiviteter, inklusive, utan begränsning, penningtvätt, eller på annat sätt bryter mot Villkoren, kan din tillgång till tjänsterna avbrytas omedelbart och/eller ditt konto kan blockeras. Om ditt konto avslutas eller blockeras under dessa omständigheter har Företaget ingen skyldighet att återbetala några som helst medel som eventuellt finns på Ditt konto. Företaget äger rätt att meddela din identitet och alla misstänkt olagliga, bedrägliga och olämpliga aktiviteter till alla relevanta myndigheter, andra tjänsteleverantörer online och banker, kreditkortsföretag, leverantörer av elektroniska betalningstjänster och andra finansinstitut, och du måste till fullo samarbeta med Företaget för att utreda alla sådana aktiviteter.

10.6. Du ska endast använda tjänsterna i god tro både gentemot Företaget och andra spelare som använder tjänsterna. I händelse av att Företaget anser att du har använt tjänsterna eller programvaran i ond tro har Företaget rätt att avsluta Ditt konto och alla andra eventuella konton som du har hos Företaget, och Företaget har rätt att behålla alla medel som finns på dessa konton. Du avsäger dig härmed uttryckligen alla framtida krav gentemot Företaget i sådant hänseende.

11. ANDRA FÖRBJUDNA AKTIVITETER

11.1. Du får inte använda kränkande eller aggressivt språk eller bilder, svära, hota, trakassera eller begå övergrepp mot andra, inklusive andra användare, eller bete dig på ett sådant sätt mot Företagets personal som administrerar och stöder Webbplatsen.

11.2. Du får inte förvanska eller översvämma Webbplatsen med information som orsakar funktionsstörningar på Webbplatsen och du får heller inte vidta några som helst åtgärder som påverkar Webbplatsens funktion på något sätt, till exempel (men inte begränsat till) sprida virus, maskar, logiska bomber eller annat liknande. Alla mångfaldiga inlägg och all spridning av skräppost är strikt förbjudet. Du får på intet sätt störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt modifiera information som finns tillgänglig på Webbplatsen.

11.3. Du får endast använda Webbplatsen för personlig underhållning och du får inte reproducera Webbplatsen eller någon del av den på något som helst sätt utan att först få uttryckligt, skriftligt medgivande från oss.

11.4. Du får inte försöka få icke-auktoriserad tillgång till Webbplatsen, servrarna där Webbplatsen lagras eller servrar, datorer eller databaser som är kopplade till Webbplatsen. Du får inte attackera Webbplatsen medelst DoS-attacker (Denial of Service) eller någon annan liknande typ av attack. I händelse av att detta villkor bryts kommer vi att rapportera sådana överträdelser till relevanta polismyndigheter och vi kommer att samarbeta med de myndigheterna genom att uppge din identitet till dem. I händelse av en sådan överträdelse kommer din rätt att använda Webbplatsen att upphöra med omedelbar verkan.

11.5. Vi kan inte hållas ansvariga för någon som helst förlust eller skada som orsakats av DoS-attacker, virus eller andra teknologiskt skadligt material som kan smitta din datorutrustning, datorprogram, data eller andra proprietära material som orsakas dig som ett resultat av att du använder Webbplatsen eller laddar ned material som publicerats på Webbplatsen eller på någon annan webbplats som är kopplad till Webbplatsen.

10.6. Det är förbjudet att sälja eller överföra konton spelare emellan och det är även förbjudet att med avsikt förlora spelmarker eller spel för att överföra spelmarker till en annan spelare. En avsiktlig förlust av spel eller spelmarker sker när du förlorar en hand eller ett spel för att överföra spelmarker till en annan användare.

12. VARAKTIGHET OCH AVSLUTNING

12.1. Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto (inklusive ditt användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på sv_support@joycasino.com.

12.2. Tills du får en bekräftelse från oss vari det står att vi har avslutat Ditt konto fortsätter du att vara ansvarig för all aktivitet på Ditt konto från det att du skickar e-postmeddelandet till oss tills Ditt konto avslutas av Företaget.

12.3. Företag förbehåller sig rätten att inkassera eventuella avgifter, tilläggsavgifter och kostnader som ackumulerades innan du avslutar Ditt konto. I händelse av att Ditt konto avslutas, stängs eller annulleras, kommer inga återbetalningar att göras till dig, och inga fler krediter (till exempel bonusar, gratispoäng etc.) kommer att tilldelas till dig eller konverteras till kontanter eller någon annan form av ersättning, och du kommer heller inte längre att ha tillgång till Ditt konto.

12.4. När Ditt konto avslutas, beträffande eventuella rättigheter och skyldigheter som har upplupit före avslutningen, har ingen av parterna längre några skyldigheter till varandra beträffande detta Villkor.

12.5 Företaget kan blockera och/eller avsluta ditt konto ( inkluderat ditt användarnamn och lösenord) omedelbart utan tillkännagivande:

12.5.1. om vi av någon som helst anledning bestämmer oss för att sluta erbjuda tjänsterna i allmänhet eller specifikt till dig;

12.5.2. om Ditt konto på något sätt är associerat med ett befintligt konto som har avslutats.

12.5.3. Om Ditt konto är associerat med eller kopplat till befintliga, blockerade konton kan vi komma att avsluta Ditt konto oberoende av typen av relationen samt även registreringsinformationen som angivits för ifrågavarande konton, eller för vilken annan anledning efter eget gottfinnande. Förutom såsom anges häri kommer eventuellt kvarvarande saldo på Ditt konto att återföras till dig vid avslutningen av kontot och inom en rimlig tid från din begäran, och beloppet är alltid föremål för oss att dra av eventuella belopp från som du är skyldig;

12.5.4. om du försöker manipulera eller ta reda på information beträffande programkoden eller om du är involverad i samverkan;

12.5.5. om du modifierar eller försöker modifiera programvaran på något sätt;

12.5.6. om du begår något som helst brott till exempel genom att försöka få tillgång till Webbplatsen från en jurisdiktion där det är olagligt att spela spelen;

12.5.7. om du publicerar några som helst faktiska eller potentiellt nedsättande, stötande, rasistiskt, skadligt eller obscent språk eller material;

12.6. Om Ditt konto är inaktivt för sammanhängande perioder om sex månader eller mer kan vi utan föregående meddelande avsluta eller stänga Ditt konto. I händelse av en sådan kontostängning avslutas Villkoren automatiskt från och med det datum som stängningen börjar gälla.

12.7. Ditt inaktiva konto avslutas med ett elektroniskt meddelande (eller ett försök att meddela) medelst den kontaktinformation som du har angivit. I händelse av en sådan stängning från vår sida, förutom när det gäller en stängning eller avslutning i enlighet med paragraf 10 (samverkan, fusk, bedrägeri eller kriminella handlingar) eller paragraf 17 (avtalsbrott) i dessa Villkor, kommer vi att återföra saldot på Ditt konto till dig. Om vi inte lyckas få tag på dig kommer medlen att efterges till den relevanta spelmyndigheten eller till Företaget.

13. ÄNDRING AV WEBBPLATSEN

13.1. Vi kan när som helst och fullständigt efter vårt eget gottfinnande ändra eller komplettera vilken som helst av tjänsterna som erbjuds via Webbplatsen i syfte att underhålla Webbplatsen.

14. IT-AVBROTT

14.1. När oväntade systemfel, buggar eller problem uppstår i program- eller maskinvaran som vi använder för att driva Webbplatsen, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda problemet. Vi godtar inga skadeståndskrav för IT-avbrott som orsakats av den utrustning som du använder för att få tillgång till Webbplatsen eller fel som är relaterade till din internetoperatör.

15. FEL OCH BRISTER

15.1. Ett antal omständigheter kan uppstå där en insats godkänns eller en betalning görs med fel från Företagets sida (till exempel, vi ger dig fel information om villkor för spelsatsningar till följd av ett uppenbart fel eller datainmatningsfel, eller till följd av ett datorfel. Dessutom kan ett fel även göras av oss beträffande summan vinster/återbetalningar som betalas till dig till följd av ett manuellt eller automatiskt inmatningsfel).

15.2. Företaget förbehåller sig rätten att neka, begränsa, annullera eller inskränka eventuella insatser.

15.3. Om du felaktigt ges vinster till följd av ett mänskligt fel eller en bugg, ett fel eller ett programfel, eller fel i relevanta spelprodukter eller programvaran som gör att de inte kan drivas i enlighet med reglerna för det relevanta spelet (Fel), kan Företaget inte hållas ansvarigt att utbetala några sådana vinster till dig och du är skyldig att meddela Företaget om felet och du samtycker även till att återföra alla sådana vinster som kan ha utbetalats till dig till följd av ett sådant fel eller misstag.

15.4. Varken vi (inklusive våra anställda och underleverantörer) eller våra partners eller leverantörer kan hållas ansvariga för några som helst förluster av vinster som kan orsakas av något som helst fel som begåtts av oss eller fel som begåtts av dig.

15.5. Företaget och dess respektive licenstagare, distributörer, moderbolag, dotterbolag, kompanjoner eller någon av deras representanter, direktörer eller anställda kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som kan ha orsakats av hindrande eller missbruk av information som överförs via internet.

16. UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR

16.1. Du samtycker att du är fri att välja huruvida du ska använda tjänsterna på Webbplatsen och gör så efter eget val, gottfinnande och på egen risk.

16.2. Vi tillhandahåller Webbplatsen med rimliga kunskaper, omsorg och hållbarhet såsom beskrivs i Villkoren. Vi varken lovar eller lämnar några garantier beträffande Webbplatsen eller produkterna som erbjuds via Webbplatsen, och utesluter härmed (så långt som tillåts av lagen) alla underförstådda garantier i detta hänseende.

16.3. Företaget kan inte hållas ansvarigt per avtal, åtalbar handling, försumlighet eller på annat sätt för någon som helst förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till förlust av data, vinster, affärer, möjligheter, goodwill eller rykte, eller för avbrott i affärsverksamhet eller förluster som vi för närvarande inte kan förutse som härrör från eller på något sätt är kopplat till din användning av vilken som helst av länkarna på Webbplatsen. Företaget ansvarar inte för innehållet på någon som helst internetsida som länkas till från Webbplatsen eller via tjänsterna.

17. BROTT MOT VILLKOR

17.1. Du är fullständigt ansvarig för att betala alla anspråk, ersättningskrav, kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) och alla andra avgifter som kan uppkomma till följd av ett brott mot Villkoren som du begår.

17.2. Du samtycker till att fullständigt gottgöra, försvara och hålla Företaget, dess white label-kunder samt deras respektive företag och deras respektive företagsledare, direktörer och anställda oskadda omedelbart på begäran från och mot alla anspråk, skuldkrav, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader och alla andra tänkbara kostnader, hur de än må ha uppkommit, som kan uppkomma till följd av:

17.2.1. att du bryter mot Villkoren;

17.2.2. att du begår lagöverträdelser eller överträder en tredje parts rättigheter;

17.2.3. att du använder tjäsnterna eller att någon annan använder tjänsterna med dina inloggningsuppgifter, oavsett om du har gett ditt medgivande till det eller inte, eller

17.2.4. att du tar emot eventuella vinsterx.

17.3. I händelse av att du har brutit mot Villkoren på ett synnerligen allvarligt sätt förbehåller vi oss rätten men är inte skyldiga att:

17.3.1. meddela dig (medelst uppgifterna i din kontaktinformation) om att du bryter mot Villkoren och uppmana dig att sluta fortsätta bryta mot Villkoren;

17.3.2. blockera Ditt konto och förhindra dig från att lägga insatser eller spela spelen på Webbplatsen;

17.3.3. stänga Ditt konto med eller utan föregående meddelande från oss;

17.3.4. debitera Ditt konto beloppet för eventuella utbetalningar, bonusar och vinster som du kan ha fått till följd av allvarliga brott mot Villkoren;

17.4. Vi har rätt att inaktivera ditt användarnamn och lösenord om du inte följer Villkoren.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

18.1. Innehållet på Webbplatsen är föremål för copyright och andra immateriella rättigheter som ägs antingen av Företaget eller används under licens från tredjepartsägare. Allt nedladdningsbart och utskrivbart material som finns på Webbplatsen får endast laddas ned på en enskild PC och skrivas ut endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.

18.2. Användningen av Webbplatsen ger under inga som helst omständigheter någon användare någon del av de immateriella rättigheterna (tex. copyright, know-how eller varumärken) som ägs av Företaget eller av eventuella tredje parter.

18.3. All användning och reproducering av samtliga handelsnamn, varumärken, logotyper och annat kreativt material som förekommer på den här Webbplatsen är strikt förbjuden.

18.4. Du är ensam ansvarig för eventuella skador, kostnader och utgifter som uppkommer på grund av eller i anslutning till idkande av förbjudna aktiviteter. Om du upptäcker att någon person idkar någon av de förbjudna aktiviteterna måste du omedelbart meddela Företaget om det och bistå Företaget med rimlig assistans med eventuella undersökningar som Företaget kan företa sig med hänsyn till information som du har uppgivit i detta hänseende.

19. DIN PERSONLIGA INFORMATION

19.1. Vi är skyldiga att efterleva dataskyddskraven i det sätt som Företaget använder någon del av personlig information som insamlas under ditt besök på Webbplatsen. Därför tar vi våra skyldigheter beträffande sättet vi hanterar din personliga information på allra största allvar. Företaget hanterar all information som du uppger strikt i enlighet med integritetspolicyn.

19.2. Genom att uppge informationen till oss samtycker du till att vi har rätt att behandla din personliga information i de syften som beskrivs i Villkoren, i ärenden beträffande Webbplatsens administration och efterlevnad av juridiska eller regulatoriska skyldigheter.

19.3. Det är Företagets policy att inte dela någon personlig information till någon annan än anställda som behöver tillgång till dina data för att kunna erbjuda dig tjänsten.

19.4. Vi sparar kopior på all din kommunikation med oss (inklusive kopior på e-postmeddelanden) för att kunna upprätthålla aktuella register över informationen som vi har fått från dig.

20. ANVÄNDNING AV COOKIES PÅ WEBBPLATSEN

20.1. Företaget använder cookies för att tillhandahålla en viss nivå av funktionalitet på Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator när du loggar in på Webbplatsen och den gör det möjligt för oss att känna igen dig när du återvänder till Webbplatsen. Mer information om hur man raderar eller hanterar cookies finns på www.aboutcookies.org. Observera att om du raderar eller inaktiverar våra cookies kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar eller använda vissa funktioner på Webbplatsen.

21. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN

21.1. Om du vill framföra ett klagomål beträffande Webbplatsen ska du som första steg snarast möjligt kontakta supportservicen med ditt ärende.

21.2. I händelse av en dispyt samtycker du till att serverhallens register utgör avgörande instans då eventuella anspråk ska avgöras.

21.3. Du samtycker till att vår slumpgenerator avgör resultaten i spelen som spelas på Webbplatsen och du godkänner resultaten för alla sådana spel. Om det uppstår några diskrepanser mellan spelresultaten på din dator och resultaten på våra servrar är resultatet på vår server det slutgiltiga och bindande resultatet. Om det uppstår några diskrepanser mellan din skärmbild och saldot på ditt konto anses saldot som anges på Företagets server vara saldot på Ditt konto och detta avgörande är slutgiltigt och bindande. Du förlorar alla belopp som visas på Ditt konto som är ett resultat av ett mänskligt eller tekniskt fel.

22. TOLKNING

22.1. Originaltexten för Villkoren är skriven på engelska och alla tolkningar av den kommer att baseras på den ursprungliga, engelskspråkiga texten. Om Villkoren eller andra relaterade dokument eller meddelanden översätts till andra språk gäller den engelskspråkiga ursprungliga versionen.

23. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

23.1. Vi förbehåller oss rätten att överföra, tilldela och underlicensiera eller utfästa Villkoren till fullo eller delvis till vem som helst (utan ditt medgivande), förutsatt att en sådan tilldelning sker på samma villkor eller villkor som inte är orättvis gentemot dig.

24. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

24.1. Företaget blir inte ansvarig för underlåtenhet att utföra eller försening i utförandet av någon av våra skyldigheter enligt Villkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll inklusive, utan begränsning, force majeure, krig, civila oroligheter, avbrott i allmänna kommunikationsnät eller tjänster, arbetskonflikten eller DoS-attacker och liknande internetattacker som kan ha en negativ effekt ("Force Majeure").

24.2. Vårt verksamhetsutövande anses avbrytas under Force Majeure-händelsens varaktighet och vi kommer att ha förlängd tid på oss att utföra våra uppgifter under hela denna period. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att få ett slut på Force Majeure-händelsen eller att hitta en lösning som gör att vi kan uppfylla företagets skyldigheter trots Force Majeure-händelsen.

25. UPPHÄVANDE

25.1. Om vi misslyckas med att insistera på strikt utförande av någon av dina skyldigheter eller om vi misslyckas med att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi har rätt till skall det inte innebära ett upphävande av sådana rättigheter eller gottgörelser och skall inte befria dig från att uppfylla sådana förpliktelser.

25.2. En avsägelse av oss av någon standard skall inte utgöra en avsägelse av någon efterföljande standard. Ingen avsägelse av oss av någon av bestämmelserna i Villkoren gäller om det inte uttryckligen anges vara ett undantag och meddelas dig skriftligen i enlighet med ovan information.

26. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

26.1. Om något av villkoren bestäms vara ogiltigt, olagligt eller icke-verkställbart i någon utsträckning kommer ett sådant villkor eller en sådan bestämmelse i den utsträckningen skiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning som tillåts enligt lag. I sådana fall skall villkoret som anses ogiltigt eller ogenomförbart ändras i enlighet med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla vår ursprungliga avsikt.

27. STYRANDE LAGSTIFTNING

27.1. Villkoren skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Nederländska Antillerna och du underkastar dig oåterkalleligen, till förmån för Företaget, den exklusiva jurisdiktionen för domstolar i Nederländska Antillerna att lösa eventuella tvister (inklusive fordringar och motfordringar) som kan uppstå i samband med skapandet av, giltigheten för, effekten av, tolkningen av eller prestandan hos Villkoren, eller rättsförhållanden som fastställs av Villkoren eller på annat sätt uppkommer i samband med Villkoren.

28. LÄNKAR

28.1. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, som också de är utanför Företagets kontroll och omfattas inte av dessa Villkor. Företaget har inte ansvar för något som helst innehåll på tredje parters webbplatser eller deras innehavares handlingar eller försummelser, eller för innehållet i tredjepartsannonser eller sponsring på dessa webbplatser. Hyperlänkarna till andra webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte. Du klickar på länkarna på eget bevåg.

29. GRATISPOÄNG

29.1. Företaget belönar sina lojala och återkommande spelare genom att ge dem möjlighet att tjäna spelarpoäng (Gratispoäng), som kan överföras till Dina konton och därigenom gratis få riktiga pengar att lägga riktiga insatser med möjlighet att vinna riktiga pengar. Från det att du börjar spela och lägger din första insats kommer du att börja ackumulera gratispoäng.

29.2. Beroende på antalet lagda insatser i olika spel, som delas in i olika kategorier med multiplikatorn, får du ett visst antal Gratispoäng:

 • 1/100 – alla slotspel;
 • 1/100 – blackjack, poker, videopoker;
 • 0 – roulette;
 • 0 – baccarat, Casinowar, reddog.

Om du till exempel spelar på en slotmaskin får du en (1) gratispoäng om du lägger en insats på 100 USD.

29.3. Beroende på antalet Gratispoäng som ackumuleras under spelet belönas du med en viss status:

 • Novice (kräver 0–10 Gratispoäng);
 • Regular (kräver 10–50 Gratispoäng);
 • VIP (kräver 50–500 Gratispoäng);
 • VIP GOLD (kräver 500–5 000 Gratispoäng);
 • VIP PLATINUM (kräver 5 000–25 000 Gratispoäng);
 • Magnat (kräver 25 000 eller fler Gratispoäng).

29.4. Om du inte bekräftar din e-postadress kommer du inte få någon möjlighet att konvertera Gratispoäng till ditt kontantsaldo.

29.5. Beroende på spelarens status ger Företaget olika konverteringskurser för Gratispoäng som kan krediteras användarkontona.

USD
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:1
  Vanlig 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Magnat 25000 – ∞ 8:1
       
EUR
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:1
  Vanlig 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Magnat 25000 – ∞ 8:1
       
NOK
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:8
  Vanlig 10 – 50 12:8
  VIP 50 – 500 11:8
  VIP Gold 500 – 5000 10:8
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:8
  Magnat 25000 – ∞ 8:8
       
SEK
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:9
  Vanlig 10 – 50 12:9
  VIP 50 – 500 11:9
  VIP Gold 500 – 5000 10:9
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:9
  Magnat 25000 – ∞ 8:9
       
RUB
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:58
  Vanlig 10 – 50 12:58
  VIP 50 – 500 11:58
  VIP Gold 500 – 5000 10:58
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:58
  Magnat 25000 – ∞ 8:58
       
AUD
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:1
  Vanlig 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Magnat 25000 – ∞ 8:1
       
CAD
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:1
  Vanlig 10 – 50 12:1
  VIP 50 – 500 11:1
  VIP Gold 500 – 5000 10:1
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:1
  Magnat 25000 – ∞ 8:1
       
JPY
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:112
  Vanlig 10 – 50 12:112
  VIP 50 – 500 11:112
  VIP Gold 500 – 5000 10:112
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:112
  Magnat 25000 – ∞ 8:112
       
CNY
  STATUS GRATISPOÄNG
       
  Novis 0 – 10 12:7
  Vanlig 10 – 50 12:7
  VIP 50 – 500 11:7
  VIP Gold 500 – 5000 10:7
  VIP Platinum 5000 – 25000 9:7
  Magnat 25000 – ∞ 8:7
       
 

29.6. Gratispoäng som du tjänar kan användas som buy-ins i turneringar och kan även i vissa fall lösas in som promos på angivna datum och räknas då mot Ditt konto. Du kan granska tillgängliga Gratispoäng i avsnittet Profil på Ditt konto.

29.7. Företaget förbehåller sig rätten att från Ditt konto radera alla Gratispoäng som varit orörda i minst sex (6) månader.

29.8. I händelse av att Företaget misstänker att du missbrukar eller försök till missbruk pga information saknas i Regler och Villkor av Företaget, för gratispoängen eller andra erbjudanden med förbjuda handlingar så som:

29.8.1. Skapa nya konton för att motta välkomstbonusen från Kasinot.

29.8.2. Skapa flera konton för att motta vanliga kampanjgåvor från kasinot samtidigt.

29.8.3 göra insättningar för att endast aktivera insättningsgåvor med följande mönster; en spelare gör insättning för att aktivera en gåva, spelaren aktiverar gåvan, spelaren begär ett uttag, spelaren mottager sitt uttag, spelaren använder bonuspengarna för spel med den gåvan som aktiverats.

29.8.4. samt andra liknande försök att dra nytta utav kampanjer från företaget.

29.8.5. Om spelaren har missbrukat några regler och vill kor , förbehåller sig Företaget rätten att enhälligt neka, hålla inne eller avbryta ett uttag, bonuspoäng eller andra kampanjer, antingen temporärt eller permanent, avsluta all tillgång till företagets tjänster eller stänga spelarens konto. Företaget har ingen skyldighet att återföra något kapital som finns innestående på spelarenskonto eller har förlorats på spel.

29.9. Kampanjer utförda utav företaget ses inte som en självklarhet att kunna mottagas utav spelaren. Företaget tar inget ansvar för fel i kampanjer utförda utav en tredje part, tex spel-leverantörer. Företaget gör allt för att undvika att sådana fel uppstår, mentar ingen ansvar om det skulle uppstå.

30. BONUSPENGAR - SAMMANFATTNING

Det kan hända att du får bonusar eller bonuspengar när du registrerar dig som kund i vårt kasino eller under tiden du är medlem i vårt kasino. Du kan när som helst välja att tacka nej till alla bonusar, eller en specifik, från oss och det gör du genom att kontakta vår kundtjänst på sv_support@joycasino.com, via vår livechatt eller med hjälp av användargränssnittet på din profilsida. Det är viktigt att du fullt ut förstår villkoren för varje bonuserbjudande som du deltar i. Det här avsnittet innehåller de allmänna villkoren för samtliga bonusar på vårt kasino. Därutöver kan varje bonuserbjudande ha kompletterande villkor som anges när du inbjuds att ta del av erbjudandet.

30.1.1 BONUSAR – DETALJERNA

Samtliga bonusar baseras på följande regler. När du har en bonus på ditt konto:

Bonusbeloppet läggs till ett bonussaldo och hålls separat från ditt kontantsaldo.

När du lägger en insats dras beloppet från ditt kontantsaldo. Om du inte har några medel kvar på ditt kontantsaldo dras beloppet för din insats från ditt bonussaldo.

Alla vinster som du får läggs på ditt bonussaldo och kan inte tas ut förrän du har uppfyllt satsningskraven för den ifrågavarande bonusen.

Bonusbeloppet i sig kan heller inte tas ut förrän du har uppfyllt satsningskraven. I vissa fall är bonusen icke-inlösningsbar, vilket innebär att bonusbeloppet aldrig kan tas ut.

När du har uppfyllt satsningskraven överförs summan på ditt bonussaldo som är länkad till den aktiva bonusen till ditt kontantsaldo och kan då när som helst tas ut.

Alla insatser räknas inte mot satsningskraven, till exempel rouletteinsatser med låg risk. Se nedan för mer information.

Vänligen läs igenom samtliga andra villkor nedan som relaterar till bonusarna.

Endast en bonus kan tilldelas för varje enskild händelse såvida vi inte anger annat, och du kan endast ha en aktiv bonus åt gången på ditt konto.

30.1.2 DITT KONTOSALDO OCH DITT BONUSSALDO

En bonus anses vara en gratis insats och har inte något motsvarande kontantvärde. Såsom anges i dessa villkor kommer det aldrig att vara tillåtet att byta, överföra eller vidarebefordra bonusar eller att växla in dem mot pengar.

När du blir tilldelad en bonus läggs den till i ditt bonussaldo på ditt konto.

Du kan inte ta ut några belopp från ditt bonussaldo. När du sätter in egna kontanter läggs de in på kontantsaldot på ditt konto. Du kan ta ut vilket belopp som helst från ditt kontantsaldo på ditt konto, men om du gör det, förverkar du eventuella belopp som kvarstår på ditt bonussaldo. Det är viktigt att observera att genom att skapa en utbetalningsförfrågan förlorar du automatiskt eventuella summor i ditt bonussaldo. Även om utbetalningsförfrågan avbryts av vår ekonomiavdelning på grund av någon orsak (t.ex. en falsk check osv.), kommer bonuspengarna inte föras tillbaka till ditt bonussaldo.

30.1.3 LÄGGA INSATSER OCH GÖRA UTTAG NÄR DU HAR EN BONUS

Kontanter som du sätter in används till att lägga insatserna på tjänsten/tjänsterna. Om du inte har några medel kvar på ditt kontantsaldo dras beloppet för din insats automatiskt från ditt bonussaldo. Eventuella vinster som du får när du ha en aktiv bonus på ditt konto läggs till ditt bonussaldo och kan endast tas ut då du har uppfyllt satsningskraven.

Observera att om du väljer att ta emot bonusar från oss och om de bonusarna genererar vinster som överstiger fem tusen dollar, och du därefter begär ett uttag, reserverar vi oss rättigheten att begränsa sådana uttag till maximalt fem tusen dollar inom en sjudagarsperiod. Det resterande beloppet läggs tillbaka på ditt spelkonto.

Samtliga uttag är avhängiga att samtliga villkor som specificeras ovan uppfylls och att alla begärda ID-dokument går att verifiera.

När du har uppfyllt satsningskraven för den aktiva bonusen överförs bonussaldot som associeras med den aktiva bonusen (det vill säga ackumulerade vinster och eventuellt kvarvarande bonusbelopp) till ditt kontantsaldo och kan därmed tas ut.

OBSERVERA att om du tar ut medel från ditt kontantsaldo innan du har uppfyllt satsningskraven, förverkas samtliga bonusar och samtliga ackumulerade vinster.

Observera även att om ditt bonussaldo vid något skede går ned till noll (0) anses bonusarna vara inlösta och är inte längre föremål för satsningskraven.

30.1.4 BONUSTYPER

Villkoren för specifika bonusar indikerar huruvida den bonusen går att ta ut eller om den är icke-inlösningsbar. Uttagbara bonusar är bonusar där bonusbeloppet tillsammans med eventuella ackumulerade vinster överförs till ditt kontantsaldo så snart satsningskraven har uppfyllts. Icke-inlösningsbara bonusar är sådana bonusar där det ursprungliga bonusbeloppet aldrig överförs till ditt kontantsaldo (men eventuella ackumulerade vinster överförs dock så snart satsningskraven har uppfyllts).

30.1.5 SATSNINGSKRAV

Satsningskraven för en bonus innebär det totala antalet insatser som du måste lägga innan bonusen och eventuella ackumulerade vinster överförs till ditt kontantsaldo och blir uttagbara. Satsningskraven för vardera bonus anges i de specifika villkoren som gäller för respektive bonus, och uttrycks som en multipel av bonusbeloppet eller av bonusen plus det insatta beloppet. Satsningskraven för olika bonusar anges i villkoren för respektive bonus. Satsningskraven gäller inte alla insatser. Insatser på Blackjack, arkadspel (Heads or Better, Dice Twister, etc.), videopokerspel (Jacks or Better, Aces and Faces, etc.), Baccarat, Casino Hold'em, 2 Ways Royal, Craps och Sic Bo-spel bidrar med fem procent av den faktiska insatsen på dessa spel mot dina satsningskrav. De flesta slotspelen bidrar med 100 %, roulette bidrar med 0 %. Dessa procentsatser kan ändras då och då, så kontakta vår support varje gång för att ta reda på ett visst spels satsningsbidrag.

Procentandelen insatser som bidrar till satsningskraven kan skilja sig för olika bonuserbjudanden, men detta anges klart och tydligt i villkoren för de specifika erbjudandena. Vänligen läs satsningskraven för eventuella bonuserbjudanden som du får noggrant.

30.1.6 FLERA BONUSAR PÅ ETT ENSKILT KONTO

Bonusar hanteras en åt gången. När den äldsta bonusen infrias eller annulleras (se klausulen nedan för mer information om dessa termers innebörd), blir nästa bonus i kön aktiv.

En bonus har fyra olika skeden:

Aktiv – En bonus som du har börjat spela genom, men som du ännu inte har uppfyllt satsningskraven för. När du har en aktiv bonus på ditt konto kan du inte ta ut något bonusbelopp eller några vinster.

Väntande – En andra eller efterföljande bonus på ditt konto som du ännu inte har börjat spela genom. En väntande bonus kan inte annulleras.

Infriad – En bonus som du har uppfyllt satsningskraven för. Bonusbeloppet och eventuella ackumulerade vinster överförs automatiskt till ditt kontantsaldo och kan tas ut.

Annullerad – En aktiv eller väntande bonus kan annulleras och tas bort från ditt bonussaldo om: (a) du inte har uppfyllt satsningskraven inom den angivna perioden, (b) du bestämmer dig för att ta ut kontanta medel från ditt konto innan satsningkraven har uppfyllts eller (c) du har brutit mot detta avtal eller kampanjvillkoren.

När en bonus annulleras hamnar ditt bonussaldo på noll (0) och du har inget ytterligare ansvar vad gäller den annullerade bonusen.

30.1.7 KAMPANJMISSBRUK

Vårt kasino förbehåller sig rätten att tidvis och av vilken som helst anledning granska transaktionsposter och -loggar. Om det vid en sådan granskning framkommer att spelaren deltar i strategier som vårt kasino efter eget gottfinnande bedömer som missbruk, förbehåller vi oss rättigheten att annullera en sådan spelares rättighet till att ta del av kampanjen.

Om kasinot får kännedom om en användare som har accepterat en bonus eller en kampanj med det enda syftet att skapa en förväntad positiv bonusavkastning genom att använda kända metoder som syftar till att säkra en utbetalning av nämnda bonus, kommer vi att tillämpa nedanstående åtgärder och omgående uteslutande från denna och framtida kampanjer.

För tydlighetens skull har vi identifierat dessa specifika metoder som vi finner vara missbruk i förhållande till utdelade bonusar:

Användare som gör satsningar som inte har någon eller mycket liten avkastningsförmåga, med det enda syftet att öka sin spelvolym med minimal förlust/vinst, kommer att anses fördelsspela och detta kommer att resultera i omedelbart förverkande av bonusen, eventuella bonusvinster och rätten att behålla några riktiga pengar som förlorats till kasinot under processen. Ett tydligt exempel på en sådan typ av spel är samtidig satsning på både svart och rött i roulette, eller att täcka det mesta av bordet. Detta villkor är inte begränsat till detta exempel: alla satsningar med uppenbar avsikt att uppnå hög insatsvolym med minimal förväntad vinst anses vara missbruk av erbjudandet.

En användare som satsar högt (mer än 5 dollar) med det enda syftet att snabbt öka sin bonusomsättning och sedan minskar sitt insatsvärde drastiskt (mindre än hälften) utan att användarens saldo har minskat kommer att anses använda ett onaturligt och fördelaktigt satsningsmönster. Vid sådana fall kan nedan nämnda åtgärder tillämpas, men varje fall utreds och åtgärder tillämpas därefter. Vi avråder starkt den här typen av spel.

Kombinationer av ovanstående: ALLA användare som utnyttjar en strategi genom vilken de placerar höga satsningar när de spelar ett spel med specifik bonusvikt minskad till 30 % eller mindre och sedan satsar mindre än sin genomsnittliga insats när de byter till högre viktade spel kommer omedelbart att uteslutas från en bonus och nedanstående åtgärder kommer att tillämpas fullt ut.

Viktigt meddelande, för att skydda från högrisksatsning av bonusar måste varje satsning uppgå till 20 % eller mindre av den ursprungliga aktiva bonussumman, om en spelare satsar mer än 20 % av den ursprungliga aktiva bonussumman kommer en sådan satsning endast att bidra till satsningskraven med 20 % av den ursprungliga aktiva bonussumman.

Vi förbehåller oss rätten att annullera och/eller makulera alla bonusar och vinster som vi anser har blivit inlösta genom missbruk av systemet. De missbrukande spelarnas konton kan avslutas omgående.

Spelare som bevisligen har missbrukat bonuserbjudanden kan stängas av från ytterligare bonuserbjudanden.

Vänligen observera att ett giltigt kontakttelefonnummer MÅSTE anges vid registreringen, eftersom det kan hända att vi ringer ett bekräftelsesamtal till dig för att kontrollera din identitet. Om du inte kan kontaktas via det angivna telefonnumret kan det hända att eventuella vinster som ackumulerats via bonuserbjudanden förverkas och ditt konto avslutas.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för vilken som helst av bonuserbjudandena. Det ligger på spelarens ansvar att med jämna mellanrum kontrollera ändringar och uppdateringar.

Casino Euro Golden Cup Spelautomater av Quickspin Logotyp
Euro Golden Cup
Lägg till favorit
Casino Thief Spelautomater av Netent Logotyp
Thief
Lägg till favorit
Casino Miss Midas Spelautomater av Nyx Logotyp
Miss Midas
Lägg till favorit
Casino Jurassic Park Spelautomater av Quickfire Logotyp
Jurassic Park
Lägg till favorit
Casino Guns N Roses Spelautomater av Netent Logotyp
Guns N Roses
Lägg till favorit
Casino Wonky Wabbits Spelautomater av Netent Logotyp
Wonky Wabbits
Lägg till favorit
Välkommen!

För att börja spela Registrera dig eller Logga in

Spela nu